Services

CAD-manual 2005

Tags: bips
Del på

Introduktion

Cad-manual 2005 indeholder retningslinjer for den daglige Cad-produktion og udveksling af filer på projekter. Cad-manualen omfatter følgende emner: Fil - og mappestruktur, navngivning af cad-filer, referencefilteknik, modelfiler, tegningsfiler, digitale plot, grundlæggende arbejdsmetode, kvalitetsstyring af cad-data og it-organisation samt en ordliste.

CAD-manual 2005 er i sit sigte software- og applikationsneutralt, men i forklaringer
og eksempler refereres der til AutoCAD 2004 og MicroStation V8.

Cad-maualen findes også på engelsk.

Vejledning

C202, Cad-manual 2005
CAD-manual 2005 anvendes til at fremme en struktureret og rationel CAD-produktion både internt i den enkelte virksomhed og via udveksling på tværs af projekter. Cad-manualen beskriver hvordan man opbygger eget tegningsmateriale, således at man får mulighed for genbrug og bedre mulighed for problemfri udveksling med samarbejdsparterne.

Publikationen består af 3 dele: en basisdel, en vejledning og virksomhedens tillæg.

Basisdelen:
Basisdelen er en samling specifikationer, der fungerer som et fælles alment gældende referencegrundlag uafhængigt af den enkelte virksomhed og det enkelte projekt.

Disse specifikationer er udformet som forskrifter, der angiver hvorledes data skal struktureres. Udarbejdelsen af basisdelen foregår i bips regi og alene bips er berettiget til at opdatere den.

Basisdelen findes i venstre kolonne på højre side.

Vejledning:
Vejledningen består af gode råd, tydeliggørelser, referencer samt lærebogsstof. Vejledningen anvendes dels ved udarbejdelsen af virksomhedens tillæg og IT/CAD-projektaftalen dels i det daglige af virksomhedens CAD-brugere.

Vejledningen findes på venstre side.

Paradigme til virksomhedens tillæg:
Paradigmet anvendes til at oprette virksomhedsspecifikke forskrifter og tillæg/afvigelser i forhold til basisdelen.

Virksomhedens tillæg findes i højre kolonne på højre side.

Paradigme til projektspecifikt tillæg:
Sammen med CAD-manualens basisdel fungerer IT/CAD-projektaftalen 2005 som projektets CAD-manual. Det er her, alle projektets forskrifter og afvigelser angives.
 

Baggrund

Formålet er at skabe og videreudvikle en de facto standard i dansk byggeri ved at fremme struktureret og rationel CAD-produktion og CAD-samarbejde samt, uafhængigt af anvendt CAD-værktøj, at implementere fælles standarder for datastruktur.

Når et CAD-samarbejde struktureres på samme måde fra byggeprojekt til byggeprojekt ved at forhold sig til en kendt de facto standard, bliver kommunikationen mellem samarbejdspartnere mere entydig. Det giver større produktivitet og bedre kvalitet.

Cad-manual 2005 erstattede ibb publikationen Cad-manual 2000 i marts 2005

De væsentligste ændringer i Cad-manual 2005 er:

  • Manualen er inddelt i basistekst og vejledning.
  • Kapitlet vedr. fil- og mappestruktur er flyttet til Publikation 10, Arkiv og dokumentstruktur. Dog er der fortsat et forslag til en filnavngivning af CAD-filer og forslag til niveau 3 i mappestrukturen under mappen 07-TEGN
  • Modelfiler i flere niveauer
  • Indførelse af digitale plot, der erstatter tegningsfilerne og plotfiler ved udveksling
  • arkivfiler, der delvis erstatter dokumentationsfiler
  • Det virksomhedsspecifikke manualtillæg er indlagt
  • IT/CAD-projektaftale som en selvstændigt publikation C205.

Relateret

Dette værktøj/værktøjsemne relaterer sig til:

Publikation (1 element)

C202, CAD-manual 2005 16. feb. 2005

Anvisningen indeholder basisteksten, vejledningen og den virsomhedsspecifikke del.

Restricted

Paradigme (3 elements)

CAD-manual 2005, virksomhedsspecifikt tillæg 18. feb. 2005

Paradigmet anvendes til at udarbejde det virksomhedspecifikke tillæg til Cad-manual 2005.

Restricted

IT/CAD-projektaftale 2005 18. feb. 2005

IT/CAD-projektaftale 2005 er en anvisning i at udarbejde et projektspecifikt aftaleudkast ud fra et paradigme, som med så få tilrettelser som muligt, kan beskrive CAD-delen af samarbejds- grundlaget mellem parterne. IT/CAD projektaftale 2005 tager sit afsæt i CAD-manual 2005.

Krydsreferenceskema 2005 18. feb. 2005

Krydsreferenceskemaet anvendes til, at udarbejde en projektspecifikt oversigt over, hvilke modelfiler der indgår i hvilke tegningerne.

Restricted

Engelsk udgave (5 elements)

Publikation

Hent

C202e, CAD-manual 2005 1. dec. 2005

Dette er den engelske udgave af anvisningen.

Restricted

Paradigme

Hent

Cad-manual 2005, Company Supplement to CAD Manual 1. dec. 2005

Dette er den engelske udgave af det virksomhedsspecifikke tillæg.

Restricted

Cad-manual 2005, Terminology 1. dec. 2005

Dette er den engelske udgave af ordlisten.

Restricted

Cases

Orbicon fortæller om CAD-manualen

19. jun. 2012

Hør bl.a. om ingeniørvirksomhedens såkaldte quickguides. Læs mere

Orbicon fortæller om CAD-manualen

Logbog

Area does not have any change history.

Hjælp

Nyheder

Der er ikke tilknyttet nogen nyheder til dette indhold.