Services

CCS måleregler

Del på

Introduktion

CCS måleregler beskriver reglerne for opmåling af objekter som grundlag for fx prissætning, produktion og udførelse

CCS måleregler består af tre elementer:

  • CCS måleregler – Basis: Introduktion til målereglerne og deres anvendelse.
  • CCS måleregler – Bygningsdelsoversigt: En oversigt over hvilke måleregler, der gælder for hvilke bygningsdele.
  • CCS måleregler – Bygningsdele: En samling af datablade, der indeholder måleregler og illustrationer for hver enkelt bygningsdel. Bygningsdelene er sorteret i forhold til typer, svarende til forskellige værdier af egenskaber som fx materiale, konstruktionstype og fabrikationsmetode.

Hvilken værdi giver det?

CCS måleregler giver branchen et fælles sæt opmålingsregler, så alle kan opmåle objekter og mængder på samme måde. Dette giver et ensartet og sikkert grundlag for afgivelse af tilbud for alle parter – og resulterer dermed i sidste ende i bedre priser.

Målereglerne kan ikke kun anvendes til udbud/tilbud, men også til fx elementproduktion og entreprenørernes produktionsplanlægning.

Måleregel-værktøjerne ligger på CCS-serveren. Find dem i listen.

Relateret

Dette værktøj/værktøjsemne relaterer sig til:

CCS måleregler (1 element)

Logbog

Area does not have any change history.

Hjælp

Nyheder

Der er ikke tilknyttet nogen nyheder til dette indhold.