Services

CAD-manual 2008

Del på

Introduktion

Cad-manual 2008 indeholder foreskrifter for 2D/3D cad-produktion for både fil- og databasebaserede cad-systemer og cad-samarbejde. Cad-manualen omfatter følgende emner: koordinat-, højde og modulsystemer, sektionering, byggeobjekter, bygningsmodel, fagmodel, fællesmodel, fagspecifik model, mastermodel, tema, informationsniveau, notifikationsfil, udtræksfil, viewfil, digitalt plot, simulering, konsitenskontrol, visulisering, dataudtræk, dokumentation, udveksling,  kontrol og ordliste. 

CAD-manual 2008 er software- og applikationsneutralt.

Cad-maualen findes også på engelsk.

Se tidligere version:
CAD-manual 2005

Vejledning

CAD-manual 2008 anvendes til at implementere en struktureret og rationel cad-produktion internt i den enkelte virksomhed og et struktureret cad-samarbejde på tværs af projekter.

Opbygning
C102, CAD-manual 2008, anvisningen består af 2 dele: en basisbeskrivelse og en vejledning.

Basisbeskrivelsen:
Basisdelen er en samling entydige forskrifter og begrebsdefinitionerspecifikationer, der er alment gældende og uafhængig af den enkelte virksomhed, det enkelte cad-system og det enkelte projekt.

Basisdelen findes på højre side i C102, CAD-manual 2008, anvisning og er udgivet som et selvstændigt dokument i C202, CAD-manual 2008, basisbeskrivelse.

Vejledning:
Vejledningen supplerer basisbeskrivelsen med uddybende forklaringer, lærebogstof, gode råd og referencer. Vejledningen findes på venstre side i C102, CAD-manual 2008, anvisning.

CAD-manual 2008 er opbygget på en sådan måde, at kapitlernes rækkefølge og indhold i størst muligt opfang understøtter den proces, som cad-produktionen gennemgår under et projektforløb. De forhold, der skal tages hensyn til tidligt i cad-produktionen, behandles først, mens de forhold der danner basis for forståelse og udformning af det efterfølgende arbejde, behandles derefter.

CAD-manualens samspil med IKT-teknisk CAD-specifikation
I den enkelte virksomhed eller på det enkelte projekt er der behov for at supplere, tilføje eller fravige fra forskrifterne angivet i basisbeskrivelsen. Dette gøres ved at udarbejde en virksomheds- eller en projektspecifik beskrivelse for IKT-teknisk CAD-specifikation.

IKT-teknisk CAD-specifikation findes i bips F102, Byggeriets IKT-specifikationer i form af et paradigme til en projektspecifik beskrivelse for IKT-teknisk CAD-specifikation. IKT-teknisk CAD-specifikation anvender samme kapitel og punktnummering som CAD-manual 2008.

Den projektspecifikke beskrivelse for IKT-teknisk CAD-specifikation udfyldes af CAD-projektkoordinatoren under hensyntagen til de cad-systemer, byggesagens parter benytter sig af. 

IKT-teknisk CAD-specifikation gør forskrifterne i bips C202, CAD-manual 2008, basisbeskrivelse gældende og indeholder de projektspecifikke projektrelateret forskrifter med eventuelle tilføjelser og afvigelser til basisbeskrivelsen.

Den virksomhedsspecifikke beskrivelse for IKT-teknisk CAD-specifikation indeholder de virksomhedsrelaterede forskrifter med eventuelle tilføjelse og afvigelser til basisbeskrivelsen samt forskrifter for, hvordan basisbeskrivelsen tilgodeses i det anvendte software.

Princippet er vist i nedenstående figur.

Baggrund

bips har skabt fælles retningslinjer for cad-produktion og -samarbejde. Formålet med CAD-manual 2008 er at videreudvikle en de facto standard i dansk byggeri og få implementeret struktureret og rationel cad-produktion og -samarbejde uafhængigt af anvendt cad-værktøj.

Når et cad-samarbejde struktureres på samme måde fra projekt til projekt, bliver kommunikationen mellem samarbejdsparterne mere entydig, og der kan opnås større produktivitet og bedre kvalitet.

Denne 5. revision af bips CAD-manual erstatter bips C202, CAD-manual 2005 4. revision af marts 2005 samt 3D CAD-manual 2006, Det Digitale Byggeri. 

De væsentligste ændringer i CAD-manual 2008 er:

  • Indarbejdelse af grænseflade til F102, Byggeriets IKT-specifikationer
  • Sammenskrivning af CAD-manual 2005 og 3D CAD-manual 2006
  • Fastlæggelse af entydige og ens begreber for 2D/3D cad-produktion
  • Udbygning af hvorledes cad-filer og bygningsmodeller behandles i forbindelse med udveksling
  • Ændring af indholdet, således at rækkefølgende bedre understøtter et projektforløb.

Anvisning (1 element)

C102, Cad-manual 2008, anvisning 29. jun. 2008

Anvisningen indeholder basisbeskrivelsen og vejledningen.

Restricted

Basisbeskrivelse (1 element)

C202, Cad-manual 2008, basisbeskrivelse 29. jun. 2008

Basisbeskrivelsen indeholder entydige forskrifter og begrebsdefinitioner, som er alment gældende.

Restricted

Paradigme (1 element)

IKT-teknisk CAD-specifikation 20. dec. 2013

Restricted

Engelsk udgave (4 elements)

Anvisning

Hent

C102e, CAD Manual 2008, Instructions 31. mar. 2009

Dette er den engelske udgave af anvisningen.

Restricted

Basisbeskrivelse

Hent

C202e, CAD Manual 2008, Standard specification 31. mar. 2009

Dette er den engelske udgave af basisbeskrivelsen.

Restricted

Cases

Skotte med styr på CAD-manualen

20. aug. 2012

Rod Geddes fra Rørbæk og Møller Arkitekter giver gode råd til, hvordan du bruger bips' CAD-manual. Læs mere

Skotte med styr på CAD-manualen

Video: Arkitekt fortæller om CAD-manualen

12. jul. 2012

Det koster både tid og penge, når der er tvivl om cad-arbejdet, siger Rod Geddes. Læs mere

Video: Arkitekt fortæller om CAD-manualen

Orbicon fortæller om CAD-manualen

19. jun. 2012

Hør bl.a. om ingeniørvirksomhedens såkaldte quickguides. Læs mere

Orbicon fortæller om CAD-manualen

Logbog

Area does not have any change history.

Hjælp

Nyheder

Der er ikke tilknyttet nogen nyheder til dette indhold.