Services

215 Pæle, montage

Del på

Introduktion

Arbejdet pæle, montage omfatter generelle udførelseskrav for ramning og kapning af præfabrikerede, slapt armerede betonpæle. Montering af stålpæle og træpæle kan også beskrives vha. den tilhørende basisbeskrivelse.

På baggrund af nyeste software opdatering hos Microsoft, vil Word filer downloadet fra vores hjemmeside åbnes i beskyttet visning. For at redigere i filen trykkes der på Aktiver redigering. Dette gælder kun for PC brugere.

Vejledning

For en generel beskrivelse af Molios beskrivelsesværktøj se vejledningen til værktøjsområdet beskrivelser.

Arbejdet pæle, montages grænseflade til andre beskrivelsesområder er følgende:

 • Betonelementer, leverance.

Inden udarbejdelsen af arbejdsbeskrivelser påbegyndes, er det vigtigt at gøre sig klart hvilken opdeling i arbejdsbeskrivelser, der ønskes benyttet under hensyntagen til valg af udførende aktører. Husk altid når der startes op på udarbejdelsen af en arbejdsbeskrivelse, at tage udgangspunkt i de paradigmer der er indeholdt i Molios beskrivelsesværktøj, idet disse løbende opdateres i forhold til gældende referencer, erfaringer etc. Basisbeskrivelser opdateres kun ved større revisioner, så løbende opdateringer til disse er indeholdt i de paradigmer der er indeholdt i Molios beskrivelsesværktøj.

Molios beskrivelsesværktøj, dets elementer og brugen heraf er nærmere beskrevet i følgende:

samt i B1.000, beskrivelsesanvisning – struktur.

Er du i tvivl om noget, kan du kontakte Molio på molio@molio.dk eller tlf. 7012 0600.

Relateret

Dette værktøj/værktøjsemne relaterer sig til:

Projektspecifikt paradigme (1 element)

Pæle, montage, projektspecifikt paradigme 7. mar. 2018

Paradigmet anvendes til at udarbejde en projektspecifik beskrivelse for arbejdet pæle, montage. Paradigmet er opbygget med fortløbende sidenummerering igennem hele dokumentet og kun mulighed for revisionsstyring i topteksten. NB! Bemærk at makroer er fjernet fra Arbejdsbeskrivelsen, der er opsat som en fortløbende sektion, således at sidehovedet er det samme i hele dokumentet.

Restricted

Paradigme for bygningsdelsbeskrivelse (1 element)

Pæle, montage, paradigme bygningsdelsbeskrivelse 7. mar. 2018

Paradigmet anvendes til at udarbejde bygningsdelsbeskrivelser for arbejdet pæle, montage.

Restricted

Eksempler på bygningsdelsbeskrivelser (1 element)

Montage af slapt armerede betonpæle 7. mar. 2018

Eksempel på en bygningsdelsbeskrivelse for arbejdet pæle, montage.

Restricted

Paradigme for udbudskontrolplan (1 element)

Pæle, montage, paradigme for udbudskontrolplan 7. mar. 2018

Paradigmet anvendes til at udarbejde udbudskontrolplan for arbejdet pæle montage.

Restricted

Basisbeskrivelse (1 element)

B2.215, Basisbeskrivelse - pæle, montage 7. mar. 2018

Basisbeskrivelsen indeholder de generelle bestemmelser for arbejdet pæle, montage.

Restricted

Beskrivelsesanvisning (1 element)

B1.215, Beskrivelsesanvisning - pæle, montage 7. mar. 2018

Beskrivelsesanvisningen indeholder basisbeskrivelsen, paradigme for den projektspecifikke beskrivelse og vejledning for arbejdet pæle, montage.
Læsevenlig 2-sidet visning i Acrobat Reader/Acrobat Pro kan indstilles på følgende måde: Vis - Sidevisning - To sider - Vis forside i tosidevisning.

Restricted

Beskrivelsesvejledning (1 element)

B3.215, Beskrivelsesvejledning - pæle, montage 7. mar. 2018

Beskrivelsesvejledning indeholder vejledning i at skrive en arbejdsbeskrivelse til arbejdet pæle, montage.

Restricted

Datafil til database (1 element)

Pæle, montage XML fil 7. mar. 2018

XML-filen indeholder basisbeskrivelsen, vejledningen og paradigmet for den projektspecifikke beskrivelse. Datafilen anvendes i tredje parts softwareløsninger der understøtter Molios beskrivelsesværktøj.

Restricted

Hjælp

Nyheder

 • 24. apr. 2018

  Beskrivelseselementer til Pæle, montage er revideret Læs mere

 • 16. dec. 2016

  Beskrivelseselementer til pæle, montage er reviderede Læs mere

 • 22. dec. 2015

  Beskrivelseselementer til pæle, montage er reviderede Læs mere

 • 12. jun. 2012

  Beskrivelseselementer til pæle, montage er opdateret Læs mere

 • 8. jun. 2012

  Paradigme for layout 1 er rettet Læs mere