Services

290 Skeletkonstruktioner

Del på

Introduktion

Arbejdet skeletkonstruktioner omfatter generelle materiale- og udførelseskrav mv. for skeletkonstruktioner (fx lette vægge/facader, spær mv.), lægter, vind- og dampspærrer, undertage, isolering, pladebeklædninger, vindskeder, sternbeklædning og skotrender mv.

Skeletkonstruktioner kan anvendes for såvel nybyggeri som renovering/ombygningsarbejder.

På baggrund af nyeste software opdatering hos Microsoft, vil Word filer downloadet fra vores hjemmeside åbnes i beskyttet visning. For at redigere i filen trykkes der på Aktiver redigering. Dette gælder kun for PC brugere.

Vejledning

For en generel beskrivelse af Molios beskrivelsesværktøj se vejledningen til værktøjsområdet beskrivelser.

Arbejdet skeletkonstruktioners grænseflader til andre beskrivelsesområder er følgende:

 • Træ generelt
 • Fuger
 • Gulve
 • Tagdækning
 • Beklædninger, monterede
 • Stål, generelt.

Inden udarbejdelsen af arbejdsbeskrivelser påbegyndes, er det vigtigt at gøre sig klart hvilken opdeling i arbejdsbeskrivelser der ønskes benyttet under hensyntagen til valg af udførende aktører.

Husk altid når der startes op på udarbejdelsen af en arbejdsbeskrivelse, at tage udgangspunkt i de paradigmer der er indeholdt i Molios beskrivelsesværktøj, idet disse løbende opdateres i forhold til gældende referencer, erfaringer etc. Basisbeskrivelser opdateres kun ved større revisioner, så løbende opdateringer til disse er indeholdt i de paradigmer der er indeholdt i Molios beskrivelsesværktøj.

Molios beskrivelsesværktøj, dets elementer og brugen heraf er nærmere beskrevet i følgende:


Er du i tvivl om noget, kan du kontakte Molio på molio@molio.dk eller tlf. 7012 0600.

Projektspecifikt paradigme (1 element)

Skeletkonstruktioner, projektspecifikt paradigme 23. maj. 2018

Paradigmet anvendes til at udarbejde en projektspecifik beskrivelse for arbejdet skeletkonstruktioner. Paradigmet er opbygget med fortløbende sidenummerering igennem hele dokumentet og kun mulighed for revisionsstyring i topteksten. NB! Bemærk at makroer er fjernet fra Arbejdsbeskrivelsen, der er opsat som en fortløbende sektion, således at sidehovedet er det samme i hele dokumentet.

Restricted

Paradigme for bygningsdelsbeskrivelse (1 element)

Skeletkonstruktioner, paradigme bygningsdelsbeskrivelse 23. maj. 2018

Paradigmet anvendes til at udarbejde bygningsdelsbeskrivelser for arbejdet skeletkonstruktioner.

Restricted

Eksempler på bygningsdelsbeskrivelser (12 elements)

Ydervæg, træskelet 23. maj. 2018

Eksempel på en bygningsdelsbeskrivelse for arbejdet skeletkonstruktioner.

Restricted

Bærende ydervæg, stålskelet 23. maj. 2018

Eksempel på en bygningsdelsbeskrivelse for arbejdet skeletkonstruktioner.

Restricted

Indervæg, træskelet m/eternitbeklædning 23. maj. 2018

Eksempel på en bygningsdelsbeskrivelse for arbejdet skeletkonstruktioner.

Restricted

Indervæg, stålskelet m/gipskartonplader 23. maj. 2018

Eksempel på en bygningsdelsbeskrivelse for arbejdet skeletkonstruktioner.

Restricted

Etagedæk, træskelet 23. maj. 2018

Eksempel på en bygningsdelsbeskrivelse for arbejdet skeletkonstruktioner.

Restricted

Etagedæk, stålskelet 23. maj. 2018

Eksempel på en bygningsdelsbeskrivelse for arbejdet skeletkonstruktioner.

Restricted

Tagkonstruktion, HQL-bjælker 23. maj. 2018

Eksempel på en bygningsdelsbeskrivelse for arbejdet skeletkonstruktioner.

Restricted

Renovering af tagkonstruktion 23. maj. 2018

Eksempel på en bygningsdelsbeskrivelse for arbejdet skeletkonstruktioner.

Restricted

Renovering af tagkviste 23. maj. 2018

Eksempel på en bygningsdelsbeskrivelse for arbejdet skeletkonstruktioner.

Restricted

Renovering af sternbrædder og underlag 23. maj. 2018

Eksempel på en bygningsdelsbeskrivelse for arbejdet skeletkonstruktioner.

Restricted

Renovering af loft i port 23. maj. 2018

Eksempel på en bygningsdelsbeskrivelse for arbejdet skeletkonstruktioner.

Restricted

Renovering af bjælkelag 23. maj. 2018

Eksempel på en bygningsdelsbeskrivelse for arbejdet skeletkonstruktioner.

Restricted

Paradigme for udbudskontrolplan (1 element)

Skeletkonstruktioner, paradigme for udbudskontrolplan 23. maj. 2018

Paradigmet anvendes til at udarbejde udbudskontrolplan for arbejdet skeletkonstruktioner.

Restricted

Basisbeskrivelse (1 element)

B2.290, Basisbeskrivelse - skeletkonstruktioner 23. maj. 2018

Basisbeskrivelsen indeholder de generelle bestemmelser for arbejdet skeletkonstruktioner.

Restricted

Beskrivelsesanvisning (1 element)

B1.290, Beskrivelsesanvisning - skeletkonstruktioner 23. maj. 2018

Beskrivelsesanvisningen indeholder basisbeskrivelsen, paradigme for den projektspecifikke beskrivelse og vejledning for arbejdet skeletkonstruktioner.
Læsevenlig 2-sidet visning i Acrobat Reader/Acrobat Pro kan indstilles på følgende måde: Vis - Sidevisning - To sider - Vis forside i tosidevisning.

Restricted

Beskrivelsesvejledning (1 element)

B3.290, Beskrivelsesvejledning - skeletkonstruktioner 23. maj. 2018

Beskrivelsesvejledning indeholder vejledning i at skrive en arbejdsbeskrivelse til arbejdet skeletkonstruktioner.

Restricted

Datafil til database (1 element)

Skeletkonstruktioner XML fil 23. maj. 2018

XML-filen indeholder basisbeskrivelsen, vejledningen og paradigmet for den projektspecifikke beskrivelse. Datafilen anvendes i tredje parts softwareløsninger der understøtter bips beskrivelsesværktøj.

Restricted

Hjælp

Nyheder

 • 6. jun. 2018

  Beskrivelseselementer til Skeletkonstruktioner er revideret Læs mere

 • 16. dec. 2016

  Beskrivelseselementer til skeletkonstruktioner er reviderede Læs mere

 • 22. dec. 2015

  Beskrivelseselementer til skeletkonstruktioner er reviderede Læs mere

 • 16. maj. 2012

  Beskrivelseselementer til skeletkonstruktioner er opdateret bl.a. forhold knyttet til renovering/ombygning Læs mere