Services

Beskrivelser

Introduktion

bips' beskrivelsesværktøj er en de facto standard for de beskrivelser der knytter sig til byggeriet, såvel i forhold til nybyggeri som renovering. bips beskrivelsesværktøj angiver en struktur der sikrer, at beskrivelserne har en ensartet opbygning fra byggesag til byggesag, således at både afsenderen og modtageren af en beskrivelse ved, hvor de forskellige specifikationer skal angives og findes.

bips' beskrivelsesværktøj rummer en stribe standardiserede beskrivelsestekster - kaldet basisbeskrivelser - og paradigmer for udarbejdelse af de projektspecifikke bestemmelser for en byggesag.

Du kan få adgang dette værktøj ved at tegne et abonnement på bips' beskrivelsesværktøj eller bips' basisbeskrivelser.

Vejledning

Struktur

Strukturen for beskrivelsesværktøjet er beskrevet i bips B1.000, Beskrivelsesanvisning - struktur, der gratis kan hentes fra dette web-site. B1.000, Beskrivelsesanvisning - struktur er en håndbog i reglerne, opbygningen og brugen af bips beskrivelsesværktøj. Såvel projekterende (afsender) som udførende (modtager) bør være bekendt med indholdet af denne anvisning, før beskrivelsesværktøjet tages i anvendelse. Dette såvel i forhold til en korrekt som en optimal anvendelse af værktøjet.

Projektmateriale

Beskrivelsesstrukturen tager sit udgangspunkt i, at et projektmateriale til en byggesag består af følgende dokumenter:

 • Udbudsbrev
 • Dokumentfortegnelse, inkl. tegningslister
 • Beskrivelser (byggesagsbeskrivelse og arbejdsbeskrivelser)
 • Tegninger
 • Tidsplaner
 • Tilbudsliste, eventuelt inklusive retningslinjer for mængdeopgørelse og prisfastsættelse

bips Beskrivelsesværktøjet omhandler alene beskrivelserne.

Entrepriser

bips Beskrivelsesværktøj kan anvendes uanset entrepriseform og angiver ikke hvilket arbejde, der ligger i hvilken entreprise. Dette fastlægges projektspecifikt af de projekterende i projektmaterialet inden udsendelse.

For en byggesag optræder en byggesagsbeskrivelse og en række arbejdsbeskrivelser. Byggesagsbeskrivelsen er fælles for alle byggesagens entrepriser, mens der til hver entreprise er knyttet en eller flere arbejdsbeskrivelser. (se mere om opbygning af en arbejdsbeskrivelse her)

Elementer

bips beskrivelsesværktøj består af følgende elementer:

 • Paradigmer for projektspecifikke beskrivelser
 • Basisbeskrivelser
 • Beskrivelsesanvisninger
 • Beskrivelsesvejledninger

Se mere om hvad bips beskrivelsesværktøj er her.

En beskrivelse til en byggesag består af en projektspecifik beskrivelse og generelt gældende bips basisbeskrivelse. En Basisbeskrivelse består af en samling af krav og specifikationer, der er alment gældende for det pågældende arbejde. En projektspecifik beskrivelse består af projektspecifikke krav samt tilføjelser og fravigelser til basisbeskrivelsen.

Udarbejdelse af beskrivelser

De projekterende udarbejder projektspecifikke beskrivelser til en byggesag med udgangspunkt i de paradigmer for de projektspecifikke beskrivelser der er i bips beskrivelsesværktøj. De projektspecifikke beskrivelser udarbejdes under hensyntagen til indholdet af de tilknyttede basisbeskrivelser. For udarbejderen findes der vejledninger mm. mere i tilknyttede beskrivelsesanvisninger og beskrivelsesvejledninger. Disse kan bruges som anvisning/opslagsbog og indeholder vejledninger indenfor det pågældende arbejds/emneområde.

Det er vigtigt, at udarbejderen altid tager udgangspunkt i de paradigmer der er i bips beskrivelsesværktøj, idet disse også rummer opdateringer mm. til de tilknyttede basisbeskrivelser, fx i forhold til gældende normer og standarder. Se mere omkring Wordparadigmerne her.

