Services

CCS

Introduktion

CCS er et sammenhængende system, som kan bruges til at strukturere information. Formålet med CCS er at sikre, at digitale data kan udveksles entydigt mellem byggeriets værdikæder, faser og softwaresystemer og herved bidrage til at øge byggeriets produktivitet.

CCS giver en entydig identitet for hver enkelt bygningsdel og kan anvendes på alle bygningsdelene i et byggeri hele vejen fra idé til drift, så alle parter bruger de samme begreber, kan bygge videre på hinandens information og kan sortere informationen efter formålet.

CCS indeholder klassifikation og afløser herved SfB- og DBK-systemerne, men indeholder herudover også identifikation, egenskaber, informationsniveauer, formål og måleregler. Der findes både CCS tabeller, digitale services, produktblade, eksempelsamlinger og videoer.

Læs mere om CCS-strukturen under "Vejledning" i toppen.

Du kan finde alle CCS-værktøjerne på ccs.molio.dk

Videoer guider til CCS i praksis

I en række videoer fra Molio (tidl. bips) kan du lære om implementering og anvendelse af CCS gennem andres erfaringer:

Vejledning

CCS indeholder værktøjer til strukturering af informationer om byggeri.

Elementerne i denne struktur er: klassifikation, identifikation, egenskaber, informationsniveauer og formål.

Klassifikation

Klassifikation anvendes til at kategorisere objekter (bygningsdele, bygværker, rum, materiel etc.) ud fra nogle fastlagte kriterier. I CCS er der udarbejdet definitioner, der afgør hvilken klasse et objekt tilhører. Definitionen for bygningsdelen søjle i CCS er fx 'konstruktiv komponent hvis længde i den ene retning er meget større end længderne i de andre retninger og som primært overfører aksiallast', og alle bygningsdele, der er omfattet af denne definition, er dermed at betragte som søjler. Til hver klasse af objekter er der knyttet en kode, der kan kobles til objekter for at angive, hvilken klasse de tilhører.

Identifikation

CCS identifikation bruges til entydigt at identificere forekomster og/eller typer af objekter. Forekomster af objekter er fx konkrete bygningsdele, som et bestemt vindue, der er placeret i en facade. Ved at give dette vindue en entydig og stabil identifikation kan man altid finde tilbage til informationer om vinduet. Når man identificerer typer handler det om, at udpeger en række egenskaber som grundlagt for at behandle en række objekter som en gruppe. Det kan fx være, at man på en tilbudsliste har grupperet alle dannebrogsvinduer, der har målene 1.188 x 1.588 mm og som er lavet af plast. Ved at give disse vinduer en fælles identifikation kan man anvende denne som grundlag for at trække antallet af vinduer ud af en bygningsmodel. CCS indeholder også metoder til at identificere objekter som dele af hinanden samt ud fra funktion og placering.

Egenskaber

Information om objekter håndteres i form af egenskaber, der knyttes til objektet. En 'informationsenhed' består af et egenskabsnavn og en værdi for egenskaben. Varmeledningsevnen for et vindue angives fx som en talværdi, der er knyttet til egenskaben 'Varmeledningsevne'. Kombinationen af egenskabsnavn og egenskabsværdi betegnes et 'egenskabselement'. For at gøre det muligt, at udveksle informationer mellem it-systemer er det af afgørende betydning, at man anvender standardiserede navne for egenskaberne og en fælles struktur for håndtering af enheder for værdierne. Hvis man fx skal udveksle den før nævnte varmeledningsevne mellem to it-systemer, er det vigtigt, at der er en fælles forståelse for, hvad egenskaben hedder, samt enheden den angives i. CCS indeholder en sådan fælles struktur. Strukturen i CCS tager udgangspunkt i det internationale buildingSMART arbejde og dermed vil de egenskaber, der er defineret i den sammenhæng, og som er kendte af mange it-systemer umiddelbart kunne anvendes i forbindelse med CCS.

Informationsniveauer

CCS informationsniveauer er et værktøj, der kan anvendes af byggeriets parter som grundlag for indgåelse af aftaler om, hvilken information der skal leveres. Omfanget af informationen, der skal være til stede angives med et tal mellem 1 og 7, hvor 1 er den mindste mængde information og 7 er den største mængde. Informationsniveauer angives i forhold til objekter, der typisk kan være bygværker eller bygningsdele. Der er i CCS udarbejdet definitioner, der er retningsgivende i forhold til informationsindholdet på de enkelte informationsniveauer.

Formål

Formål anvendes i forhold til de forretningsmæssige processer, som man ønsker at understøtte, og som i sidste ende er hele bevæggrunden for at strukturere informationen. Formål definerede i forhold til veldefinerede processer, som er relevante for de enkelte aktører i byggeriet. Et formål kan fx være, at gennemføre sin bygningsdrift, at foretage en energiberegning eller at udarbejde statisk dokumentation for en konstruktion. Et formål vil dels identificere en proces og dels identificere de objekter med tilhørende egenskaber, der skal være adgang til for at kunne gennemføre processen. I buildingSMART opereres med begrebet IDM (Information Delivery Manual), der er baseret på en ISO-standard. Den softwaremæssige implementering af formål vil være defineret i form af IDM'er, der dermed vil kunne ske efter principper, der baserede på en international standard. 

Personlig adgang

Log ind for at få adgang til værktøjer og personlige favoritter.

Kurser i Beskrivelser

Molio Kurser tilbyder kurser i Molios beskrivelsesværktøj.

Læs mere her


Molio Kurser arrangerer desuden virksomhedskurser i beskrivelsesværktøjet - for yderligere information kontakt Molio Kurser på kurser@molio.dk eller tlf. 7012 0600.

bips og Byggecentrum er blevet til Molio

Videoer guider til CCS i praksis

Nyheder

 • 17. okt. 2016

  Lettere udbuds- og tilbudsproces for alle Læs mere

 • 12. okt. 2016

  CCS-tilbudslisteformat i Sigma giver mere effektiv udbuds- og tilbudsproces Læs mere

 • 29. sep. 2016

  Workshop om erfaringer vedrørende udbud med mængder Læs mere

 • 18. jul. 2016

  Nyt svensk klassifikationssystem er baseret på CCS Læs mere

 • 30. jun. 2016

  CCS implementering i Autodesk® Revit® Læs mere

CCS i praksis på LinkedIn

Cases

Bygningsstyrelsen stiller krav om CCS

14. mar. 2014

Før CCS endnu er helt færdigt, stiller Bygningsstyrelsen krav om klassifikationsmetoden. Vi kan lige så godt komme i gang med læreprocessen, siger både bygherre og rådgivere. Læs mere

Bygningsstyrelsen stiller krav om CCS