Services

480 Teknisk isolering

Del på

Introduktion

Arbejdet teknisk isolering omfatter generelle materiale- og udførelseskrav for almindeligt forekommende teknisk isolering af ventilationskanaler og vvs-installationer samt lukning, herunder brandlukning, omkring kanal- og rørgennemføringer mv. i bygningsdele. Lukninger omkring kabler herunder brandlukninger til disse er ikke medtaget.

På baggrund af nyeste software opdatering hos Microsoft, vil Word filer downloadet fra vores hjemmeside åbnes i beskyttet visning. For at redigere i filen trykkes der på Aktiver redigering. Dette gælder kun for PC brugere.

Vejledning

For en generel beskrivelse af Molios beskrivelsesværktøj se vejledningen til værktøjsområdet beskrivelser.

Grænsefladen til B.2400, basisbeskrivelse, bygningsinstallationer
I B2.480, Basisbeskrivelse - teknisk isolering er bips B2.400, Basisbeskrivelse – bygningsinstallationer gjort gældende. Forskrifterne i bips B2.400, Basisbeskrivelse – bygningsinstallationer kapitel 1,2 og 3 gælder sammen med forskrifterne i B2.480, Basisbeskrivelse - teknisk isolering. Generelle forskrifter er angivet i B2.400, Basisbeskrivelse – bygningsinstallationer, mens arbejdsspecifikke forskrifter for teknisk isolering-arbejdet er angivet her. Princippet er illustreret i nedenstående figur.

 

Inden udarbejdelsen af arbejdsbeskrivelser påbegyndes, er det vigtigt at gøre sig klart hvilken opdeling i arbejdsbeskrivelser der ønskes benyttet under hensyntagen til valg af udførende aktører.

Husk altid når der startes op på udarbejdelsen af en arbejdsbeskrivelse, at tage udgangspunkt i de paradigmer der er indeholdt i Molios beskrivelsesværktøj, idet disse løbende opdateres i forhold til gældende referencer, erfaringer etc. Basisbeskrivelser opdateres kun ved større revisioner, så løbende opdateringer til disse er indeholdt i de paradigmer der er indeholdt i Molios beskrivelsesværktøj.

Molios beskrivelsesværktøj, dets elementer og brugen heraf er nærmere beskrevet i følgende:

Er du i tvivl om noget, kan du kontakte Molio på molio@molio.dk eller tlf. 7012 0600.

Baggrund

For en generel beskrivelse af bips beskrivelsesværktøj se vejledningen til værktøjsområdet beskrivelser.

Arbejdet teknisk isolering består af følgende elementer:

B1.480, Beskrivelsesanvisning - teknisk isolering, udgave 2012-05-31
B2.480, Basisbeskrivelse - teknisk isolering, udgave 2012-05-31
B3.480, Beskrivelsesvejledning - teknisk isolering, udgave 2012-05-31
Paradigme for den projektspecifikke beskrivelse, udgave 2012-05-31.

Historik:

Arbejdet teknisk isolering udkom første gang i oktober 2010. I maj 2012 udkom første reviderede udgave af arbejdet teknisk isolering  Der var en generel opdatering og justering af indholdsfortegnelsen og teksten.

Relateret

Dette værktøj/værktøjsemne relaterer sig til:

Teknisk isolering (2 elements)

Teknisk isolering, projektspecifikt paradigme 30. maj. 2012

Paradigmet anvendes til at udarbejde en projektspecifik beskrivelse for arbejdet teknisk isolering. Paradigmet er opbygget med sidenummerering i hvert kapitel og med mulighed for revisionsstyring af hvert enkelt kapitel. NB! Bemærk at makroer er fjernet fra Arbejdsbeskrivelsen, der er opsat som en fortløbende sektion, således at sidehovedet er det samme i hele dokumentet.

Restricted

Teknisk isolering, paradigme (fortløbende sidenummerering) 30. maj. 2012

Paradigmet anvendes til at udarbejde en projektspecifik beskrivelse for arbejdet teknisk isolering. Paradigmet er opbygget med fortløbende sidenummerering igennem hele dokumentet og kun mulighed for revisionsstyring i topteksten.

Restricted

Paradigme og eksempler på bygningsdelsbeskrivelser (4 elements)

Teknisk isolering, paradigme bygningsdelsbeskrivelse 30. maj. 2012

Paradigmet anvendes til at udarbejde bygningsdelsbeskrivelser for arbejdet teknisk isolering.

Restricted

Varmeisolering af varmerør, sekundærside 30. maj. 2012

Eksempel på en bygningsdelsbeskrivelse for arbejdet teknisk isolering.

Restricted

Kondensisolering af brugsvandsrør 30. maj. 2012

Eksempel på en bygningsdelsbeskrivelse for arbejdet teknisk isolering.

Restricted

Brandisolering af ventilationskanaler 30. maj. 2012

Eksempel på en bygningsdelsbeskrivelse for arbejdet teknisk isolering.

Restricted

Basisbeskrivelse (2 elements)

B2.480, Basisbeskrivelse - teknisk isolering 30. maj. 2012

Basisbeskrivelsen indeholder de generelle bestemmelser for arbejdet teknisk isolering.

Restricted

Beskrivelsesanvisning (1 element)

B1.480, Beskrivelsesanvisning - teknisk isolering 30. maj. 2012

Beskrivelsesanvisningen indeholder basisbeskrivelsen, paradigme for den projektspecifikke beskrivelse og vejledning for arbejdet teknisk isolering.
Læsevenlig 2-sidet visning i Acrobat Reader/Acrobat Pro kan indstilles på følgende måde: Vis - Sidevisning - To sider - Vis forside i tosidevisning.

Restricted

Beskrivelsesvejledning (1 element)

B3.480, Beskrivelsesvejledning - teknisk isolering 30. maj. 2012

Beskrivelsesvejledning indeholder vejledning i at udarbejde en arbejdsbeskrivelse til arbejdet teknisk isolering.

Restricted

Datafil til database (1 element)

Teknisk isolering XML fil 31. maj. 2012

XML-filen indeholder basisbeskrivelsen, vejledningen og paradigmet for den projektspecifikke beskrivelse. Datafilen anvendes i tredje parts softwareløsninger der understøtter bips beskrivelsesværktøj.

Restricted

Hjælp

Nyheder

 • 5. aug. 2016

  Beskrivelseselementer til køling er udgivet Læs mere

 • 3. aug. 2016

  Beskrivelseselementer til bygningsinstallationer er reviderede Læs mere

 • 30. aug. 2012

  Beskrivelseselementer til ventilation er opdateret Læs mere

 • 30. aug. 2012

  Beskrivelseselementer til teknisk isolering er opdateret Læs mere

 • 28. aug. 2012

  Beskrivelseselementer til bygningsinstallationer er opdateret Læs mere