Anvendelse af beskrivelser

De udførendes arbejdsgrundlag er de projektspecifikke beskrivelser i sammenhæng med de tilknyttede basisbeskrivelser. Det forudsættes, at de udførende selv anskaffer sig basisbeskrivelser på lige fod med andre referencer (anvisninger, standarder, normer osv.), der i beskrivelserne er gjort gældende for arbejdet. Indholdet af basisbeskrivelsen er identisk fra projekt til projekt, hvorved den udførende kan koncentrere sig om indholdet af de projektspecifikke beskrivelser, når den udførende er blevet fortrolig med indholdet af de relevante basisbeskrivelser.

Se her mere om hvorledes bips beskrivelsesværktøj bruges af de projekterende og de udførende.

Adgang til bips beskrivelsesværktøj

bips beskrivelsesværktøj er udgivet både som trykte publikationer og som et digitalt beskrivelsesværktøj, som ligger på dette web-site. bips beskrivelsesanvisninger og basisbeskrivelser udgives som trykte publikationer, der kan købes i Byggecentrums boghandel. Disse opdateres ikke løbende.

Det kræver abonnement at få adgang til bips digitale beskrivelsesværktøj på dette web-site. 

Beskrivelsesabonnement giver adgang til opdaterede digitale udgaver af beskrivelsesanvisninger, basis-beskrivelser, beskrivelsesvejledninger, paradigmer for projektspecifikke beskrivelser samt faglige nyheder, opdateringsoversigter mm.

Basisbeskrivelses- og produktionsabonnement giver adgang til basisbeskrivelser.

Se mere  her.

Kurser

Byggecentrum tilbyder kurser i bips' beskrivelsesværktøj - yderligere information om Byggecentrums kurser kan hentes på www.BygNet.dk.

bips arrangerer virksomhedskurser i bips' beskrivelsesværktøj - yderligere information kontakt bips.

Baggrund

bips har skabt en fælles struktur for de beskrivelser, der indeholder specifikationer for byggearbejders udførelse. Formålet er en fælles national de facto standard. Baggrunden for den fælles struktur var en erkendelse af, at der hos både de projekterende og de udførende i byggebranchen blev brugt mange kræfter på at skrive og derefter tolke beskrivelser, hvor såvel strukturen som specifikationerne for den samme ydelse uden grund var forskellige fra byggesag til byggesag.

bips beskrivelsesværktøj blev skabt af foreningen BPS ved iværksættelse af et projekt der startede i 1999, hvor en række af branchens store projekterende og udførende virksomheder gik sammen og skabte strukturen. Projektet blev gennemført med økonomisk støtte fra Boligministeriet. De første beskrivelser udkom i 2001. Siden er systemet blevet udbygget til at dække flere og flere arbejdsområder. Systemet dækker således i dag mere end 35 forskellige arbejder. I 2003 skiftede værktøjet navn fra BPS beskrivelsesværktøj til bips beskrivelsesværktøj. Værktøjet blev benævnt B100, idet alle beskrivelsesanvisninger mv. var nummereret med B og en efterfølgende trecifret talkode.

Et større revisionsarbejde kombineret med indførelsen af beskrivelser for renoveringer og ombygninger gjorde, at man gik fra B100 til B1000-systemet. De første beskrivelser i B1000-serien så lyset i 2008. Se mere om B100 her.

Organisationen knyttet til beskrivelsesværktøjet består af et beskrivelsesfora og en række faglige redaktører, der har til opgave at sikre udviklingen, kvaliteten, opdateringen og vedligeholdelsen af bips beskrivelsesværktøj.

bips beskrivelsesfora har det overordnede ansvar for bips beskrivelsesværktøj. De faglige redaktører har ansvaret for de enkelte beskrivelser. bips beskrivelsesudvalg er sammensat på en sådan måde, at det repræsenterer de primære aktører inden for projektering og udførelse af byggeri.

Personlig adgang

Log ind for at få adgang til værktøjer og personlige favoritter.

bips og Byggecentrum er blevet til Molio

Videoer guider til CCS i praksis

Nyheder

 • 10. mar. 2017

  Beskrivelseselementer til sprinkling er udgivet Læs mere

 • 2. mar. 2017

  Beskrivelseselementer til bygningsautomation er opdateret Læs mere

 • 16. dec. 2016

  Beskrivelseselementer til beplantning er reviderede Læs mere

 • 16. dec. 2016

  Beskrivelseselementer til befæstelser er reviderede Læs mere

 • 16. dec. 2016

  Beskrivelseselementer til afløb i jord er reviderede Læs mere

CCS i praksis på LinkedIn