Services

CCS services - CCS navigate og egenskaber

Tags: bips
Del på

Introduktion

bips har udviklet forskellige services og apps, som gør det let at arbejde med CCS:

CCS navigate - 'kodeknækkeren'
CCS navigate er et it-værktøj, som du kan bruge til at finde koder og definitioner, når du arbejder med at strukturere informationer for objekter som fx bygningsdele, rum og bygværker. Fx kan CCS klasser og egenskaber vises ud fra et bygværks struktur og et givent informationsniveau, filtreret efter brugerens arbejdsområde.

CCS navigate er populært sagt en kodeknækker, som hjælper dig at finde rundt i de mange CCS koder og få et overblik.

CCS navigate ligger på CCS-serveren.

CCS egenskaber
CCS egenskaber giver en fælles struktur for byggeriets egenskaber.
Det er en fordel for alle, at hele branchen anvender samme egenskabsstruktur: Rådgiverens krav til bygningsdelenes egenskaber specificeres ud fra en fælles, genkendelig standard. Materialeproducenten kan beskrive sine produkters egenskaber ud fra en fælles standard, som gør produkterne lette at sammenligne, og det er nemt for entreprenøren at sikre, at produkterne lever op til udbudskravene. 

I egenskabsdatabasen kan du finde egenskaber med referencer samt standardiserede værdilister for en lang række egenskaber, som du kan bruge, når du skal oprette, vedligeholde, referere eller udtrække egenskaber i dit projektarbejde. Du kan også kommentere egenskaberne og komme med forslag til nye egenskaber, som du kan anvende på dit projekt, og som efterfølgende kan blive godkendt til nye, fælles egenskaber.

CCS egenskaber ligger på CCS-services

Egenskaberne kan også udtrækkes direkte til it-systemer.

Apps
Der findes også en CCS-app til iPhone og Android, der kan bruges til at skabe overblik over CCS klasser og egenskaber. 

Appen findes i App Store og på Google Play.

Relateret

Dette værktøj/værktøjsemne relaterer sig til:

Logbog

Area does not have any change history.

Hjælp

Nyheder

Der er ikke tilknyttet nogen nyheder til dette indhold.