Services

250 Stål, generelt

Del på

Introduktion

Arbejdet stål, generelt omfatter generelle materiale- og udførelseskrav for stålkonstruktioner i konstruktionsstål eller stålstøbegods, hvor DS/EN 1090-2 er gældende. Begrebet "smedearbejder" og "stålkonstruktioner" anvendes i dag i flæng for de samme konstruktioner/bygningsdele, og begge begreber er dækket af denne beskrivelsesanvisning. Beskrivelsesanvisningen omhandler ikke tyndpladkonstruktioner, kompositkonstruktioner af stål/beton, højstyrkestål eller aluminiumskonstruktioner.

Basisbeskrivelse findes også i en engelsk udgave bl.a. til brug for bestilling af stål i udlandet.

På baggrund af nyeste software opdatering hos Microsoft, vil Word filer downloadet fra vores hjemmeside åbnes i beskyttet visning. For at redigere i filen trykkes der på Aktiver redigering. Dette gælder kun for PC brugere.

Vejledning

For en generel beskrivelse af Molios beskrivelsesværktøj se vejledningen til værktøjsområdet beskrivelser.

Arbejdet Stål, generelts grænseflader til andre beskrivelsesområder er følgende:

 • Fast inventar
 • Beklædninger, monterede
 • Tagdækning
 • Skeletkonstruktioner
 • Glasfacader og -tage

Inden udarbejdelsen af arbejdsbeskrivelser påbegyndes, er det vigtigt at gøre sig klart hvilken opdeling i arbejdsbeskrivelser der ønskes benyttet under hensyntagen til valg af udførende aktører.

Husk altid når der startes op på udarbejdelsen af en arbejdsbeskrivelse, at tage udgangspunkt i de paradigmer der er indeholdt i Molios beskrivelsesværktøj, idet disse løbende opdateres i forhold til gældende referencer, erfaringer etc. Basisbeskrivelser opdateres kun ved større revisioner, så løbende opdateringer til disse er indeholdt i de paradigmer der er indeholdt i bips beskrivelsesværktøj.

Molios beskrivelsesværktøj, dets elementer og brugen heraf er nærmere beskrevet i følgende:

Relateret

Dette værktøj/værktøjsemne relaterer sig til:

Projektspecifikt paradigme (3 elements)

Stål, generelt, projektspecifikt paradigme 9. jul. 2018

Paradigmet anvendes til at udarbejde en projektspecifik beskrivelse for arbejdet stål. Paradigmet er opbygget med fortløbende sidenummerering igennem hele dokumentet og kun mulighed for revisionsstyring i topteksten. NB! Bemærk at makroer er fjernet fra Arbejdsbeskrivelsen, der er opsat som en fortløbende sektion, således at sidehovedet er det samme i hele dokumentet.

Restricted

Steel, general, paradigm (continuous pagination) 11. apr. 2012

The paradigm is used to develop a project-specific specification of work steel. The paradigm is constructed with consecutive page numbering throughout the document and only the possibility of revision control in the header

Restricted

Steel, general, paradigm building element specification 3. apr. 2012

The paradigm is used to develop the building element specifications for steel work, general.

Restricted

Paradigme for bygningsdelsbeskrivelse (1 element)

Stål, generelt, paradigme bygningsdelsbeskrivelse 9. jul. 2018

Paradigmet anvendes til at udarbejde bygningsdelsbeskrivelser for arbejdet stål, generelt.

Restricted

Eksempler på bygningsdelsbeskrivelser (7 elements)

Stålrammer 9. jul. 2018

Eksempel på en bygningsdelsbeskrivelse for arbejdet stål, generelt.

Restricted

Stålsøjler- og -bjælker 9. jul. 2018

Eksempel på en bygningsdelsbeskrivelse for arbejdet stål, generelt.

Restricted

Ståldæk 9. jul. 2018

Eksempel på en bygningsdelsbeskrivelse for arbejdet stål, generelt.

Restricted

Indstøbningsdele 9. jul. 2018

Eksempel på en bygningsdelsbeskrivelse for arbejdet stål, generelt.

Restricted

Ståltrapper 9. jul. 2018

Eksempel på en bygningsdelsbeskrivelse for arbejdet stål, generelt.

Restricted

Stålskorsten 9. jul. 2018

Eksempel på en bygningsdelsbeskrivelse for arbejdet stål, generelt.

Restricted

Hegn 9. jul. 2018

Eksempel på en bygningsdelsbeskrivelse for arbejdet stål, generelt.

Restricted

Paradigme for udbudskontrolplan (1 element)

Stål, generelt, paradigme for udbudskontrolplan 9. jul. 2018

Paradigmet anvendes til at udarbejde udbudskontrolplan for arbejdet jordarbejder for ledninger.

Restricted

Basisbeskrivelse (2 elements)

B2.250, Basisbeskrivelse - stål, generelt 9. jul. 2018

Basisbeskrivelsen indeholder de generelle bestemmelser for arbejdet stål, generelt.

Restricted

B2.250e, Standard specification - steel, general 31. jan. 2012

Standard specification contains the general requirements for steel work.

Restricted

Beskrivelsesanvisning (1 element)

B1.250, Beskrivelsesanvisning - stål, generelt 9. jul. 2018

Beskrivelsesanvisningen indeholder basisbeskrivelsen, paradigme for den projektspecifikke beskrivelse og vejledning for arbejdet stål, generelt.
Læsevenlig 2-sidet visning i Acrobat Reader/Acrobat Pro kan indstilles på følgende måde: Vis - Sidevisning - To sider - Vis forside i tosidevisning.

Restricted

Beskrivelsesvejledning (1 element)

B3.250, Beskrivelsesvejledning - stål, generelt 9. jul. 2018

Beskrivelsesvejledning indeholder vejledning i at udarbejde en arbejdsbeskrivelse til arbejdet stål, generelt.

Restricted

Datafil til database (2 elements)

Stål, generelt, XML fil 9. jul. 2018

XML-filen indeholder basisbeskrivelsen, vejledningen og paradigmet for den projektspecifikke beskrivelse. Datafilen anvendes i tredje parts softwareløsninger der understøtter bips beskrivelsesværktøj.

Restricted

Steel, general, XML fil 9. jul. 2018

The XML file contains standard specification and paradigm for the project-specific specification. The data file used in third party software solutions that support bips description tool.

Restricted

Hjælp

Nyheder

 • 29. aug. 2018

  Beskrivelseselementer til Stål, generelt er revideret Læs mere

 • 16. dec. 2016

  Beskrivelseselementer til stål, generelt er reviderede Læs mere

 • 22. dec. 2015

  Beskrivelseselementer til stål, generelt er reviderede Læs mere

 • 11. apr. 2012

  Engelsk udgave af B2.250, Basisbeskrivelse - stål, generelt er udgivet Læs mere

 • 3. apr. 2012

  Paradigmer for projektspecifikke beskrivelser til stål, generelt er opdateret Læs mere