Services

100 Byggeplads

Del på

Introduktion

Arbejdet Byggeplads omfatter etablering, drift og afrigning af en byggeplads, og kan anvendes i de situationer hvor der udpeges én entreprenør, som får ansvaret for alle byggepladsarbejder. 

Beskrivelsesanvisningen Byggeplads er opdelt i de samme afsnit som byggesagsbeskrivelsen, dvs. Byggepladsens indretning, Byggepladsens færdselsarealer, Skurby og oplagsplads, Arbejdsområder, Tekniske hjælpemidler og Forsyning til byggeplads.

På baggrund af nyeste software opdatering hos Microsoft, vil Word filer downloadet fra vores hjemmeside åbnes i beskyttet visning. For at redigere i filen trykkes der på Aktiver redigering. Dette gælder kun for PC brugere.

Vejledning

For en generel beskrivelse af Molios beskrivelsesværktøj se her.

Inden udarbejdelsen af arbejdsbeskrivelser påbegyndes er det vigtigt at gøre sig klart, hvilken opdeling i arbejdsbeskrivelser der ønskes benyttet under hensyntagen til valg af udførende aktører.

Husk altid når der startes op på udarbejdelsen af en arbejdsbeskrivelse, at tage udgangspunkt i de paradigmer der er indeholdt i Molios beskrivelsesværktøj, idet disse løbende opdateres i forhold til gældende referencer, erfaringer etc. Basisbeskrivelser opdateres kun ved større revisioner, så løbende opdateringer til disse er indeholdt i de paradigmer der er indeholdt i Molios beskrivelsesværktøj.

Molios beskrivelsesværktøj, dets elementer og brugen heraf er nærmere beskrevet i følgende:

Er du i tvivl om noget, kan du kontakte Molio på info@molio.dk eller tlf. 7012 0600. 

Relateret

Dette værktøj/værktøjsemne relaterer sig til:

Projektspecifikt paradigme (1 element)

Byggeplads, projektspecifikt paradigme 4. feb. 2019

Paradigmet anvendes til at udarbejde en projektspecifik beskrivelse for arbejdet Byggeplads.
Paradigmet er opbygget med fortløbende sidenummerering igennem hele dokumentet og mulighed for revisionsstyring i topteksten. NB! Bemærk at makroer er fjernet fra Arbejdsbeskrivelsen, der er opsat som en fortløbende sektion, således at sidehovedet er det samme i hele dokumentet.

Restricted

Paradigme for bygningsdelsbeskrivelse (1 element)

Byggeplads, paradigme bygningsdelsbeskrivelse 4. feb. 2019

Paradigmet anvendes til at udarbejde bygningsdelsbeskrivelser for arbejdet Byggeplads.

Restricted

Eksempler på bygningsdelsbeskrivelser (2 elements)

Stilladser mv. 4. feb. 2019

Eksempel på en bygningsdelsbeskrivelse for arbejdet Byggeplads.

Restricted

Belægning til byggepladsveje mv. 4. feb. 2019

Eksempel på en bygningsdelsbeskrivelse for arbejdet Byggeplads.

Restricted

Paradigme for udbudskontrolplan (1 element)

Byggeplads, paradigme for udbudskontrolplan 4. feb. 2019

Paradigmet anvendes til at udarbejde udbudskontrolplan for arbejdet Byggeplads.

Restricted

Basisbeskrivelse (1 element)

B2.100, Basisbeskrivelse - Byggeplads 4. feb. 2019

Basisbeskrivelsen indeholder de generelle bestemmelser for arbejdet Byggeplads.

Restricted

Beskrivelsesanvisning (1 element)

B1.100, Beskrivelsesanvisning - Byggeplads 4. feb. 2019

Beskrivelsesanvisningen indeholder basisbeskrivelsen, paradigme for den projektspecifikke beskrivelse og vejledning for arbejdet Byggeplads.
Læsevenlig 2-sidet visning i Acrobat Reader/Acrobat Pro kan indstilles på følgende måde: Vis - Sidevisning - To sider - Vis forside i tosidevisning.

Restricted

Beskrivelsesvejledning (1 element)

B3.100, Beskrivelsesvejledning - Byggeplads 4. feb. 2019

Restricted

Datafil til database (1 element)

Byggeplads, XML 4. feb. 2019

XML-filen indeholder basisbeskrivelsen, vejledningen og paradigmet for den projektspecifikke beskrivelse. Datafilen anvendes i tredje parts softwareløsninger der understøtter Molios beskrivelsesværktøj.

Restricted

Hjælp

Nyheder

 • 4. feb. 2019

  Beskrivelseselementer til Byggeplads er revideret Læs mere

 • 16. dec. 2016

  Beskrivelseselementer til byggeplads er reviderede Læs mere

 • 22. dec. 2015

  Beskrivelseselementer til byggeplads er reviderede Læs mere

 • 18. jan. 2012

  Udgivelse af beskrivelseselementer til arbejdsbeskrivelser for byggeplads Læs mere