Services

350 Lofter, monterede

Del på

Introduktion

Arbejdet lofter, monterede omfatter generelle materiale- og udførelseskrav til indvendige nedhængte, nedforskallede, direkte monterede og pålimede lofttyper inklusiv underlag, ophængningssystemer og fastgørelsesmidler.

Lofter, monterede kan anvendes for såvel nybyggeri som renovering/ombygningsarbejder.

På baggrund af nyeste software opdatering hos Microsoft, vil Word filer downloadet fra vores hjemmeside åbnes i beskyttet visning. For at redigere i filen trykkes der på Aktiver redigering. Dette gælder kun for PC brugere.

Vejledning

For en generel beskrivelse af Molios beskrivelsesværktøj se vejledningen til værktøjsområdet beskrivelser.

Arbejdet lofters grænseflader til andre beskrivelsesområder er følgende:

 • Træ generelt
 • Skeletkonstruktioner

Inden udarbejdelsen af arbejdsbeskrivelser påbegyndes, er det vigtigt at gøre sig klart hvilken opdeling i arbejdsbeskrivelser der ønskes benyttet under hensyntagen til valg af udførende aktører.

Husk altid når der startes op på udarbejdelsen af en arbejdsbeskrivelse, at tage udgangspunkt i de paradigmer der er indeholdt i Molios beskrivelsesværktøj, idet disse løbende opdateres i forhold til gældende referencer, erfaringer etc. Basisbeskrivelser opdateres kun ved større revisioner, så løbende opdateringer til disse er indeholdt i de paradigmer der er indeholdt i Molios beskrivelsesværktøj.

Molios beskrivelsesværktøj, dets elementer og brugen heraf er nærmere beskrevet i følgende:

Er du i tvivl om noget, kan du kontakte Molio på molio@molio.dk eller tlf. 7012 0600.

Relateret

Dette værktøj/værktøjsemne relaterer sig til:

Projektspecifikt paradigme (1 element)

Lofter, monterede, projektspecifikt paradigme 27. nov. 2017

Paradigmet anvendes til at udarbejde en projektspecifik beskrivelse for arbejdet lofter, monterede. Paradigmet er opbygget med fortløbende sidenummerering igennem hele dokumentet og kun mulighed for revisionsstyring i topteksten. NB! Bemærk at makroer er fjernet fra Arbejdsbeskrivelsen, der er opsat som en fortløbende sektion, således at sidehovedet er det samme i hele dokumentet.

Restricted

Paradigme for bygningsdelsbeskrivelse (1 element)

Lofter, monterede, paradigme bygningsdelsbeskrivelse 27. nov. 2017

Paradigmet anvendes til at udarbejde bygningsdelsbeskrivelser for arbejdet lofter, monterede.

Restricted

Eksempler på bygningsdelsbeskrivelser (5 elements)

Fast forskallede træbetonlofter 27. nov. 2017

Eksempel på en bygningsdelsbeskrivelse for arbejdet lofter, monterede.

Restricted

Påbygget systemloft, renovering 27. nov. 2017

Eksempel på en bygningsdelsbeskrivelse for arbejdet lofter, monterede.

Restricted

Pålimet mineraluldsloft 27. nov. 2017

Eksempel på en bygningsdelsbeskrivelse for arbejdet lofter, monterede.

Restricted

Nedhængte metallofter 27. nov. 2017

Eksempel på en bygningsdelsbeskrivelse for arbejdet lofter, monterede.

Restricted

Fast forskallede gipspladeloft 27. nov. 2017

Eksempel på en bygningsdelsbeskrivelse for arbejdet lofter, monterede.

Restricted

Paradigme for udbudskontrolplan (1 element)

Lofter, monterede, paradigme for udbudskontrolplan 27. nov. 2017

Paradigmet anvendes til at udarbejde udbudskontrolplan for arbejdet Lofter, monterede.

Restricted

Basisbeskrivelse (1 element)

B2.350, Basisbeskrivelse - lofter, monterede 27. nov. 2017

Basisbeskrivelsen indeholder de generelle bestemmelser for arbejdet lofter, monterede.

Restricted

Beskrivelsesanvisning (1 element)

B1.350, Beskrivelsesanvisning - lofter, monterede 27. nov. 2017

Beskrivelsesanvisningen indeholder basisbeskrivelsen, paradigme for den projektspecifikke beskrivelse og vejledning for arbejdet lofter, monterede.
Læsevenlig 2-sidet visning i Acrobat Reader/Acrobat Pro kan indstilles på følgende måde: Vis - Sidevisning - To sider - Vis forside i tosidevisning.

Restricted

Beskrivelsesvejledning (1 element)

B3.350, Beskrivelsesvejledning - lofter, monterede 27. nov. 2017

Beskrivelsesvejledning indeholder vejledning i at udarbejde en arbejdsbeskrivelse til arbejdet lofter, monterede.

Restricted

Datafil til database (1 element)

Lofter, monterede XML 27. nov. 2017

XML-filen indeholder basisbeskrivelsen, vejledningen og paradigmet for den projektspecifikke beskrivelse. Datafilen anvendes i tredje parts softwareløsninger der understøtter bips beskrivelsesværktøj.

Restricted

Hjælp

Nyheder

 • 16. apr. 2018

  Beskrivelseselementer til Lofter, monterede er revideret Læs mere

 • 16. dec. 2016

  Beskrivelseselementer til lofter, monteret er reviderede Læs mere

 • 22. dec. 2015

  Beskrivelseselementer til lofter, monteret er reviderede Læs mere

 • 12. jun. 2012

  Beskrivelseselementer til lofter, monteret er opdateret bl.a. forhold knyttet til renovering/ombygning Læs mere