Services

Beskrivelser

Introduktion

Molios beskrivelsesværktøj (tidl. bips) er en de facto standard for de beskrivelser der knytter sig til byggeriet, såvel i forhold til nybyggeri som renovering. Molios beskrivelsesværktøj angiver en struktur der sikrer, at beskrivelserne har en ensartet opbygning fra byggesag til byggesag, således at både afsenderen og modtageren af en beskrivelse ved, hvor de forskellige specifikationer skal angives og findes.

Molio Beskrivelser rummer en stribe standardiserede beskrivelsestekster - kaldet basisbeskrivelser - og paradigmer for udarbejdelse af de projektspecifikke bestemmelser for en byggesag.

Du kan få adgang dette værktøj ved at tegne et abonnement på Molios beskrivelsesværktøj eller basisbeskrivelser.

På baggrund af nyeste software opdatering hos Microsoft, vil Word filer downloadet fra vores hjemmeside åbnes i beskyttet visning. For at redigere i filen trykkes der på Aktiver redigering. Dette gælder kun for PC brugere.

Vejledning

Struktur

Strukturen for beskrivelsesværktøjet er beskrevet i B1.000, Beskrivelsesanvisning - struktur, der gratis kan hentes her. Beskrivelsesanvisningen er en håndbog i reglerne, opbygningen og brugen af Molios beskrivelsesværktøj (tidl. bips). Såvel projekterende (afsender) som udførende (modtager) bør være bekendt med indholdet af denne anvisning, før beskrivelsesværktøjet tages i anvendelse. Dette såvel i forhold til en korrekt som en optimal anvendelse af værktøjet.

Projektmateriale

Beskrivelsesstrukturen tager sit udgangspunkt i, at et projektmateriale til en byggesag består af følgende dokumenter:

 • Udbudsbrev
 • Dokumentfortegnelse, inkl. tegningslister
 • Beskrivelser (byggesagsbeskrivelse og arbejdsbeskrivelser)
 • Tegninger
 • Tidsplaner
 • Tilbudsliste, eventuelt inklusive retningslinjer for mængdeopgørelse og prisfastsættelse

Beskrivelsesværktøjet omhandler alene beskrivelserne.

Entrepriser

Molios beskrivelsesværktøj kan anvendes uanset entrepriseform og angiver ikke hvilket arbejde, der ligger i hvilken entreprise. Dette fastlægges projektspecifikt af de projekterende i projektmaterialet inden udsendelse.

For en byggesag optræder en byggesagsbeskrivelse og en række arbejdsbeskrivelser. Byggesagsbeskrivelsen er fælles for alle byggesagens entrepriser, mens der til hver entreprise er knyttet en eller flere arbejdsbeskrivelser. (se mere om opbygning af en arbejdsbeskrivelse her.)

Elementer

Molios beskrivelsesværktøj består af følgende elementer:

 • Paradigmer for projektspecifikke beskrivelser
 • Basisbeskrivelser
 • Beskrivelsesanvisninger
 • Beskrivelsesvejledninger

Læs mere om Molios beskrivelsesværktøj her.

En beskrivelse til en byggesag består af en projektspecifik beskrivelse og en generelt gældende basisbeskrivelse. En basisbeskrivelse består af en samling af krav og specifikationer, der er alment gældende for det pågældende arbejde. En projektspecifik beskrivelse består af projektspecifikke krav samt tilføjelser og fravigelser til basisbeskrivelsen.

Udarbejdelse af beskrivelser

De projekterende udarbejder projektspecifikke beskrivelser til en byggesag med udgangspunkt i de paradigmer for de projektspecifikke beskrivelser der er i Molios beskrivelsesværktøj. De projektspecifikke beskrivelser udarbejdes under hensyntagen til indholdet af de tilknyttede basisbeskrivelser. For udarbejderen findes der vejledninger mm. mere i tilknyttede beskrivelsesanvisninger og beskrivelsesvejledninger. Disse kan bruges som anvisning/opslagsbog og indeholder vejledninger indenfor det pågældende arbejds/emneområde.

Det er vigtigt, at udarbejderen altid tager udgangspunkt i de paradigmer der er i Molios beskrivelsesværktøj, idet disse også rummer opdateringer mm. til de tilknyttede basisbeskrivelser, fx i forhold til gældende normer og standarder. Se mere om Wordparadigmerne her.

Anvendelse af beskrivelser

De udførendes arbejdsgrundlag er de projektspecifikke beskrivelser i sammenhæng med de tilknyttede basisbeskrivelser. Det forudsættes, at de udførende selv anskaffer sig basisbeskrivelser på lige fod med andre referencer (anvisninger, standarder, normer osv.), der i beskrivelserne er gjort gældende for arbejdet. Indholdet af basisbeskrivelsen er identisk fra projekt til projekt, hvorved den udførende kan koncentrere sig om indholdet af de projektspecifikke beskrivelser, når den udførende er blevet fortrolig med indholdet af de relevante basisbeskrivelser.

