Services

Produktionskort

Del på

Introduktion

Det digitale produktionskort skal fungere som et styringsværktøj for entreprenøren i forbindelse med udførelsen. Det samler informationer fra flere parter i et byggeprojekt og bearbejder og strukturerer dem, således at svendene kan bruge dem på pladsen. Informationerne kan være tegninger, monteringsanvisninger fra leverandør, rådgiverens beskrivelse, tidsplan og økonomi, mandskabsplanlægning og akkordering mv.

Digitale produktionskort er endnu ikke udviklet og implementeret i fuldt omfang. I nogle entreprenørvirksomheder anvendes produktionskort på papir i form af svendemapper. Andre virksomheder har mobilløsninger, som indeholder noget af produktionskortets funktionalitet.

Publikationer, demoer og prototyper mm. henvender sig til aktører i byggeriet med interesse for optimering af entreprenørens produktion.

Adgang til produktionskortet forudsætter et abonnement på bips' grundpakke.

Baggrund

Arbejdet med udvikling af det teoretiske grundlag for produktionskort blev startet i 2004-06 i Logistik og Proces, et delprojekt under Det Digitale Byggeri med støtte fra Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Projektet blev fortsat i projektet Produktionskort i praksis, som er gennemført 2009-10 på initiativ af bips’ Udførelsesforum med støtte fra Boligfonden Kuben. Fra projektet foreligger publikationen Produktionskort U101 og en demo af prototype på http://produktionskort.heroku.com

Resultatet af Produktionskort-projektet, herunder især XML-strukturen, er afprøvet med støtte fra Implementeringsnetværket for Det Digitale Byggeri ultimo 2010 – primo 2011.

Rapport (1 element)

U101 Produktionskort 5. mar. 2011

Publikationen beskriver indhold, opbygning og brug af digitale produktionskort.

Bilag i publikationen er to notater fra projektets workshops:

Restricted

Rapport (1 element)

Logistik og proces 4. mar. 2011

Logistik og proces er afsluttende rapport for udviklingsprojekt, som etablerede det teoretiske grundlag for Produktionskort 2004-06.

Restricted

Cases

Produktionskort - miniguide, rapport og videoer

20. jun. 2011

Se mere om Jakons afprøvning af digitale produktionskort Læs mere

Produktionskort - miniguide, rapport og videoer

Jakon bruger produktionskort

23. mar. 2011

Digitale produktionskort bruges til at lave svendemapper til byggepladsen. Læs mere

Logbog

Area does not have any change history.

Hjælp

Nyheder

Der er ikke tilknyttet nogen nyheder til dette indhold.