Services

240 Murværk

Del på

Introduktion

Arbejdet murværk omfatter generelle materiale- og udførelskrav til byggesten, opmuring, fugtspærre, bindere, tegloverliggere, sålbænke, dilatationsfuger og overfladebehandling af murværk.

Murværk kan anvendes for såvel nybyggeri som renovering/ombygningsarbejder.

På baggrund af nyeste software opdatering hos Microsoft, vil Word filer downloadet fra vores hjemmeside åbnes i beskyttet visning. For at redigere i filen trykkes der på Aktiver redigering. Dette gælder kun for PC brugere.

Vejledning

For en generel beskrivelse af Molios beskrivelsesværktøj se vejledningen til værktøjsområdet beskrivelser.

Arbejdet murværks grænseflader til andre beskrivelsesområder er følgende:

 • Beklædninger, påmurede (fliser)
 • Tagdækning (teglsten som belægning)
 • Fuger

Inden udarbejdelsen af arbejdsbeskrivelser påbegyndes, er det vigtigt at gøre sig klart hvilken opdeling i arbejdsbeskrivelser der ønskes benyttet under hensyntagen til valg af udførende aktører.

Husk altid når der startes op på udarbejdelsen af en arbejdsbeskrivelse, at tage udgangspunkt i de paradigmer der er indeholdt i Molios beskrivelsesværktøj, idet disse løbende opdateres i forhold til gældende referencer, erfaringer etc. Basisbeskrivelser opdateres kun ved større revisioner, så løbende opdateringer til disse er indeholdt i de paradigmer der er indeholdt i Molios beskrivelsesværktøj.

Molios beskrivelsesværktøj, dets elementer og brugen heraf er nærmere beskrevet i følgende:

Er du i tvivl om noget, kan du kontakte Molio på molio@molio.dk eller tlf. 7012 0600

Relateret

Dette værktøj/værktøjsemne relaterer sig til:

Projektspecifikt paradigme (1 element)

Murværk, projektspecifikt paradigme 15. aug. 2018

Paradigmet anvendes til at udarbejde en projektspecifik beskrivelse for arbejdet murværk. Paradigmet er opbygget med fortløbende sidenummerering igennem hele dokumentet og kun mulighed for revisionsstyring i topteksten. NB! Bemærk at makroer er fjernet fra Arbejdsbeskrivelsen, der er opsat som en fortløbende sektion, således at sidehovedet er det samme i hele dokumentet.

Restricted

Paradigme for bygningsdelsbeskrivelse (1 element)

Murværk, paradigme bygningsdelsbeskrivelse 15. aug. 2018

Paradigmet anvendes til at udarbejde bygningsdelsbeskrivelser for arbejdet murværk.

Restricted

Eksempler på bygningsdelsbeskrivelser (7 elements)

Ydervægge, hulmur med trådbindere 15. aug. 2018

Eksempel på en bygningsdelsbeskrivelse for arbejdet murværk.

Restricted

Ydervægge, skalmur mod tung bagvæg 15. aug. 2018

Eksempel på en bygningsdelsbeskrivelse for arbejdet murværk.

Restricted

Indervægge, teglsten 108 mm 15. aug. 2018

Eksempel på en bygningsdelsbeskrivelse for arbejdet murværk.

Restricted

Pudsning, udvendigt murværk 15. aug. 2018

Eksempel på en bygningsdelsbeskrivelse for arbejdet murværk.

Restricted

Udskiftning af mursten 15. aug. 2018

Eksempel på en bygningsdelsbeskrivelse for arbejdet murværk.

Restricted

Blænding af vindueshuller 15. aug. 2018

Eksempel på en bygningsdelsbeskrivelse for arbejdet murværk.

Restricted

Reparation af pudsede indervægge 15. aug. 2018

Eksempel på en bygningsdelsbeskrivelse for arbejdet murværk.

Restricted

Paradigme for udbudskontrolplan (1 element)

Murværk, paradigme for udbudskontrolplan 15. aug. 2018

Paradigmet anvendes til at udarbejde udbudskontrolplan for arbejdet murværk.

Restricted

Basisbeskrivelse (1 element)

B2.240, Basisbeskrivelse - murværk 15. aug. 2018

Basisbeskrivelsen indeholder de generelle bestemmelser for arbejdet murværk.

Restricted

Beskrivelsesanvisning (1 element)

B1.240, Beskrivelsesanvisning - murværk 15. aug. 2018

Beskrivelsesanvisningen indeholder basisbeskrivelsen, paradigme for den projektspecifikke beskrivelse og vejledning for arbejdet murværk.
Læsevenlig 2-sidet visning i Acrobat Reader/Acrobat Pro kan indstilles på følgende måde: Vis - Sidevisning - To sider - Vis forside i tosidevisning.

Restricted

Beskrivelsesvejledning (1 element)

B3.240, Beskrivelsesvejledning - murværk 15. aug. 2018

Beskrivelsesvejledning indeholder vejledning i at skrive en arbejdsbeskrivelse til arbejdet murværk.

Restricted

Datafil til database (1 element)

Murværk XML fil 15. aug. 2018

XML-filen indeholder basisbeskrivelsen, vejledningen og paradigmet for den projektspecifikke beskrivelse. Datafilen anvendes i tredje parts softwareløsninger der understøtter Molio beskrivelsesværktøj.

Restricted

Hjælp

Nyheder

 • 7. sep. 2018

  Beskrivelseselementer til Murværk er revideret Læs mere

 • 16. dec. 2016

  Beskrivelseselementer til murværk er reviderede Læs mere

 • 22. dec. 2015

  Beskrivelseselementer til murværk er reviderede Læs mere

 • 26. jan. 2012

  Beskrivelseselementer til murværk er opdateret bl.a. forhold knyttet til renovering/ombygning Læs mere