Services

C402 - Konsistenskontrol af bygningsmodeller

Del på

Introduktion

Formålet med denne publikation er at definere fælles begreber og betegnelser for de mest anvendte typer af konsistenskontroller, som i stigende grad benyttes i projekteringssammenhæng.

Gennem de senere år er udførelsen af forskellige former for konsistenskontroller af bygningsmodeller (herefter betegnet konsistenskontrol) blevet mere og mere almindeligt.

Høringssvar
Her kan du hente høringssvarene for C402 - Konsistenskontrol af bygningsmodeller

Baggrund

Målgruppen for nærværende publikation er projekterende virksomheder, herunder arkitektvirksomheder, rådgivende ingeniører, entreprenører og projekterende leverandører, som ønsker at anvende en fælles praksis for udførelse konsistenskontroller.

Publikationen kan endvidere anvendes af bygherrer, som ønsker at stille specifikke krav om håndtering og dokumentation af konsistenskontroller i projektforløbet.

Grundlaget for nærværende publikation er hentet i medlemsvirksomhederne samt fra projektreferencer og internationale kilder. Publikationen tager dermed afsæt i de arbejdsmetoder, der findes omkring konsistenskontroller, som dagligt finder anvendelse på mange store byggeprojekter i praksis.

Relateret

Dette værktøj er en del af:

Vejledning (1 element)

C402 - Konsistenskontrol af bygningsmodeller 13. sep. 2016

Restricted

Logbog

Area does not have any change history.

Hjælp

Nyheder

Der er ikke tilknyttet nogen nyheder til dette indhold.