Services

010 Byggesag

Del på

Introduktion

Byggesag omhandler de betingelser, som er gældende for alle byggesagens entrepriser, entreprenører og leverandører. Disse fælles betingelser er bl.a. forhold vedrørende AB 92, byggeplads, sikkerhed, kvalitetssikring og tidsplaner. Byggesag er udvidet med punkter for renoveringsarbejder.

Bemærk: For en byggeopgave skal der altid udarbejdes en byggesagsbeskrivelse og en plan for sikkerhed og sundhed henholdsvis en arbejdsmiljøbeskrivelse for mindre byggepladser.

På baggrund af nyeste software opdatering hos Microsoft, vil Word filer downloadet fra vores hjemmeside åbnes i beskyttet visning. For at redigere i filen trykkes der på Aktiver redigering. Dette gælder kun for PC brugere.

Vejledning

For en generel beskrivelse af Molio Beskrivelser se vejledningsfanen til værktøjsområdet beskrivelser.

Byggesagsbeskrivelsens grænseflade til andre arbejdsbeskrivelser er følgende:

 • Betingelser samt beskrivelser der vedrører alle arbejder angives i
 • byggesagsbeskrivelsen
 • Betingelser samt beskrivelser der kun gælder ét arbejde, angives i
 • den relevante arbejdsbeskrivelse
 • Egentlige ydelser angives i arbejdsbeskrivelserne.

Husk altid når der startes op på udarbejdelsen af en byggesagsbeskrivelse, at tage udgangspunkt i de paradigmer der er indeholdt i bips beskrivelsesværktøj, idet disse løbende opdateres i forhold til gældende referencer, erfaringer etc. Basisbeskrivelser opdateres kun ved større revisioner, så løbende opdateringer til disse er indeholdt i de paradigmer der er indeholdt i bips' beskrivelsesværktøj.

Molios beskrivelsesværktøj, dets elementer og brugen heraf er nærmere beskrevet i følgende: 

samt i B1.000, beskrivelsesanvisning – struktur.

Er du i tvivl om noget, kan du kontakte den faglige redaktør eller bips' sekretariat med spørgsmål.

Relateret

Dette værktøj/værktøjsemne relaterer sig til:

Projektspecifikt paradigme (1 element)

Byggesag, projektspecifikt paradigme 7. jul. 2016

Paradigmet anvendes til at udarbejde en projektspecifik byggesagsbeskrivelse.  Paradigmet er opbygget med fortløbende sidenummerering igennem hele dokumentet og mulighed for revisionsstyring i topteksten. NB! Bemærk at makroer er fjernet fra Arbejdsbeskrivelsen, der er opsat som en fortløbende sektion, således at sidehovedet er det samme i hele dokumentet.

Restricted

Basisbeskrivelse (1 element)

B2.010, Basisbeskrivelse - byggesag 7. jul. 2016

Basisbeskrivelsen indeholder de generelle bestemmelser for alle byggesagens entrepriser, entreprenører og leverandører.

Restricted

Beskrivelsesanvisning (1 element)

B1.010, Beskrivelsesanvisning - byggesag 7. jul. 2016

Beskrivelsesanvisningen indeholder basisbeskrivelsen, paradigme for den projektspecifikke beskrivelse og vejledning for byggesag.
Læsevenlig 2-sidet visning i Acrobat Reader/Acrobat Pro kan indstilles på følgende måde: Vis - Sidevisning - To sider - Vis forside i tosidevisning.

Restricted

Beskrivelsesvejledning (1 element)

B3.010, Beskrivelsesvejledning - byggesag 7. jul. 2016

Beskrivelsesvejledning indeholder vejledning i at udarbejde en byggesagsbeskrivelse.

Restricted

Datafil til database (1 element)

Byggesag XML fil 7. jul. 2016

XML-filen indeholder basisbeskrivelsen, vejledningen og paradigmet for den projektspecifikke beskrivelse. Datafilen anvendes i tredje parts softwareløsninger der understøtter bips beskrivelsesværktøj.

Restricted

Hjælp

Nyheder

 • 10. jul. 2016

  Beskrivelseselementer til byggesag er reviderede Læs mere

 • 3. okt. 2014

  Fristforlængelse af høringsperiode for beskrivelsesanvisning byggesag og beskrivelsesanvisning plan for sikkerhed og sundhed Læs mere

 • 13. nov. 2012

  Byggesag, opdatering af paradigmer og xml fil Læs mere

 • 3. sep. 2012

  Byggesag, opdatering af paradigmer Læs mere

 • 7. jun. 2012

  Byggesag, opdatering af paradigmer samt xml fil for Plan for Sikkerhed og Sundhed Læs mere