Se her mere om hvordan Molios beskrivelsesværktøj bruges af de projekterende og de udførende.

Adgang til Molios beskrivelsesværktøj

Molios beskrivelsesværktøj er udgivet både som trykte publikationer og som et digitalt beskrivelsesværktøj, som ligger på dette website. Molios beskrivelsesanvisninger og basisbeskrivelser udgives som trykte publikationer, der kan købes i Molios boghandel. Disse opdateres ikke løbende.

Det kræver abonnement at få adgang til Molios digitale beskrivelsesværktøj på dette website. 

Beskrivelsesabonnement giver adgang til opdaterede digitale udgaver af beskrivelsesanvisninger, basisbeskrivelser, beskrivelsesvejledninger, paradigmer for projektspecifikke beskrivelser, samt opdateringsoversigter, m.m.

Abonnement på Basisbeskrivelser giver kun adgang til basisbeskrivelserne.

Se mere her.

Kurser

Molio Kurser tilbyder kurser i Molios beskrivelsesværktøj (for begyndere og øvede)

Molio Kurser arrangerer desuden virksomhedskurser i beskrivelsesværktøjet - for yderligere information kontakt Molio Kurser på kurser@molio.dk eller tlf. 7012 0600.

Baggrund

Molio (tidl. bips) har skabt en fælles struktur for de beskrivelser, der indeholder specifikationer for byggearbejders udførelse. Formålet er en fælles national de facto standard. Baggrunden for den fælles struktur var en erkendelse af, at der hos både de projekterende og de udførende i byggebranchen blev brugt mange kræfter på at skrive og derefter tolke beskrivelser, hvor såvel strukturen som specifikationerne for den samme ydelse uden grund var forskellige fra byggesag til byggesag.

Beskrivelsesværktøjet blev skabt af foreningen BPS ved iværksættelse af et projekt der startede i 1999, hvor en række af branchens store projekterende og udførende virksomheder gik sammen og skabte strukturen. Projektet blev gennemført med økonomisk støtte fra Boligministeriet. De første beskrivelser udkom i 2001. Siden er systemet blevet udbygget til at dække flere og flere arbejdsområder. Systemet dækker således i dag mere end 35 forskellige arbejder. I 2003 skiftede værktøjet navn fra BPS beskrivelsesværktøj til bips beskrivelsesværktøj. Værktøjet blev benævnt B100, idet alle beskrivelsesanvisninger mv. var nummereret med B og en efterfølgende trecifret talkode.

Et større revisionsarbejde kombineret med indførelsen af beskrivelser for renoveringer og ombygninger gjorde, at man gik fra B100 til B1000-systemet. De første beskrivelser i B1000-serien så lyset i 2008. Se mere om B100 her.

Foreningen bips blev ved en sammenlægning med Byggecentrum i 2016 til Molio, og beskrivelsesværktøjet skiftede navn til Molio Beskrivelser.

Organisationen knyttet til beskrivelsesværktøjet består af en Brugergruppe for Beskrivelser og en række faglige redaktører, der har til opgave at sikre udviklingen, kvaliteten, opdateringen og vedligeholdelsen af Molios beskrivelsesværktøj.

Brugergruppen for Beskrivelser har det overordnede ansvar for beskrivelsesværktøjet. De faglige redaktører har ansvaret for de enkelte beskrivelser. Brugergruppen er sammensat på en sådan måde, at det repræsenterer de primære aktører inden for projektering og udførelse af byggeri.

Personlig adgang

Log ind for at få adgang til værktøjer og personlige favoritter.

Kurser i Beskrivelser

Molio Kurser tilbyder kurser i Molios beskrivelsesværktøj.

Læs mere her


Molio Kurser arrangerer desuden virksomhedskurser i beskrivelsesværktøjet - for yderligere information kontakt Molio Kurser på kurser@molio.dk eller tlf. 7012 0600.

bips og Byggecentrum er blevet til Molio

Videoer guider til CCS i praksis

Nyheder

 • 4. feb. 2019

  Beskrivelseselementer til Byggeplads er revideret Læs mere

 • 14. dec. 2018

  Beskrivelseselementer til Bygningsinstallationer er revideret Læs mere

 • 14. sep. 2018

  Beskrivelseselementer til Glasfacader og -tage er revideret Læs mere

 • 7. sep. 2018

  Beskrivelseselementer til Murværk er revideret Læs mere

 • 5. sep. 2018

  Beskrivelseselementer til Bygningsinstallationer er revideret Læs mere

CCS i praksis på LinkedIn