Services

370 Døre, vinduer og porte, leverance

Del på

Introduktion

Arbejdet døre, vinduer og porte, renovering omfatter generelle materiale- og udførelseskrav for renovering af almindeligt forekommende klassiske ind- og udvendige trædøre, et- eller tofløjede klassiske træporte samt klassiske vinduer af træ, støbejern eller udført af vinkelstålprofiler, herunder klassiske forsatsvinduer, inkl. beslag og besætning. Er der tale om restaurering af fredede eller bevaringsværdige bygninger, kan beskrivelsesanvisningen anvendes ved projektspecifikt at angive relevante forskrifter.

På baggrund af nyeste software opdatering hos Microsoft, vil Word filer downloadet fra vores hjemmeside åbnes i beskyttet visning. For at redigere i filen trykkes der på Aktiver redigering. Dette gælder kun for PC brugere.

Vejledning

For en generel beskrivelse af Molios beskrivelsesværktøj se vejledningsfanen til værktøjsområdet beskrivelser.

Arbejdet døre, vinduer og porte, leverances grænseflader til andre beskrivelsesområder er følgende:

 • Døre, vinduer og porte, montage
 • Glasfacader og -tage
 • Maling
 • Glas generelt

Inden udarbejdelsen af arbejdsbeskrivelser påbegyndes, er det vigtigt at gøre sig klart hvilken opdeling i arbejdsbeskrivelser der ønskes benyttet under hensyntagen til valg af udførende aktører.

Husk altid når der startes op på udarbejdelsen af en arbejdsbeskrivelse, at tage udgangspunkt i de paradigmer der er indeholdt i Molios beskrivelsesværktøj, idet disse løbende opdateres i forhold til gældende referencer, erfaringer etc. Basisbeskrivelser opdateres kun ved større revisioner, så løbende opdateringer til disse er indeholdt i de paradigmer der er indeholdt i Molios beskrivelsesværktøj.

Molios beskrivelsesværktøj, dets elementer og brugen heraf er nærmere beskrevet i følgende:

Er du i tvivl om noget, kan du kontakte Molio på molio@molio.dk eller tlf. 7012 0600.

Projektspecifikt paradigme (1 element)

Døre, vinduer og porte, leverance, projektspecifikt paradigme 3. nov. 2017

Paradigmet anvendes til at udarbejde en projektspecifik beskrivelse for arbejdet døre, vinduer og porte, leverance. NB! Bemærk at makroer er fjernet fra Arbejdsbeskrivelsen, der er opsat som en fortløbende sektion, således at sidehovedet er det samme i hele dokumentet.

Restricted

Paradigme for bygningsdelsbeskrivelse (1 element)

Døre, vinduer og porte, leverance, paradigme bygningsdelsbeskrivelse 3. nov. 2017

Paradigmet anvendes til at udarbejde bygningsdelsbeskrivelser for arbejdet døre, vinduer og porte, leverance.

Restricted

Eksempler på bygningsdelsbeskrivelser (4 elements)

Vinduer type V.01, leverance 3. nov. 2017

Eksempel på en bygningsdelsbeskrivelse for arbejdet døre, vinduer og porte, leverance.

Restricted

Altandøre, type D.02, leverance 3. nov. 2017

Eksempel på en bygningsdelsbeskrivelse for arbejdet døre, vinduer og porte, leverance.

Restricted

Hejseport, type P.01, leverance 3. nov. 2017

Eksempel på en bygningsdelsbeskrivelse for arbejdet døre, vinduer og porte, leverance.

Restricted

Ovenlysvinduer, type OV.01, leverance 3. nov. 2017

Eksempel på en bygningsdelsbeskrivelse for arbejdet døre, vinduer og porte, leverance.

Restricted

Paradigme for udbudskontrolplan (1 element)

Døre, vinduer og porte, leverance, paradigme for udbudskontrolplan 3. nov. 2017

Paradigmet anvendes til at udarbejde udbudskontrolplan for arbejdet Døre, vinduer og porte, leverance.

Restricted

Basisbeskrivelse (1 element)

B2.370, Basisbeskrivelse - døre, vinduer og porte, leverance 3. nov. 2017

Basisbeskrivelsen indeholder de generelle bestemmelser for arbejdet døre, vinduer og porte, leverance.

Restricted

Beskrivelsesanvisning (1 element)

B1.370, Beskrivelsesanvisning - døre, vinduer og porte, leverance 3. nov. 2017

Beskrivelsesanvisningen indeholder basisbeskrivelsen, paradigme for den projektspecifikke beskrivelse og vejledning for arbejdet døre, vinduer og porte, leverance.
Læsevenlig 2-sidet visning i Acrobat Reader/Acrobat Pro kan indstilles på følgende måde: Vis - Sidevisning - To sider - Vis forside i tosidevisning.

Restricted

Beskrivelsesvejledning (1 element)

B3.370, Beskrivelsesvejledning - døre, vinduer og porte, leverance 3. nov. 2017

Beskrivelsesvejledning indeholder vejledning i at udarbejde en arbejdsbeskrivelse til arbejdet døre, vinduer og porte, leverance.

Restricted

Datafil til database (1 element)

Døre, vinduer og porte, leverance XML fil 3. nov. 2017

XML-filen indeholder basisbeskrivelsen, vejledningen og paradigmet for den projektspecifikke beskrivelse. Datafilen anvendes i tredje parts softwareløsninger der understøtter bips beskrivelsesværktøj.

Restricted

Hjælp

Nyheder

 • 6. apr. 2018

  Beskrivelseselementer til Døre, vinduer og porte, leverance er revideret Læs mere

 • 16. dec. 2016

  Beskrivelseselementer til døre, vinduer og porte, leverance er reviderede Læs mere

 • 22. dec. 2015

  Beskrivelseselementer til døre, vinduer og porte, leverance er reviderede Læs mere