Services

Opmålingsregler for udtagning af mængder 2008

Del på

Introduktion

De 5 publikationer for opmålingsregler fastlægger regler for udtagning af mængder analogt som digitalt og sikrer en struktureret og rationel mængdeopgørelse i udbudsprocessen. Reglerne finder specifikt anvendelse, når der stilles krav om at foretage udbud med mængder jf. den statslige IKT-bekendtgørelse.

Derudover skaber opmålingsreglerne grundlag for udvikling af værktøjer, der på en rationel og produktiv måde kan gøre det let at opgøre mængder og afgive tilbud på et ensartet grundlag.

Du får adgang til dette værktøj, hvis du har abonnement til Molios Grundpakke.

Vejledning

Sådan bruges de 5 publikationer for opmålingsreglerne

Opmålingsreglerne er opdelt i 5 publikationer for at kunne anvendes til forskellige formål og for at lette anvendelse og læsning af publikationerne.

Det anbefales først at læse Arbejdsmetodepublikationen (F110) og gennemgå det tilhørende eksempel, Bilag A (F110a), før projektering opstartes på et projekt, hvor der skal opgives mængder. Det er vigtigt at gribe hele processen rigtigt an fra starten og løbende have fokus på at overholde den datadisciplin, der er forudsætningen for i videst mulig udstrækning at kunne udtage mængder automatisk og sikkert.

I selve arbejdsprocessen anvendes de to publikationer, Anvisning (F111) og Regler for bygningsdele (F111a) som redskaber for udtagning af mængder for bygningsdele.

Den femte publikation om XML-struktur (F111b) anvendes af IT-udviklere som grundlag til at implementere teknikken i IT-værktøjer.

Er du i tvivl om noget, kan du kontakte Molio med spørgsmål og for support - molio@molio.dk eller tlf. 7012 0600.

Baggrund

Opmålingsreglerne - en følge af Det Digitale Byggeri og bygherrekravene

Ved afslutningen af Det Digitale Byggeri i 2006 var det et udtalt ønske blandt byggeriets parter at få udviklet et sæt danske opmålingsregler, der kunne anvendes som fælles grundlag for udtagning af mængder i forbindelse med udbud. Dette skulle specifikt understøtte det digitale bygherrekrav om elektronisk udbud med angivelse af mængder efter mængdeudtagning fra bygningsmodellen.

bips medfinansierede sammen med 4 af byggeriets brancheorganisationer (Dansk Byggeri, Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Tekniq) samt Erhvervs- og Byggestyrelsen og fonden Realdania et udviklingsprojekt, som i 2008 resulterede i de 5 publikationer, som Opmålingsregler 2008 består af.

Opmålingsregler i forbindelse med Videncentret

I perioden fra 2011-2014 vil Videncentret under bips arbejde med at fastlægge yderligere opmålingsregler for kalkulation og tilbudsgivning.

Opmålingsregler 2008 - Arbejdsmetode (1 element)

F110, Opmålingsregler 2008 - Arbejdsmetode 1. dec. 2008

Arbejdsmetodepublikationen indeholder lærebogsstof, forklaringer samt gode råd og referencer, der vil kunne sætte virksomhederne i gang med at implementere og arbejde kvalificeret med anvendelse af opmålingsreglerne. Den suppleres af publikationen, F110a Eksempel på udtagning af mængder.

Restricted

Opmålingsregler 2008 - Arbejdsmetode Bilag A, Eksempel på udtagning af mængder (1 element)

F110a, Opmålingsregler 2008 - Arbejdsmetode Bilag A, Eksempel på udtagning af mængder 1. dec. 2008

I Bilag A til Arbejdsmetode beskrives et demoeksempel med udtagning af mængder på bips garage med anvendelse af opmålingsreglerne for opgørelse af mængder på bygningsdele. Der er angivet eksempler fra cad-projekteringen og fra udarbejdelse af bygningsdelsbeskrivelserne. Der er ligeledes angivet eksempler på, hvordan en mængdeopgørelse fremkommer, og hvordan den danner grundlag for angivelse af mængder på tilbudslisten.

Restricted

Opmålingsregler 2008 - Anvisning (1 element)

F111, Opmålingsregler 2008 - Anvisning 1. dec. 2008

Anvisningen og dens bilag indeholder opmålingsregler for bygningsdele. Derudover beskrives i anvisningen de generelle regler og principper for at udtage mængder på bygningsdele fra cad, bygningsdelsbetegnelser fra beskrivelser, og sammenfatning af mængder via mængdefortegnelse og overførelse til tilbudslisten. I anvisningen er der en vejledning til basisbeskrivelsesteksten for opmålingsreglerne.

Restricted

Opmålingsregler 2008 - Anvisning Bilag A, Måleregler for bygningsdele (1 element)

F111a, Opmålingsregler 2008 - Anvisning Bilag A, Måleregler for bygningsdele 1. dec. 2008

I bilaget tilanvisningen er bygningsdele og deres typer fra DBK’s resultatdomæne tabel 25 og 25a oplistet, og der er mapping til Ifc-Element.
I afsnit A.1. er bygningsdelene oplistet efter strukturen i DBK’s tabel 25.
I afsnit A.2. er bygningsdelene oplistet alfabetisk efter type, DBK tabel 25a.
For hver bygningsdel er angivet:

Restricted

Opmålingsregler 2008 - Arbejdsmetode Bilag B, Tilbudslistens XML-struktur (1 element)

F111b, Opmålingsregler 2008 - Arbejdsmetode Bilag B, Tilbudslistens XML-struktur 1. dec. 2008

Publikationen angiver grundlaget for at udarbejde en XML-struktur for tilbudslister. Formålet er at få digitaliseret de processer, der er forbundet med, at tilbudsgiverne opretter tilbudslister i deres kalkulationssystemer, og at tilbudsudbyderne kan modtage og sammenholde de indkomne tilbud.

Restricted

Cases

Urban Mediaspace i BIM og styklister

23. nov. 2012

Opmålingsregler binder udbudsprojektet sammen på Aarhus' nye kulturbyggeri. Læs mere

Urban Mediaspace i BIM og styklister

Logbog

Area does not have any change history.

Hjælp

Nyheder

  • 18. sep. 2013

    Tak for en god konference Læs mere