Services

Driftsdata - skabt under projektering og udførelse

Del på

Introduktion

Anvisning i hvordan driftsdata udarbejdes under planlægning og projektering af byggeriet med henblik på at tage hensyn til driftsaspektet tidligt i processen, at driftsdata frembringes parallelt med byggeprojektet, hvordan driftsdata skal struktureres og at struktur og omfang af data skal tilpasses bygherrens behov.

Vejledning

Denne ibb-publikation giver vejledning i at strukturere driftsrelevante digitale data, som skabes under projekteringen af byggeri på en måde, som skal give optimal værdi for bygherren.
Det er publikationens grundsyn, at driftsdata bør tages med lige fra starten, når projekteringsindsatsen tilrettelægges, rollerne fordeles og aftaler indgås, og desuden:

  • At give bygherren et mere præcist billede af det byggeri, han får mht. driftsaktiviteter, vedligeholdsbehov og levetider
  • At forsyne bygherren med driftsdata, som giver optimalt grundlag for at bevare bygningsdelenes funktionalitet, udseende og kvalitet længst muligt.

Publikationen fokuserer primært på at håndtere og strukturere digitale driftsdata på en rationel måde. Det sker ved at følge driftsdata igennem byggesagens faser, fra bygherren definerer sine krav, gennem den videre bearbejdning i program, forslag, projekt og udførelse til brug af data som grundlag for at udarbejde en egentlig driftsplan for bygningen.

Baggrund

Publikationens målgruppe er bygherrer, projekterende, udførende og byggevareleverandører.
Det er ganske vist bygherrens driftsorganisation, som er de egentlige brugere af driftsdata, men i mange byggesager kendes driftsorganisationen ikke, medens byggeriet projekteres. Derfor har publikationen sat ”bygherren” som målgruppe for driftsdata og som den, der varetager driftshensynet.

Publikationen retter sig mod erhvervs- og boligbyggeri.

Som den primære inspirationskilde for publikationen har projektgruppen anvendt ”Drift af Boligbyggeri”, udgivet af Byggeriets Udviklingsråd marts 1990. Det er en enkel og overskuelig rapport, som har vist sig som en god reference for aflevering af driftsgrundlag, og som mange bygherrer har værdsat. Rapporten blev dog skrevet på et tidspunkt, da digital dokumentation endnu ikke var aktuel. Siden har driftsorganisationer fået mulighed for at indføre FM-systemer, som gør det muligt at hente data fra digitale tegninger og databaser. 

Publikationen er fra marts 2003.

Publikation (1 element)

Driftsdata – skabt under projektering og udførelse 30. apr. 2003

Anvisning i hvordan driftsdata udarbejdes under planlægning og projektering af byggeriet.

Restricted

Logbog

Area does not have any change history.

Hjælp

Nyheder

Der er ikke tilknyttet nogen nyheder til dette indhold.