Services

Lagstruktur 2015

Del på

Introduktion

Lagstruktur 2015 er en de facto standard til at definere og strukturere lag.

Lagstrukturen indeholder laglister fag for fag med de lag, som i praksis anvendes hyppigst.

Lagstrukturen kan bruges af alle cad-systemer, der anvender lag. Den består af en anvisning, et paradigme til udarbejdelse af virksomheds- eller projektspecifikke lag og en række systemfiler.

Graphisoft meddeler i februar 2015, at de har templatefiler på vej til ArchiCAD. Betech Data arbejder med en lokalisering til AutoCAD og Revit, som indeholder lagstruktur 2015. Tekla og MagiCAD beder brugerne henvende sig, hvis de har behov for templatefiler.

Se tidligere versioner:
Lagstruktur 2005
Lagstruktur 2000

Vejledning

Lag anvendes til at strukturere data. Selvom cad-systemerne kan arbejde med andre metoder til strukturering af data, fx via objekter, er det stadig væsentligt, at der arbejdes struktureret med kodning og opsætning af lag. Et bips lag er ethvert lag, som er defineret i overensstemmelse med lagstrukturen kodningsprincipper for ansvar, SfB, fagkode, infokode 1 og infokode 2.

Generelt skal der anvendes så få lag som muligt og de skal vælges direkte fra listerne. Underinddel fx kun skravering, målsætning og tekst, når der er et aktivt behov. Hvis der er behov for yderligere inddeling kan disse oprettes efter de beskrevne kodningsprincipper.

Paradigme

Paradigmet anvendes til at oprette virksomheds- og/eller projektspecifikke lag som oprettes gennem anvendelse af kodningsprincipperne. Disse lag markeres med gul baggrundsfarve. Paradigmet er et Excel-ark.

Virksomhedsspecifikke afvigelser fra lagstrukturen angives i det virksomhedsspecifikke tillæg til CAD-manual 2005, under punkt 5.3.1 Lagstruktur. Projektspecifikke afvigelser fra lagstrukturen angives i IT/CAD-projektaftale 2005, under punkt 5.3.1 Lagstruktur.

Systemfiler

Der findes name dependent plotstyle tabeller *.stb til AutoCAD og MicroStation. I AutoCAD skal filen placeres i AutoCADs søgesti til plotstyles og i MicroStation importeres den via Print-dialogboksen (PenTable -> Import).

I filerne bips.lin og bips-udvidet.lin er bips linjetyper defineret. For at bruge disse linjetyper skal du placere filerne i AutoCAD's søgesti. Linietyperne er valgt, så man ved plot i 1:100 skal sætte LTSCALE til 100, ved plot i 1:20 LTSCALE til 20 osv. Der skal findes en Textstyle i AutoCAD ved navn Arial for at de komplekse linjetyper fungerer.

Publikation (1 element)

Lagstruktur 2015 3. mar. 2015

Lagstruktur 2015 er en de facto standard til at definere og strukturere lag.

Restricted

Paradigme (1 element)

Lagstruktur 2015, paradigme 3. mar. 2015

Paradigmet indeholder lagene fra publikationen og anvendes til, at lave virksomheds- og projektspecifikke tilføjelser til laglisterne.

Restricted

Lagstruktur 2015, systemfiler (1 element)

Lagstruktur 2015, systemfiler 3. mar. 2015

Restricted

Logbog

Area does not have any change history.

Hjælp

Nyheder

Der er ikke tilknyttet nogen nyheder til dette indhold.