Services

270 Træ generelt

Del på

Introduktion

Arbejdet træ generelt omfatter generelle materiale- og udførelseskrav for konstruktionstræ, limtræ, LVL-bjælker, snedkertræ, beklædningsbrædder, imprægneret træ og diverse træfiber- og træplader samt fastgørelsesmidler og beslag.

På baggrund af nyeste software opdatering hos Microsoft, vil Word filer downloadet fra vores hjemmeside åbnes i beskyttet visning. For at redigere i filen trykkes der på Aktiver redigering. Dette gælder kun for PC brugere.

Vejledning

For en generel beskrivelse af Molios beskrivelsesværktøj se vejledningen til værktøjsområdet beskrivelser.

Inden udarbejdelsen af arbejdsbeskrivelser påbegyndes, er det vigtigt at gøre sig klart hvilken opdeling i arbejdsbeskrivelser der ønskes benyttet under hensyntagen til valg af udførende aktører.

Husk altid når der startes op på udarbejdelsen af en arbejdsbeskrivelse, at tage udgangspunkt i de paradigmer der er indeholdt i Molios beskrivelsesværktøj, idet disse løbende opdateres i forhold til gældende referencer, erfaringer etc. Basisbeskrivelser opdateres kun ved større revisioner, så løbende opdateringer til disse er indeholdt i de paradigmer der er indeholdt i bips beskrivelsesværktøj.

Molios beskrivelsesværktøj, dets elementer og brugen heraf er nærmere beskrevet i følgende:

Er du i tvivl om noget, kan du kontakte Molio på molio@molio.dk eller tlf. 7012 0600.

Relateret

Dette værktøj/værktøjsemne relaterer sig til:

Projektspecifikt paradigme (1 element)

Træ generelt, projektspecifikt paradigme 22. dec. 2015

Paradigmet anvendes til at udarbejde en projektspecifik beskrivelse for arbejdet skeletkonstruktioner. Paradigmet er opbygget med fortløbende sidenummerering igennem hele dokumentet og kun mulighed for revisionsstyring i topteksten. NB! Bemærk at makroer er fjernet fra Arbejdsbeskrivelsen, der er opsat som en fortløbende sektion, således at sidehovedet er det samme i hele dokumentet.

Restricted

Paradigme for bygningsdelsbeskrivelse (1 element)

Træ generelt, paradigme bygningsdelsbeskrivelse 22. dec. 2015

Paradigmet anvendes til at udarbejde bygningsdelsbeskrivelser for arbejdet træ generelt.

Restricted

Eksempler på bygningsdelsbeskrivelser (2 elements)

Indvendig trappe 22. dec. 2015

Eksempel på en bygningsdelsbeskrivelse for arbejdet træ generelt.

Restricted

Facadebeklædning 22. dec. 2015

Eksempel på en bygningsdelsbeskrivelse for arbejdet træ generelt.

Restricted

Paradigme for udbudskontrolplan (1 element)

Træ generelt, paradigme for udbudskontrolplan 22. dec. 2015

Paradigmet anvendes til at udarbejde udbudskontrolplan for arbejdet træ generelt.

Restricted

Basisbeskrivelse (1 element)

B2.270, Basisbeskrivelse - træ generelt 22. dec. 2015

Basisbeskrivelsen indeholder de generelle bestemmelser for arbejdet træ generelt.

Restricted

Beskrivelsesanvisning (1 element)

B1.270, Beskrivelsesanvisning - træ generelt 22. dec. 2015

Beskrivelsesanvisningen indeholder basisbeskrivelsen, paradigme for den projektspecifikke beskrivelse og vejledning for arbejdet træ generelt.
Læsevenlig 2-sidet visning i Acrobat Reader/Acrobat Pro kan indstilles på følgende måde: Vis - Sidevisning - To sider - Vis forside i tosidevisning.

Restricted

Beskrivelsesvejledning (1 element)

B3.270, Beskrivelsesvejledning - træ generelt 22. dec. 2015

Beskrivelsesvejledning indeholder vejledning i at udarbejde en arbejdsbeskrivelse til arbejdet træ generelt.

Restricted

Datafil til database (1 element)

Træ generelt XML fil 22. dec. 2015

XML-filen indeholder basisbeskrivelsen, vejledningen og paradigmet for den projektspecifikke beskrivelse. Datafilen anvendes i tredje parts softwareløsninger, der understøtter bips beskrivelsesværktøj.

Restricted

Hjælp

Nyheder

  • 22. dec. 2015

    Beskrivelseselementer til træ generelt er reviderede Læs mere

  • 7. jun. 2012

    Beskrivelseselementer til træ generelt er opdateret Læs mere