Services

Lagstruktur 2005

Tags: bips
Del på

Introduktion

Vær opmærksom på, at Lagstruktur 2015 er den nyeste standard på området.

Vejledning

Lag anvendes til at strukturere data. Selvom cad-systemerne kan arbejde med andre metoder til strukturering af data, fx via objekter, er det stadig væsentligt, at der arbejdes struktureret med kodning og opsætning af lag. Et bips lag er ethvert lag, som er defineret i overensstemmelse med lagstrukturen kodningsprincipper for ansvar, SfB, fagkode, infokode 1 og infokode 2.

Generelt skal der anvendes så få lag som muligt og de skal vælges direkte fra listerne. Underinddel fx kun skravering, målsætning og tekst, når der er et aktivt behov. Hvis der er behov for yderligere inddeling kan disse oprettes efter de beskrevne kodningsprincipper.

C201, Lagstruktur 2005
Publikationen består af 2 dele: en basisdel og en vejledning.

Basisdelen er en samling specifikationer, der fungerer som et fælles alment gældende referencegrundlag uafhængigt af den enkelte virksomhed og det enkelte projekt.

Disse specifikationer er udformet som forskrifter, der angiver hvorledes data skal struktureres. Udarbejdelsen af basisdelen foregår i bips regi og alene bips er berettiget til at opdatere den.

Basisdelen findes på højre side af lagstrukturen indtil side 24 samt tillige alle laglisterne.

Vejledningen består af gode råd, tydeliggørelser, referencer samt lærebogsstof. Vejledningen anvendes dels ved udarbejdelsen af virksomhedens tillæg og IT/CAD-projektaftalen dels i det daglige af virksomhedens cad-brugere.

Vejledningen findes på venstre side af lagstrukturen indtil side 24.

Paradigme
Paradigmet anvendes til at oprette virksomheds- og/eller projektspecifikke lag som oprettes gennem anvendelse af kodningsprincipperne. Disse lag markeres med gul baggrundsfarve. Paradigmet er et Excel-ark.

Virksomhedsspecifikke afvigelser fra lagstrukturen angives i det virksomhedsspecifikke tillæg til CAD-manual 2005, under punkt 5.3.1 Lagstruktur. Projektspecifikke afvigelser fra lagstrukturen angives i IT/CAD-projektaftale 2005, under punkt 5.3.1 Lagstruktur.

Template-filer
Template-filer indeholder de lag som fremgår af bips bruttolister og er navngivet i henhold til bips CAD-manual 2005. Template-filer findes både til AutoCAD, *.dwt og til MicroStation, *.csv. Vejledning til brug af template-filer henvises til de enkelte cad-systemer.

Systemfiler
Der findes name dependent plotstyle tabeller *.stb til AutoCAD og MicroStation. I AutoCAD skal filen placeres i AutoCADs søgesti til plotstyles og i MicroStation importeres den via Print-dialogboksen (PenTable -> Import).

I filerne bips.lin og bips-udvidet.lin er bips linjetyper defineret. For at bruge disse linjetyper skal du placere filerne i AutoCAD's søgesti. Linietyperne er valgt, så man ved plot i 1:100 skal sætte LTSCALE til 100, ved plot i 1:20 LTSCALE til 20 osv. Der skal findes en Textstyle i AutoCAD ved navn Arial for at de komplekse linjetyper fungerer.

Baggrund

C201, Lagstruktur 2005 erstattede ibb publikation 1, Lagstruktur 2000 i marts 2005 i forbindelse med udgivelse af C202, CAD-manual 2005.

De væsentligste ændringer i Lagstruktur 2005 er:

  • muligheden for at arbejde med farveplot
  • lag til sygehuse er indarbejdet i de enkelte fag
  • laglister for landinspektører er tilføjet
  • laglister for anlæg, herunder Veje, Bro og Forsyning er tilføjet
     

Relateret

Dette værktøj/værktøjsemne relaterer sig til:

Publikation (1 element)

C201, Lagstruktur 2005 1. jun. 2005

Denne udgave indeholder specifikationer for lag, hvor der benyttes named plot style tables (STB), der giver mulighed for at have forskellige linjetykkelser på samme farve.

Restricted

Paradigme (1 element)

Lagstruktur 2005, paradigme 1. jun. 2005

Paradigmet indeholder lagene fra publikationen og anvendes til, at lave virksomheds- og projektspecifikke tilføjelser til laglisterne.

Restricted

Template-filer (9 elements)

Lagstruktur 2005, template-filer for arkitekt 13. apr. 2005

Template-filerne indeholder de vigtigste lag for arkitekt oprettet efter Lagstruktur 2005.

Restricted

Lagstruktur 2005, template-filer for konstruktion 13. apr. 2005

Template-filerne indeholder de vigtigste lag for konstruktion oprettet efter Lagstruktur 2005.
 

Restricted

Lagstruktur 2005, template-filer for vvs 13. apr. 2005

Template-filerne indeholder de vigtigste lag for vvs oprettet efter Lagstruktur 2005.

Restricted

Lagstruktur 2005, template-filer for el 13. apr. 2005

Template-filerne indeholder de vigtigste lag for el oprettet efter Lagstruktur 2005.

Restricted

Lagstruktur 2005, template-filer for landskabsarkitekt 13. apr. 2005

Template-filerne indeholder de vigtigste lag for landskabsarkitekt oprettet efter Lagstruktur 2005.

Restricted

Lagstruktur 2005, template-filer for landinspektør 13. apr. 2005

Template-filerne indeholder de vigtigste lag for landinspektør oprettet efter Lagstruktur 2005.

Restricted

Lagstruktur 2005, template-filer for anlæg-vej 19. dec. 2005

Template-filerne indeholder de vigtigste lag for anlæg-vej oprettet efter Lagstruktur 2005.

Restricted

Lagstruktur 2005, template-filer for anlæg-bro 19. dec. 2005

Template-filerne indeholder de vigtigste lag for anlæg-bro oprettet efter Lagstruktur 2005.

Restricted

Lagstruktur 2005, template-filer for anlæg-forsyning 19. dec. 2005

Template-filerne indeholder de vigtigste lag for anlæg-forsyning oprettet efter Lagstruktur 2005.

Restricted

AutoCAD og MicroStation systemfiler (1 element)

Lagstruktur 2005, AutoCAD og MicroStation systemfiler 13. apr. 2005

Dette er linjetypefilerne bips.lin og bips-udvidet.lin som benyttes i AutoCAD samt TB_bips.dgnlib, TF_bips.dgnlib og TV_app.dgnlib der benyttes i MicroStation.

Restricted

Engelsk udgave (4 elements)

Publikation

Hent

C201e, Layer structure 2005 1. dec. 2005

Dette er den engelske udgave.

Restricted

Paradigme

Hent

Paradigm to Layer structure 2005 1. dec. 2005

Dette er den engelske udgave.

Restricted

Logbog

Area does not have any change history.

Hjælp

Nyheder

Der er ikke tilknyttet nogen nyheder til dette indhold.