Services

Tegningsstandarder

Del på

Introduktion

bips’ tegningsstandarder ensarter branchens bygningstegninger. Hvis vi på tværs af virksomhedsskel er enige om symboler, signaturer og layout, bliver tegningerne lettere at aflæse. Det kan være med til at spare tid og afværge misforståelser.

Værktøjet fordeler sig over syv anvisninger. Én for hvert fagområde, og en generel, som alle fagområder er fælles om.

Hvilke områder regulerer tegningsstandarderne?
Til sammen standardiserer de syv anvisninger en lang række tegnetekniske områder lige fra linjetyper og tekststørrelser til kotepile og tegningsskilte. I de fagspecifikke publikationer fastlægger værktøjet desuden, hvordan en stribe bygningsdele tegnes. Værktøjet er grundigt, men stadig overskueligt. 

Eksempler på tegninger
I særskilte afsnit præciserer anvisningerne, hvilke tegningstyper der typisk bliver udarbejdet af de forskellige faggrupper. Flere af anvisningerne gør klart, hvilket indhold man kan forvente af disse tegningstyper. 

Til sidst i hver anvisning er et antal eksempler, der illustrerer de forskellige signaturer og grafiske greb gennem konkrete tegninger.

Både til 2D og 3D
Tegningsstandarderne blev til i 2002, da næsten al projektering var 2D-baseret. I dag lægger de stadig rammerne for 2D-projektering og -tegningsgenerering, men fra 2012, kommer de også 3D-brugerne i møde. Del 1-4 standardiserer, hvordan bygningsdele i 3D-modeller skal se ud, og i løbet af 2013 vil også del 5-8 gøre det.

Sådan får du adgang
Du får adgang til tegningsstandarderne ved at være medlem af bips og tegne et cad-abonnement. Læs om priserne her. Værktøjet henvender sig til alle, der udarbejder eller aflæser tegningsmateriale, uanset om man er rådgiver, udførende, bygningsejer eller materialeproducent.
 

Vejledning

Der er et hierarki i tegningsstandarderne. Del 1 Generelt danner altid grundlag for den måde, du bygger din tegning op. Den suppleres i anden række af de fagspecifikke publikationer, der leverer de præcise retningslinjer på de enkelte fagområder.

Start derfor altid med Del 1 Generelt, og læs derefter de(n) fagspecifikke anvisning, du har brug for. Du vil se, at de fagspecifikke anvisninger på mange områder henviser til Del 1 Generelt. Fagenes forskelle til trods er der et stort fælles gods. Bemærk desuden, at Del 5 VVS og ventilation hænger sammen med Del 7 Bygningsautomatik.

Tegningsstandarderne er koordineret med både bips’ CAD-manual og Lagstruktur.

Baggrund

Førsteudgaven af Tegningsstandarderne er fra 2002 og er udviklet i ibb. Det er én af de tre foreninger, der i 2003 blev til bips. I 2003 blev Del 2 Arkitekt opdateret, og i 2007 blev Del 5 VVS og ventilation opdateret. Samme år udkom del 7 Bygningsautomatik.
I 2012 blev Del 1 Generelt, Del 2 Arkitekt, Del 3 Betonkonstruktioner og Del 4 Stålkonstruktioner revideret, bl.a. så de imødekommer 3D-projektering. I 2013 indledes en tilsvarende revision af de resterende dele. Læs mere i bips nyt.

Branchen har selv udviklet værktøjet
Som det er tilfældet med alle bips’ værktøjer, har branchen selv udviklet tegningsstandarderne. Over 20 tegningssagkyndige medarbejdere fra lige så mange virksomheder står bag udviklingen af dem.
 

Relateret

Dette værktøj/værktøjsemne relaterer sig til:

Publikationer (10 elements)

C213, Tegningsstandarder, Del 1, Generelt, 2012 21. dec. 2012

Den generelle del indeholder de anvisninger for udarbejdelse af bygningstegninger, som er generelle og fælles for de omfattede fagområder, som er: Arkitekt, Betonkonstrutioner og pæle, Stålkonstruktioner, Vvs og ventilation, El-installationer og Bygningsautomatik.

