Services

IT/CAD-projektaftale 2005

Del på

Introduktion

IT/CAD-projektaftale 2005 er en anvisning i at udarbejde et projektspecifikt aftaleudkast ud fra et paradigme, som med så få tilrettelser som muligt, kan beskrive CAD-delen af samarbejds- grundlaget mellem parterne. IT/CAD projektaftale 2005 tager sit afsæt i CAD-manual 2005.

Vejledning

Udarbejdelse af IT/CAD projektaftalen sker ud fra nedenstående paradigme.

Udarbejdelsen af projektaftalen skal normalt udføres af CAD-koordinatoren for projektet, og alene denne er berettiget til at opdatere den. Projektaftalen bør være en del af aftale grundlaget på projektet.

Kopi af paradigmet kan uddeles til hver af parternes kontaktpersoner til aflevering af relevante kontaktdata.
Projektaftalen skal sikre entydig identifikation af projektets navn, svarende til det, der er anført i rådgiveraftalen. Projektweb adressen kan anføres, når en sådan anvendes.
bips anbefaler, at projektets CAD-koordinator eller projekteringsleder samler de fornødne data og klargør projektaftalen til underskrift, dels ved at tage stilling til indhold, dels ved at indføre projektspecifikke tilføjelser og fravigelser.
Til de punkter, hvor intet andet er specificeret, er bips CAD-manual 2005 og bips Lagstruktur 2005 gældende.

Baggrund

Formålet er at skabe og videreudvikle en de facto standard i dansk byggeri ved at fremme struktureret og rationel CAD-produktion og CAD-samarbejde samt, uafhængigt af anvendt CAD-værktøj, at implementere fælles standarder for datastruktur.

Når et CAD-samarbejde struktureres på samme måde fra byggeprojekt til byggeprojekt ved at forhold sig til en kendt de facto standard, bliver kommunikationen mellem samarbejdspartnere mere entydig. Det giver større produktivitet og bedre kvalitet.

Cad-manual 2005 erstattede ibb publikationen Cad-manual 2000 i marts 2005.

IT/CAD projektaftale 2005 er en del af Cad-manual 2005.

Relateret

Dette værktøj er en del af:

Publikation (1 element)

C205, IT/CAD-projektaftale 2005 18. feb. 2005

Pdf af den trykte udgave.

Restricted

Paradigme (2 elements)

IT/CAD-projektaftale 2005, paradigme 18. feb. 2005

Paradigmet anvendes til at udarbejde en projektspecifik IT/CAD-aftale.

Restricted

Krydsreferenceskema 2005 18. feb. 2005

Krydsreferenceskemaet anvendes til, at udarbejde en projektspecifikt oversigt over, hvilke modelfiler der indgår i hvilke tegningerne.

Restricted

Logbog

Area does not have any change history.

Hjælp

Nyheder

Der er ikke tilknyttet nogen nyheder til dette indhold.