Services

280 Glas generelt

Del på

Introduktion

Arbejdet glas generelt omfatter generelle materiale- og udførelseskrav for enkeltglas, fx floatglas, spejltrådglas, valset glas, lamineret glas, termisk hærdet glas, varmeforstærket glas, brandbeskyttende glas samt spejle og termoruder.

På baggrund af nyeste software opdatering hos Microsoft, vil Word filer downloadet fra vores hjemmeside åbnes i beskyttet visning. For at redigere i filen trykkes der på Aktiver redigering. Dette gælder kun for PC brugere.

Vejledning

For en generel beskrivelse af Molios beskrivelsesværktøj se vejledningsfanen til værktøjsområdet beskrivelser.

Arbejdet glas generelts grænseflader til andre beskrivelsesområder er følgende:

 • Glasfacader og -tage
 • Døre, vinduer og porte, leverance
 • Døre, vinduer og porte, montage

Inden udarbejdelsen af arbejdsbeskrivelser påbegyndes, er det vigtigt at gøre sig klart hvilken opdeling i arbejdsbeskrivelser der ønskes benyttet under hensyntagen til valg af udførende aktører.
Husk altid når der startes op på udarbejdelsen af en arbejdsbeskrivelse, at tage udgangspunkt i de paradigmer der er indeholdt i Molios beskrivelsesværktøj, idet disse løbende opdateres i forhold til gældende referencer, erfaringer etc. Basisbeskrivelser opdateres kun ved større revisioner, så løbende opdateringer til disse er indeholdt i de paradigmer der er indeholdt i bips beskrivelsesværktøj.

Molios beskrivelsesværktøj, dets elementer og brugen heraf er nærmere beskrevet i følgende:

Projektspecifikt paradigme (1 element)

Glas generelt, projektspecifikt paradigme 13. jun. 2018

Paradigmet anvendes til at udarbejde en projektspecifik beskrivelse for arbejdet skeletkonstruktioner. Paradigmet er opbygget med fortløbende sidenummerering igennem hele dokumentet og kun mulighed for revisionsstyring i topteksten. NB! Bemærk at makroer er fjernet fra Arbejdsbeskrivelsen, der er opsat som en fortløbende sektion, således at sidehovedet er det samme i hele dokumentet.

Restricted

Paradigme for bygningsdelsbeskrivelse (1 element)

Glas generelt, paradigme bygningsdelsbeskrivelse 13. jun. 2018

Paradigmet anvendes til at udarbejde bygningsdelsbeskrivelser for arbejdet glas generelt.

Restricted

Eksempler på bygningsdelsbeskrivelser (3 elements)

Termoruder til døre 13. jun. 2018

Eksempel på en bygningsdelsbeskrivelse for arbejdet glas generelt.

Restricted

Termoruder til aluminiumsvinduer 13. jun. 2018

Eksempel på en bygningsdelsbeskrivelse for arbejdet glas generelt.

Restricted

Glas i trappeværn 13. jun. 2018

Eksempel på en bygningsdelsbeskrivelse for arbejdet glas generelt.

Restricted

Paradigme for udbudskontrolplan (1 element)

Glas generelt, paradigme for udbudskontrolplan 13. jun. 2018

Paradigmet anvendes til at udarbejde udbudskontrolplan for arbejdet glas generelt.

Restricted

Basisbeskrivelse (1 element)

B2.280, Basisbeskrivelse - glas generelt 13. jun. 2018

Basisbeskrivelsen indeholder de generelle bestemmelser for arbejdet glas generelt.

Restricted

Beskrivelsesanvisning (1 element)

B1.280, Beskrivelsesanvisning - glas generelt 13. jun. 2018

Beskrivelsesanvisningen indeholder basisbeskrivelsen, paradigme for den projektspecifikke beskrivelse og vejledning for arbejdet glas generelt.
Læsevenlig 2-sidet visning i Acrobat Reader/Acrobat Pro kan indstilles på følgende måde: Vis - Sidevisning - To sider - Vis forside i tosidevisning.

Restricted

Beskrivelsesvejledning (1 element)

B3.280, Beskrivelsesvejledning - glas generelt 13. jun. 2018

Beskrivelsesvejledning indeholder vejledning i at udarbejde en arbejdsbeskrivelse til arbejdet glas generelt.

Restricted

Datafil til database (1 element)

Glas generelt XML 13. jun. 2018

XML-filen indeholder basisbeskrivelsen, vejledningen og paradigmet for den projektspecifikke beskrivelse. Datafilen anvendes i tredje parts softwareløsninger der understøtter bips beskrivelsesværktøj.

Restricted

Hjælp

Nyheder

 • 20. jun. 2018

  Beskrivelseselementer til Glas generelt er revideret Læs mere

 • 22. dec. 2015

  Beskrivelseselementer til glas generelt er reviderede Læs mere

 • 31. maj. 2014

  Udgivelse af beskrivelseselementer til arbejdsbeskrivelser for døre, vinduer og porte, renovering Læs mere

 • 8. jun. 2012

  Beskrivelseselementer til glas generelt er opdateret Læs mere