Restricted

C213, Tegningsstandarder, Del 2, Arkitekt, 2018 27. feb. 2018

Arkitekt indeholder specifikke anvisninger for arkitekttegninger i et byggeprojekt. De faglige anvisninger supplerer de generelle anvisninger for udarbejdelse af bygningstegninger, der er angivet i den generelle tegningsstandard. Derfor skal denne tegningsstandard læses og anvendes sammen med den generelle tegningsstandard.

Restricted

C213, Tegningsstandarder, Del 3, Betonkonstruktioner og -pæle, 2012 21. dec. 2012

Betonkonstruktioner og pæle indeholder specifikke anvisninger vedrørende projekttegninger inden for betonkonstruktioner og pæle. De faglige anvisninger supplerer de generelle anvisninger for udarbejdelse af bygningstegninger, der er angivet i den generelle tegningsstandard. Derfor skal denne tegningsstandard læses og anvendes sammen med den generelle tegningsstandard.

Restricted

C213, Tegningsstandarder, Del 4, Stålkonstruktioner, 2018 21. dec. 2012

Stålkonstruktioner indeholder specifikke anvisninger vedrørende projekt- og værksteds tegninger inden for stålkonstruktioner. De faglige anvisninger supplerer de generelle anvisninger for udarbejdelse af bygningstegninger, der er angivet i den generelle tegningsstandard. Derfor skal denne tegningsstandard læses og anvendes sammen med den generelle tegningsstandard.

Restricted

C213, Tegningsstandarder, Del 5, VVS og ventilation, 2015 22. sep. 2015

VVS og ventilation indeholder specifikke anvisninger vedrørende projekttegninger inden for vvs og ventilation. De faglige anvisninger supplerer de generelle anvisninger for udarbejdelse af bygningstegninger, der er angivet i den generelle tegningsstandard. Derfor skal denne tegningsstandard læses og anvendes sammen med den generelle tegningsstandard.

Restricted

C213, Del 5, symboler 24. sep. 2015

.zip-fil med samtlige symboler fra C213, Tegningsstandarder, Del 5, VVS og ventilation. Symbolerne ligger som .dwg-filer.

Restricted

C213, Tegningsstandarder, Del 6, Elinstallationer 21. maj. 2015

Elinstallationer indeholder specifikke anvisninger vedrørende projekttegninger inden for elinstallationer, herunder elektrotekniske plantegninger plantegninger og kredsskemaer. De faglige anvisninger supplerer de generelle anvisninger for udarbejdelse af bygningstegninger, der er angivet i den generelle tegningsstandard. Derfor skal denne tegningsstandard læses og anvendes sammen med den generelle tegningsstandard.

Restricted

C213, Del 6, symboler 10. jun. 2015

.zip-fil med samtlige symboler fra C213, Tegningsstandarder, Del 6, el. Symbolerne ligger som .dwg-filer.

Restricted

C213, Tegningsstandarder, Del 7, Bygningsautomatik 22. sep. 2015

Bygningsautomatik indeholder specifikke anvisninger for udarbejdelse af bygningstegninger for bygningsautomatik. De faglige anvisninger supplerer de generelle anvisninger for udarbejdelse af bygningstegninger, der er angivet i den generelle tegningsstandard. Derfor skal denne tegningsstandard læses og anvendes sammen med den generelle teningsstandard. Ydermere skal denne del af tegningsstandarderne læses og anvendes sammen med del 5, Tegningsstandarder VVS og ventilation, september 2015.

Restricted

C213, Del 7, symboler 23. sep. 2015

.zip-fil med samtlige symboler fra C213, Tegningsstandarder, Del 7, Bygningsautomatik. Symbolerne ligger som .dwg-filer.

Restricted

Hjælp

Nyheder

Der er ikke tilknyttet nogen nyheder til dette indhold.