Services

462 Sikring

Del på

Introduktion

Arbejdet omfatter dimensionering, leverance, konfiguration og montage af sikringsanlæg af følgende typer: automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA), automatisk varslingsanlæg (AVA, EVAC), automatisk rumslukningsanlæg (ARS), automatisk branddørlukningsanlæg (ABDL), automatisk indbrudsalarmeringsanlæg (AIA), automatisk adgangskontrolanlæg (ADK), Tv-overvågning (TVO), tidligere benævnt ITV, spændingsforsyning og managementsystem (både hvis dette skal leveres eller det skal integreres inklusiv strømforsyning af og managementsystem til disse anlæg). 

Bemærk: Styknummereringen er ikke længere en fortsættelse af styknummereringen fra bips B2.400, Basisbeskrivelse - bygningsinstallationer.

På baggrund af nyeste software opdatering hos Microsoft, vil Word filer downloadet fra vores hjemmeside åbnes i beskyttet visning. For at redigere i filen trykkes der på Aktiver redigering. Dette gælder kun for PC brugere.

Vejledning

For en generel beskrivelse af Molios beskrivelsesværktøj se vejledningen til værktøjsområdet beskrivelser.

Grænsefladen til B.2400, basisbeskrivelse, bygningsinstallationer
I B2.480, Basisbeskrivelse - teknisk isolering er bips B2.400, Basisbeskrivelse – bygningsinstallationer gjort gældende. Forskrifterne i bips B2.400, Basisbeskrivelse – bygningsinstallationer kapitel 1,2 og 3 gælder sammen med forskrifterne i B2.480, Basisbeskrivelse - teknisk isolering. Generelle forskrifter er angivet i B2.400, Basisbeskrivelse – bygningsinstallationer, mens arbejdsspecifikke forskrifter for teknisk isolering-arbejdet er angivet her. Princippet er illustreret i nedenstående figur.

 

Grænseflader til andre beskrivelsesområder er følgende:

 • Teknisk isolering
 • Bygningsautomation

Inden udarbejdelsen af arbejdsbeskrivelser påbegyndes, er det vigtigt at gøre sig klart hvilken opdeling i arbejdsbeskrivelser der ønskes benyttet under hensyntagen til valg af udførende aktører.

Husk altid når der startes op på udarbejdelsen af en arbejdsbeskrivelse, at tage udgangspunkt i de paradigmer der er indeholdt i Molios beskrivelsesværktøj, idet disse løbende opdateres i forhold til gældende referencer, erfaringer etc. Basisbeskrivelser opdateres kun ved større revisioner, så løbende opdateringer til disse er indeholdt i de paradigmer der er indeholdt i Molios beskrivelsesværktøj.

Molios beskrivelsesværktøj, dets elementer og brugen heraf er nærmere beskrevet i følgende:

Er du i tvivl om noget, kan du kontakte Molio på molio@molio.dk eller tlf. 7012 0600.

Baggrund

For en generel beskrivelse af bips beskrivelsesværktøj se vejledningen til værktøjsområdet beskrivelser.

Arbejdet Sikring består af følgende elementer:

 

Dok. id     Revision  Rev.dato         ISBN

1.462         1.00            2015-01-19     978-87-7293-611-6
2.462         1                 2015-01-19     978-87-7293-607-9
3.462         1.00            2015-01-19
4.462         1.00            2015-01-19
5.462         1.00            2015-01-19
6.462.01    1.00            2015-01-19
6.462.02    1.00            2015-01-19
7.462          1.00            2015-01-19 

Relateret

Dette værktøj er en del af:

Dette værktøj/værktøjsemne relaterer sig til:

Projektspecifikt paradigme (1 element)

Sikring, projektspecifikt paradigme 11. aug. 2016

Paradigmet anvendes til at udarbejde en projektspecifik beskrivelse for arbejdet sikring. Paradigmet er opbygget med fortløbende sidenummerering igennem hele dokumentet og kun mulighed for revisionsstyring i topteksten. NB! Bemærk at makroer er fjernet fra Arbejdsbeskrivelsen, der er opsat som en fortløbende sektion, således at sidehovedet er det samme i hele dokumentet.

Restricted

Paradigme på bygningsdelsbeskrivelser (1 element)

Sikring, paradigme bygningsdelsbeskrivelse 11. aug. 2016

Paradigmet anvendes til at udarbejde bygningsdelsbeskrivelser for arbejdet sikring.

Restricted

Eksempler på bygningsdelsbeskrivelser (2 elements)

AIA anlæg 11. aug. 2016

Eksempel på en bygningsdelsbeskrivelse for arbejdet sikring.

Restricted

TVO anlæg 11. aug. 2016

Eksempel på en bygningsdelsbeskrivelse for arbejdet sikring.

Restricted

Paradigme for udbudskontrolplan (1 element)

Sikring, paradime for udbudskontrolplan 11. aug. 2016

Paradigmet anvendes til at udarbejde udbudskontrolplan for arbejdet sikring.

Restricted

Basisbeskrivelse (2 elements)

B2.462, Basisbeskrivelse - sikring 11. aug. 2016

Basisbeskrivelsen indeholder de generelle bestemmelser for arbejdet sikring.

Restricted

Beskrivelsesanvisning (1 element)

B1.462, Beskrivelsesanvisning - Sikring 11. aug. 2016

Beskrivelsesanvisningen indeholder basisbeskrivelsen, paradigme for den projektspecifikke beskrivelse og vejledning for arbejdet sikring.
Læsevenlig 2-sidet visning i Acrobat Reader/Acrobat Pro kan indstilles på følgende måde: Vis - Sidevisning - To sider - Vis forside i tosidevisning.

Restricted

Beskrivelsesvejledning (1 element)

B3.462 Beskrivelsesvejledning - sikring 11. aug. 2016

Beskrivelsesvejledning indeholder vejledning i at udarbejde en arbejdsbeskrivelse til arbejdet sikring.

Restricted

Datafil til database (1 element)

Sikring - XML fil 11. aug. 2016

XML-filen indeholder basisbeskrivelsen, vejledningen og paradigmet for den projektspecifikke beskrivelse. Datafilen anvendes i tredje parts softwareløsninger der understøtter bips beskrivelsesværktøj.

Hjælp

Nyheder

 • 14. dec. 2018

  Beskrivelseselementer til Bygningsinstallationer er revideret Læs mere

 • 5. sep. 2018

  Beskrivelseselementer til Bygningsinstallationer er revideret Læs mere

 • 11. aug. 2016

  Beskrivelseselementer til sikring er reviderede Læs mere

 • 3. aug. 2016

  Beskrivelseselementer til bygningsinstallationer er reviderede Læs mere

 • 20. jan. 2015

  Udgivelse af beskrivelseselementer til arbejdsbeskrivelse for sikring Læs mere