Services

460 Bygningsautomation

Del på

Introduktion

Arbejdet bygningsautomation omfatter CTS-anlæg, IBI-anlæg og selvstændigt automation herunder materialer og produkter til hovedstation, betjening, alarmer og rapporter, datalogning, kommunikation og netværk, undercentraler og automatikkomponenter. Udførelsen omfatter planlægning, tilpasning, programmering, installation, funktionsafprøvning og looptuning.

Bemærk: Styknummereringen er ikke længere en fortsættelse af styknummereringen fra bips B2.400, Basisbeskrivelse - bygningsinstallationer.

På baggrund af nyeste software opdatering hos Microsoft, vil Word filer downloadet fra vores hjemmeside åbnes i beskyttet visning. For at redigere i filen trykkes der på Aktiver redigering. Dette gælder kun for PC brugere.

Vejledning

For en generel beskrivelse af Molios beskrivelsesværktøj se vejledningen til værktøjsområdet beskrivelser.

Bygningsautomations grænseflader til andre beskrivelsesområder er følgende:

 • Bygningsinstallationer
 • El
 • Vvs 

Inden udarbejdelsen af arbejdsbeskrivelser påbegyndes, er det vigtigt at gøre sig klart hvilken opdeling i arbejdsbeskrivelser der ønskes benyttet under hensyntagen til valg af udførende aktører.
Husk altid når der startes op på udarbejdelsen af en arbejdsbeskrivelse, at tage udgangspunkt i de paradigmer der er indeholdt i Molios beskrivelsesværktøj, idet disse løbende opdateres i forhold til gældende referencer, erfaringer etc. Basisbeskrivelser opdateres kun ved større revisioner, så løbende opdateringer til disse er indeholdt i de paradigmer der er indeholdt i Molios beskrivelsesværktøj.

For at sikre koordinering på tværs af alle installationsområder, og for at undgå en masse gentagelser for installationsområdets arbejdsbeskrivelser, er de generelt gældende bestemmelser samlet i arbejdsbeskrivelsen for bygningsinstallationer. Det betyder, at B2.400, basisbeskrivelse - bygningsinstallationer er gjort gældende i B2.460, basisbeskrivelsen - bygningsautomation. De generelle forskrifter i kapitel 1, 2 og 3 i B2.400, basisbeskrivelse - bygningsinstallationer gælder sammen med de specifikke forskrifterne for bygningsautomation i B2.460, basisbeskrivelse - bygningsautomation.

Princippet er illustreret i nedenstående figur.

<figur>

Udarbejdelse og tilpasning af software, med tilhørende krav til dokumentation, er i nærværende beskrivelsesanvisning ikke opfattet som projektering der føres videre til entreprenøren, men som en normalt forekommende del af arbejdet i forbindelse med tilpasning af et standardprodukt til det aktuelle projekt. Derfor skal omfang angives under Punkt 2.8 Arbejdsplanlægning, og specifikationer til software skal angives under punkt 3.5 Materialer og produkter.

Molios beskrivelsesværktøj, dets elementer og brugen heraf er nærmere beskrevet i følgende:

Er du i tvivl om noget, kan du kontakte Molio på molio@molio.dk eller tlf. 7012 0600.

Relateret

Dette værktøj er en del af:

Dette værktøj/værktøjsemne relaterer sig til:

Projektspecifikt paradigme (2 elements)

Bygningsautomation, projektspecifikt paradigme 27. jan. 2017

Paradigmet anvendes til at udarbejde en projektspecifik beskrivelse for arbejdet bygningsautomation. Paradigmet er opbygget med fortløbende sidenummerering igennem hele dokumentet og kun mulighed for revisionsstyring i topteksten. NB! Bemærk at makroer er fjernet fra Arbejdsbeskrivelsen, der er opsat som en fortløbende sektion, således at sidehovedet er det samme i hele dokumentet.

Restricted

Bygningsautomation, projektspecifikt paradigme med basisbeskrivelse 27. jan. 2017

Paradigmet anvendes til at udarbejde en projektspecifik beskrivelse for arbejdet bygningsautomation. 

Restricted

Paradigme for bygningsdelsbeskrivelse (1 element)

Bygningsautomation, paradigme bygningsdelsbeskrivelse 27. jan. 2017

Paradigmet anvendes til at udarbejde bygningsdelsbeskrivelser for arbejdet bygningsautomation.

Restricted

Eksempler på bygningsdelsbeskrivelser (5 elements)

Hovedcentral 27. jan. 2017

Eksempel på en bygningsdelsbeskrivelse for arbejdet bygningsautomation.

Restricted

Kommunikation og netværk 27. jan. 2017

Eksempel på en bygningsdelsbeskrivelse for arbejdet bygningsautomation.

Restricted

CTS arbejder i teknikrum 27. jan. 2017

Eksempel på en bygningsdelsbeskrivelse for arbejdet bygningsautomation.

Restricted

Automatikkomponenter 27. jan. 2017

Eksempel på en bygningsdelsbeskrivelse for arbejdet bygningsautomation.

Restricted

IBI-anlæg 27. jan. 2017

Eksempel på en bygningsdelsbeskrivelse for arbejdet bygningsautomation.

Restricted

Paradime for udbudskontrolplan (1 element)

Bygningsautomation, paradigme for udbudskontrolplan 27. jan. 2017

Paradigmet anvendes til at udarbejde udbudskontrolplan for arbejdet Bygningsautomation.

Restricted

Basisbeskrivelse (2 elements)

B2.460, Basisbeskrivelse - bygningsautomation 27. jan. 2017

Basisbeskrivelsen indeholder de generelle bestemmelser for arbejdet bygningsautomation.

Restricted

Beskrivelsesanvisning (1 element)

B1.460, Beskrivelsesanvisning - bygningsautomation 27. jan. 2017

Beskrivelsesanvisningen indeholder basisbeskrivelsen, paradigme for den projektspecifikke beskrivelse og vejledning for arbejdet bygningsautomation.
Læsevenlig 2-sidet visning i Acrobat Reader/Acrobat Pro kan indstilles på følgende måde: Vis - Sidevisning - To sider - Vis forside i tosidevisning.

Restricted

Beskrivelsesvejledning (1 element)

B3.460, Beskrivelsesvejledning - bygningsautomation 27. jan. 2017

Beskrivelsesvejledning indeholder vejledning i at udarbejde en arbejdsbeskrivelse til arbejdet bygningsautomation.

Restricted

Datafil til database (1 element)

Bygningsautomation - XML fil 27. jan. 2017

XML-filen indeholder basisbeskrivelsen, vejledningen og paradigmet for den projektspecifikke beskrivelse. Datafilen anvendes i tredje parts softwareløsninger der understøtter bips beskrivelsesværktøj.

Restricted

Hjælp

Nyheder

 • 14. dec. 2018

  Beskrivelseselementer til Bygningsinstallationer er revideret Læs mere

 • 5. sep. 2018

  Beskrivelseselementer til Bygningsinstallationer er revideret Læs mere

 • 2. mar. 2017

  Beskrivelseselementer til bygningsautomation er opdateret Læs mere

 • 3. aug. 2016

  Beskrivelseselementer til bygningsinstallationer er reviderede Læs mere

 • 12. nov. 2012

  Beskrivelseselementer til bygningsautomation er opdateret Læs mere