Services

285 Glasfacader og -tage

Del på

Introduktion

Arbejdet glasfacader og -tage omfatter materiale- og udførelseskrav for almindeligt forekommende glasbyggesystemer, herunder glasfacader, glastage og indvendige glasvægge samt fastgørelsesmidler.

På baggrund af nyeste software opdatering hos Microsoft, vil Word filer downloadet fra vores hjemmeside åbnes i beskyttet visning. For at redigere i filen trykkes der på Aktiver redigering. Dette gælder kun for PC brugere.

Vejledning

For en generel beskrivelse af Molios beskrivelsesværktøj se vejledningsfanen til værktøjsområdet beskrivelser.

Arbejdet glasfacader og -tages grænseflader til andre beskrivelsesområder er følgende:

 • Stål generelt
 • Træ generelt
 • Glas generelt
 • Fuger

Inden udarbejdelsen af arbejdsbeskrivelser påbegyndes, er det vigtigt at gøre sig klart hvilken opdeling i arbejdsbeskrivelser der ønskes benyttet under hensyntagen til valg af udførende aktører.

Husk altid når der startes op på udarbejdelsen af en arbejdsbeskrivelse, at tage udgangspunkt i de paradigmer der er indeholdt i Molios beskrivelsesværktøj, idet disse løbende opdateres i forhold til gældende referencer, erfaringer etc. Basisbeskrivelser opdateres kun ved større revisioner, så løbende opdateringer til disse er indeholdt i de paradigmer der er indeholdt i Molios beskrivelsesværktøj.

Molios beskrivelsesværktøj, dets elementer og brugen heraf er nærmere beskrevet i følgende:

Relateret

Dette værktøj/værktøjsemne relaterer sig til:

Projektspecifikt paradigme (1 element)

Glasfacader og -tage, projektspecifikt paradigme 29. aug. 2018

Paradigmet anvendes til at udarbejde en projektspecifik beskrivelse for arbejdet skeletkonstruktioner. Paradigmet er opbygget med fortløbende sidenummerering igennem hele dokumentet og kun mulighed for revisionsstyring i topteksten. NB! Bemærk at makroer er fjernet fra Arbejdsbeskrivelsen, der er opsat som en fortløbende sektion, således at sidehovedet er det samme i hele dokumentetl.

Restricted

Paradigme for bygningsdelsbeskrivelse (1 element)

Glasfacader og -tage, paradigme bygningsdelsbeskrivelse 2. jul. 2018

Paradigmet anvendes til at udarbejde bygningsdelsbeskrivelser for arbejdet glasfacader og -tage.

Restricted

Eksempler på bygningsdelsbeskrivelser (4 elements)

Ovenlys 2. jul. 2018

Eksempel på en bygningsdelsbeskrivelse for arbejdet glasfacader og -tage.

Restricted

Glasparti i vestfacade over port 2. jul. 2018

Eksempel på en bygningsdelsbeskrivelse for arbejdet glasfacader og -tage.

Restricted

Glasskillevæg i kontorrum 2. jul. 2018

Eksempel på en bygningsdelsbeskrivelse for arbejdet glasfacader og -tage.

Restricted

Glasskillevæg mellem kontorrum 2. jul. 2018

Eksempel på en bygningsdelsbeskrivelse for arbejdet glasfacader og -tage.

Restricted

Paradigme for udbudskontrolplan (1 element)

Glasfacader og -tage, paradigme for udbudskontrolplan 2. jul. 2018

Paradigmet anvendes til at udarbejde udbudskontrolplan for arbejdet glasfacader og -tage.

Restricted

Basisbeskrivelse (1 element)

B2.285, Basisbeskrivelse - glasfacader og -tage 2. jul. 2018

Basisbeskrivelsen indeholder de generelle bestemmelser for arbejdet glasfacader og -tage.

Restricted

Beskrivelsesanvisning (1 element)

B1.285, Beskrivelsesanvisning - glasfacader og -tage 29. aug. 2018

Beskrivelsesanvisningen indeholder basisbeskrivelsen, paradigme for den projektspecifikke beskrivelse og vejledning for arbejdet glasfacader og -tage.
Læsevenlig 2-sidet visning i Acrobat Reader/Acrobat Pro kan indstilles på følgende måde: Vis - Sidevisning - To sider - Vis forside i tosidevisning.

Restricted

Beskrivelsesvejledning (1 element)

B3.285, Beskrivelsesvejledning - glasfacader og -tage 29. aug. 2018

Beskrivelsesvejledning indeholder vejledning i at udarbejde en arbejdsbeskrivelse til arbejdet glasfacader og -tage.

Restricted

Datafil til database (1 element)

Glasfacader og -tage XML fil 2. jul. 2018

XML-filen indeholder basisbeskrivelsen, vejledningen og paradigmet for den projektspecifikke beskrivelse. Datafilen anvendes i tredje parts softwareløsninger der understøtter bips beskrivelsesværktøj.

Restricted

Hjælp

Nyheder

 • 14. sep. 2018

  Beskrivelseselementer til Glasfacader og -tage er revideret Læs mere

 • 9. jul. 2018

  Beskrivelseselementer til Glasfacader og -tage er revideret Læs mere

 • 22. dec. 2015

  Beskrivelseselementer til glasfacader og -tage er reviderede Læs mere

 • 31. maj. 2014

  Udgivelse af beskrivelseselementer til arbejdsbeskrivelser for døre, vinduer og porte, renovering Læs mere

 • 11. jun. 2012

  Beskrivelseselementer til glasfacader og -tage er opdateret Læs mere