Services

345 Gulve

Del på

Introduktion

Arbejdet gulve omfatter generelle materiale- og udførelseskrav til almindelige forekommende indvendige gulvbelægningsarbejder, som fx tekstile, elastiske, laminat og hærdeplastbaserede gulvbelægninger, træ- og finergulve, gulvunderlag og undergulve. Dette gælder for såvel nybyggeri og ombygning som renovering.

På baggrund af nyeste software opdatering hos Microsoft, vil Word filer downloadet fra vores hjemmeside åbnes i beskyttet visning. For at redigere i filen trykkes der på Aktiver redigering. Dette gælder kun for PC brugere.

Vejledning

For en generel beskrivelse af Molios beskrivelsesværktøj se Beskrivelser > Vejledning.

Gulvarbejders grænseflader til andre beskrivelsesområder er følgende:

 • Beklædninger påmurede (gulvfliser)
 • Træ generelt
 • Fuger

Inden udarbejdelsen af arbejdsbeskrivelser påbegyndes, er det vigtigt at gøre sig klart hvilken opdeling i arbejdsbeskrivelser der ønskes benyttet under hensyntagen til valg af udførende aktører.
Husk altid når der startes op på udarbejdelsen af en arbejdsbeskrivelse, at tage udgangspunkt i de paradigmer der er indeholdt i Molios beskrivelsesværktøj, idet disse løbende opdateres i forhold til gældende referencer, erfaringer etc. Basisbeskrivelser opdateres kun ved større revisioner, så løbende opdateringer til disse er indeholdt i de paradigmer der er indeholdt i Molios beskrivelsesværktøj.

Molios beskrivelsesværktøj, dets elementer og brugen heraf er nærmere beskrevet i følgende:

Er du i tvivl om noget, kan du kontakte Molio på molio@molio.dk eller tlf. 7012 0600.

Relateret

Dette værktøj/værktøjsemne relaterer sig til:

Projektspecifikt paradigme (1 element)

Gulve, projektspecifikt paradigme 30. aug. 2017

Paradigmet anvendes til at udarbejde en projektspecifik beskrivelse for arbejdet gulve. Paradigmet er opbygget med fortløbende sidenummerering igennem hele dokumentet og kun mulighed for revisionsstyring i topteksten. NB! Bemærk at makroer er fjernet fra Arbejdsbeskrivelsen, der er opsat som en fortløbende sektion, således at sidehovedet er det samme i hele dokumentet.

Restricted

Paradigme for bygningsdelsbeskrivelser (1 element)

Gulve, paradigme bygningsdelsbeskrivelse 30. aug. 2017

Paradigmet anvendes til at udarbejde bygningsdelsbeskrivelser for arbejdet gulve.

Restricted

Eksempler på bygningsdelsbeskrivelser (8 elements)

Reparation af linoleumsgulve 30. aug. 2017

Eksempel på en bygningsdelsbeskrivelse for arbejdet gulve.

Restricted

Linoleum på undergulv af flydemørtel 30. aug. 2017

Eksempel på en bygningsdelsbeskrivelse for arbejdet gulve.

Restricted

Vinyl på undergulv af afretningsbeton 30. aug. 2017

Eksempel på en bygningsdelsbeskrivelse for arbejdet gulve.

Restricted

Tæppe på undergulv af flydemørtel 30. aug. 2017

Eksempel på en bygningsdelsbeskrivelse for arbejdet gulve.

Restricted

Opretning af bræddegulve på bjælkelag 30. aug. 2017

Eksempel på en bygningsdelsbeskrivelse for arbejdet gulve.

Restricted

Stavparket på spånpladeundergulv på flydemørtel 30. aug. 2017

Eksempel på en bygningsdelsbeskrivelse for arbejdet gulve.

Restricted

Parketbrædder på strøer udlagt på betondæk 30. aug. 2017

Eksempel på en bygningsdelsbeskrivelse for arbejdet gulve.

Lamelbrædder udlagt som svømmende gulv på flydemørtel 30. aug. 2017

Eksempel på en bygningsdelsbeskrivelse for arbejdet gulve.

Restricted

Paradigme for udbudskontrolplan (1 element)

Gulve, paradigme for udbudskontrolplan 30. aug. 2017

Paradigmet anvendes til at udarbejde udbudskontrolplan for arbejdet gulve.

Restricted

Basisbeskrivelse (1 element)

B2.345, Basisbeskrivelse - gulve 30. aug. 2017

Basisbeskrivelsen indeholder de generelle bestemmelser for arbejdet gulve.

Restricted

Beskrivelsesanvisning (1 element)

B1.345, Beskrivelsesanvisning - gulve 31. aug. 2017

Beskrivelsesanvisningen indeholder basisbeskrivelsen, paradigme for den projektspecifikke beskrivelse og vejledning for arbejdet gulve.
Læsevenlig 2-sidet visning i Acrobat Reader/Acrobat Pro kan indstilles på følgende måde: Vis - Sidevisning - To sider - Vis forside i tosidevisning.

Restricted

Beskrivelsesvejledning (1 element)

B3.345, Beskrivelsesvejledning - gulve 30. aug. 2017

Beskrivelsesvejledning indeholder vejledning i at udarbejde en arbejdsbeskrivelse til arbejdet gulve.

Restricted

Datafil til database (1 element)

Gulve XML fil 30. aug. 2017

XML-filen indeholder basisbeskrivelsen, vejledningen og paradigmet for den projektspecifikke beskrivelse. Datafilen anvendes i tredje parts softwareløsninger der understøtter bips beskrivelsesværktøj.

Restricted

Hjælp

Nyheder

 • 11. apr. 2018

  Beskrivelseselementer til Gulve er opdateret Læs mere

 • 16. dec. 2016

  Beskrivelseselementer til gulve er opdaterede Læs mere

 • 5. okt. 2015

  Beskrivelseselementer til gulve er opdaterede Læs mere

 • 6. okt. 2012

  Beskrivelseselementer til gulve er opdateret bl.a. forhold knyttet til renovering/ombygning Læs mere

 • 13. jun. 2012

  Høring af B1.345, Beskrivelsesanvisning - gulve med renoveringstekster Læs mere