Services

CAD-udveksling 2005

Del på

Introduktion

Undersøgelsen fra 2005 indeholdt en praktisk test, hvor udpegede superbrugere udførte en række virkelighedsnære udvekslingstests på de udvalgte CAD-værktøjer. Under testene er brugerne blevet supporteret af repræsentanter for softwareleverandørerne.

Testene vedrørte alene værktøjernes evne til at udveksle data og -information, og ikke værktøjernes funktonalitet som projekteringsværktøj.

Vejledning

I denne opdaterede udgave af testen fra 2005, er der lagt speciel vægt på fremskridt og forbedringer siden 2003. Endvidere er perspektivet for udveksling udvidet fra udelukkende at omhandle CAD-værktøjer, til også at omhandle udveksling til og fra andre projekteringsprogrammer, fx kalkulations- og beregningsværktøjer.

Målgruppen for undersøgelsens resultater er primært de ansvarlige for firmaernes CAD/IT strategi, de CAD-projektansvarlige og CAD-brugerne. Men resultaterne henvender sig også til de softwareleverandører, hvis CAD-værktøjer vi dagligt anvender i branchen.

Baggrund

Anvendelse af CAD til mere end produktion af 2D tegninger er ved at bide sig fast i den danske byggebranche. Mange projekter har inden for de sidste år taget fat i såvel 3D- som bygningsmodeller, og resultaterne har været overvejende positive. Når man først får det lært, er det ikke så svært.

Men byggeprocesserne er mangfoldige, og antallet af aktører er stort. Derfor er samarbejdet og muligheden for at udveksle informationen helt afgørende for et langvarligt løft for branchen.

Den kontinuerlige udvikling af værktøjer og formater, der anvendes i den danske byggebranche gør, at der savnes overblik over CAD-værktøjernes evne til at udveksle CAD-data. Dataudveksling har længe været og er stadig et problem for branchen, og omkring problemstillingen findes der mange meningsdannere, hvis forskellige løsningsforslag oftest krydres med faglige og forretningsmæssige interesser. Dette fører til stor forvirring for både CAD-brugerne og beslutningstagerne.

Derfor iværksatte bips i 2005 en opdatering af den test, der blev udført i 2003. Den nye test skulle give et opdateret billede på, hvor gode de mest aktuelle og mest anvendte CAD-værktøjer, i virkeligheden er til indbyrdes at udveksle 2D- og 3D geometri samt byggeobjekter.

Rapport (1 element)

C101, CAD udveksling 2005 10. mar. 2005

Rapporten indeholder resultatet af en udvekslingstest af 2D og 3D geometri og objekter.

Restricted

Resultaterne (1 element)

C101, CAD udveksling 2005 - Testresultaterne 10. mar. 2005

Dette er en zip-fil der indeholder testskema,  -proceduren og samtlige resultater fordelt på Cad-system.

Restricted

Logbog

Area does not have any change history.

Hjælp

Nyheder

Der er ikke tilknyttet nogen nyheder til dette indhold.