Services

CCS

Tags: bips
Del på

Introduktion

CCS – cuneco classification system – er en digital infrastruktur, som gør det muligt at kommunikere entydigt gennem byggeprocessen hele vejen fra idé til drift.

CCS består af 5 elementer: Klassifikation, identifikation, egenskaber, informationsniveauer og views.

Formålet med CCS er at sikre, at digitale data kan udveksles entydigt mellem byggeriets værdikæder, faser og softwaresystemer og herved bidrage til at øge byggeriets produktivitet. 
Når byggeriets forskellige parter skal arbejde sammen, er der behov for et fælles grundlag. Alt for ofte bruger parterne forskellige ord om de samme ting, softwaresystemerne taler ikke sammen, og der mangler klare aftaler om, hvem der gør hvad hvornår. Her kan CCS hjælpe ved at tilbyde et fælles sprog, så parterne får samme opfattelse og kan arbejde videre med hinandens data.

Se en 3 minutters videointroduktion til CCS.

CCS bygger oven på og afløser klassifikationssystemet DBK, Dansk Bygge Klassifikation.

CCS-systemet består af en lang række tabeller og strukturer, der enten kan tilgås digitalt eller anvendes som pdf eller excel-filer. Der findes også eksempelsamlinger og produktblade.

Tredjepartsudviklere kan få adgang til CCS via webservices.

Læs mere om CCS her

Vejledning

CCS-systemet består af en lang række tabeller og strukturer, der enten kan tilgås digitalt eller anvendes som pdf eller excel-filer. Der findes også eksempelsamlinger og produktblade.

Tredjepartsudviklere kan få adgang til CCS via webservices.
 

Baggrund

CCS er udviklet i regi af cuneco – center for produktivitet i byggeriet – et udviklingsprojekt i bips, der i perioden 2010-2015 udvikler og afprøver fælles standarder for bedre udveksling af data gennem alle byggeriets processer fra idéfase og projektering over udførelse til drift og vedligehold – ud fra et mål om at opnå øget effektivitet og produktivitet gennem bedre udveksling af informationer.

Der var på forhånd udpeget fire indsatsområder, som cuneco skulle udarbejde standarder og værktøjer inden for: Klassifikation, egenskabsdata, informationsniveauer og opmålingsregler. Målet for CCS-standarderne var, at de skulle være brugervenlige, it-egnede og kompatible med både nationale og internationale standarder.

cuneco er drevet under ledelse af bips i et partnersamarbejde med DTU/Aarhus universitet, byg- og driftsherrenetværket (repræsenteret ved Rudersdal Kommune), Dansk Standard og organisationsnetværket (FRI, DANSKE ARK, Dansk Byggeri, TEKNIQ, Bygherreforeningen og BAT-kartellet). cuneco er finansieret med midler fra EU’s Regionalfond, Staten, Realdania og byggebranchens egenfinansiering.

CCS bygger oven på og afløser DBK, Dansk Bygge Klassifikation, som bips udviklede i perioden 2003-2006 i regi af Det Digitale Byggeri.

Læs mere om cuneco og CCS på cuneco.dk.
 

CCS Eksempelsamling (0 elements)

Logbog

Area does not have any change history.

Hjælp

Nyheder

  • 4. jan. 2016

    Mindre installationsfirma bruger CCS til at holde styr på produkterne Læs mere