Services

Lagstruktur 2000

Del på

Introduktion

Vær opmærksom på, at Lagstruktur 2015 er den nyeste standard på området.

Vejledning

Lag anvendes til at strukturere data. Selvom cad-systemerne kan arbejde med andre metoder til strukturering af data, fx via objekter, er det stadig væsentligt, at der arbejdes struktureret med kodning og opsætning af lag. Et bips lag er ethvert lag, som er defineret i overensstemmelse med lagstrukturen kodningsprincipper for ansvar, SfB, fagkode, infokode 1 og infokode 2.

Generelt skal der anvendes så få lag som muligt og de skal vælges direkte fra listerne. Underinddel fx kun skravering, målsætning og tekst, når der er et aktivt behov. Hvis der er behov for yderligere inddeling kan disse oprettes efter de beskrevne kodningsprincipper.

C201, Lagstruktur 2000

Paradigme
Paradigmet anvendes til at oprette virksomheds- og/eller projektspecifikke lag som oprettes gennem anvendelse af kodningsprincipperne. Disse lag markeres med gul baggrundsfarve. Paradigmet er et Excel-ark.

Template-filer
Template-filer indeholder de lag som fremgår af bips bruttolister. Template-filer findes både til AutoCAD, *.dwg og til MicroStation, *.dgn. Vejledning til brug af template-filer henvises til de enkelte cad-systemer.

Systemfiler
Der findes systemfiler til både AutoCAD og MicroStation der bl.a. indeholder linjetyper og plotopsætning.

Baggrund

Denne tredje revision af ibb publikation 1 med specifikationer for lag erstatter 2. revision fra november 1997. 3. revision af lagstrukturen skal ses sammen med en samtidig 3. revision af CAD-manualen. Centralt for begges publikationers vedkommende er et ønske om konsekvent implementering af referencefil princippet, dvs. med CAD-projektet struktureret i model- og tegningsfiler.

Det bærende sigte i 3. revision er at skabe et åbent og fleksibelt system, som fastlægger de strukturelle principper for CAD-anvendelse, men uden at det fastlåser brugerne i detaljer.

Relateret

Dette værktøj/værktøjsemne relaterer sig til:

Publikation (1 element)

C201, Lagstruktur 2000 1. nov. 2000

Denne udgave indeholder specifikationer for lag, hvor der benyttes color dependent plot style tables (CTB), hvor farve og tykkelse hænger sammen.

Restricted

Paradigme (1 element)

Lagstruktur 2000, paradigme 1. nov. 2000

Paradigmet indeholder lagene fra publikationen og anvendes til, at lave virksomheds- og projektspecifikke tilføjelser til laglisterne.

Restricted

AutoCAD templates/prototypefiler (5 elements)

Lagstruktur 2000, AutoCAD templates/prototypefiler for arkitekt 1. nov. 2000

Prototypefilerne indeholder de vigtigste lag for arkitekt oprettet efter Lagstruktur 2000.

Restricted

Lagstruktur 2000, AutoCAD templates/prototypefiler for konstruktion 1. nov. 2000

Prototypefilerne indeholder de vigtigste lag for konstruktion oprettet efter Lagstruktur 2000.

Restricted

Lagstruktur 2000, AutoCAD templates/prototypefiler for vvs 1. nov. 2000

Prototypefilerne indeholder de vigtigste lag for vvs oprettet efter Lagstruktur 2000.

Restricted

Lagstruktur 2000, AutoCAD templates/prototypefiler for el 1. nov. 2000

Prototypefilerne indeholder de vigtigste lag for el oprettet efter Lagstruktur 2000.

Restricted

Lagstruktur 2000, AutoCAD templates/prototypefiler for landskabsarkitekt 1. nov. 2000

Prototypefilerne indeholder de vigtigste lag for landskabsarkitekt oprettet efter Lagstruktur 2000.

Restricted

AutoCAD systemfiler (1 element)

Lagstruktur 2000, AutoCAD systemfiler 1. nov. 2000

Dette er linjetypefilen ibb.lin samt ctb-filerne ibb2000_Black og ibb_Color, der benyttes til sort/hvid - og farve print.

Restricted

MicroStation templates/seed-filer (4 elements)

Lagstruktur 2000, MicroStation templates/seed-filer for arkitekt 1. nov. 2000

Dette er seed-filerne med de vigtigste lag for arkitekt oprettet efter Lagstruktur 2000. Indeholdt er også et sæt lvl-filer, hvori eksisterende MicroStation-tegninger kan indsættes til visning af lagspecifikationerne.

Restricted

Lagstruktur 2000, MicroStation templates/seed-filer for konstruktion 1. nov. 2000

Dette er seed-filerne med de vigtigste lag for konstruktion oprettet efter Lagstruktur 2000. Indeholdt er også et sæt lvl-filer, hvori eksisterende MicroStation-tegninger kan indsættes til visning af lagspecifikationerne.

Restricted

Lagstruktur 2000, MicroStation templates/seed-filer for vvs 1. nov. 2000

Dette er seed-filerne med de vigtigste lag for vvs oprettet efter Lagstruktur 2000. Indeholdt er også et sæt lvl-filer, hvori eksisterende MicroStation-tegninger kan indsættes til visning af lagspecifikationerne.

Restricted

Lagstruktur 2000, MicroStation templates/seed-filer for el 1. nov. 2000

Dette er seed-filerne med de vigtigste lag for el oprettet efter Lagstruktur 2000. Indeholdt er også et sæt lvl-filer, hvori eksisterende MicroStation-tegninger kan indsættes til visning af lagspecifikationerne.

Restricted

MicroStation systemfiler (1 element)

Lagstruktur 2000, MicroStation systemfiler 1. nov. 2000

Dette er resursefilen til at definere linjetykkelser.

Restricted

Logbog

Area does not have any change history.

Hjælp

Nyheder

Der er ikke tilknyttet nogen nyheder til dette indhold.