Services

100 Byggeplads

Del på

Introduktion

Arbejdet byggeplads omfatter etablering, drift og afrigning af en byggeplads, og kan anvendes i de situationer hvor der udpeges én entreprenør, som får ansvaret for alle byggepladsarbejder. 

Beskrivelsesanvisningen byggeplads er opdelt i de samme afsnit som byggesagsbeskrivelsen, dvs. Byggepladsens indretning, Byggepladsens færdselsarealer, Skurby og oplagsplads, Arbejdsområder, Tekniske hjælpemidler og Forsyning til byggeplads.

På baggrund af nyeste software opdatering hos Microsoft, vil Word filer downloadet fra vores hjemmeside åbnes i beskyttet visning. For at redigere i filen trykkes der på Aktiver redigering. Dette gælder kun for PC brugere.

Vejledning

For en generel beskrivelse af Molios beskrivelsesværktøj se her.

Inden udarbejdelsen af arbejdsbeskrivelser påbegyndes, er det vigtigt at gøre sig klart hvilken opdeling i arbejdsbeskrivelser, der ønskes benyttet under hensyntagen til valg af udførende aktører.

Husk altid når der startes op på udarbejdelsen af en arbejdsbeskrivelse, at tage udgangspunkt i de paradigmer der er indeholdt i Molios beskrivelsesværktøj, idet disse løbende opdateres i forhold til gældende referencer, erfaringer etc. Basisbeskrivelser opdateres kun ved større revisioner, så løbende opdateringer til disse er indeholdt i de paradigmer der er indeholdt i bips beskrivelsesværktøj.

Molios beskrivelsesværktøj, dets elementer og brugen heraf er nærmere beskrevet i følgende:

Er du i tvivl om noget, kan du kontakte Molio på info@molio.dk eller tlf. 7012 0600. 

Relateret

Dette værktøj/værktøjsemne relaterer sig til:

Projektspecifikt paradigme (1 element)

Byggeplads, projektspecifikt paradigme 16. dec. 2016

Paradigmet anvendes til at udarbejde en projektspecifik beskrivelse for arbejdet byggeplads.
Paradigmet er opbygget med fortløbende sidenummerering igennem hele dokumentet og mulighed for revisionsstyring i topteksten. NB! Bemærk at makroer er fjernet fra Arbejdsbeskrivelsen, der er opsat som en fortløbende sektion, således at sidehovedet er det samme i hele dokumentet.

Restricted

Paradigme for bygningsdelsbeskrivelse (1 element)

Byggeplads, paradigme bygningsdelsbeskrivelse 22. dec. 2015

Paradigmet anvendes til at udarbejde bygningsdelsbeskrivelser for arbejdet byggeplads.

Restricted

Eksempler på bygningsdelsbeskrivelser (2 elements)

Stilladser mv. 22. dec. 2015

Eksempel på en bygningsdelsbeskrivelse for arbejdet byggeplads.

Restricted

Belægning til byggepladsveje mv. 22. dec. 2015

Eksempel på en bygningsdelsbeskrivelse for arbejdet byggeplads.

Restricted

Paradigme for udbudskontrolplan (1 element)

Byggeplads, paradigme for udbudskontrolplan 22. dec. 2015

Paradigmet anvendes til at udarbejde udbudskontrolplan for arbejdet byggeplads.

Restricted

Basisbeskrivelse (1 element)

B2.100, Basisbeskrivelse - byggeplads 31. jan. 2012

Basisbeskrivelsen indeholder de generelle bestemmelser for arbejdet byggeplads.

Restricted

Beskrivelsesanvisning (1 element)

B1.100, Beskrivelsesanvisning - byggeplads 16. dec. 2016

Beskrivelsesanvisningen indeholder basisbeskrivelsen, paradigme for den projektspecifikke beskrivelse og vejledning for arbejdet byggeplads.
Læsevenlig 2-sidet visning i Acrobat Reader/Acrobat Pro kan indstilles på følgende måde: Vis - Sidevisning - To sider - Vis forside i tosidevisning.

Restricted

Beskrivelsesvejledning (1 element)

B3.100, Beskrivelsesvejledning - byggeplads 16. dec. 2016

Restricted

Datafil til database (1 element)

Byggeplads, XML 16. dec. 2016

XML-filen indeholder basisbeskrivelsen, vejledningen og paradigmet for den projektspecifikke beskrivelse. Datafilen anvendes i tredje parts softwareløsninger der understøtter bips beskrivelsesværktøj.

Restricted

Hjælp

Nyheder

  • 16. dec. 2016

    Beskrivelseselementer til byggeplads er reviderede Læs mere

  • 22. dec. 2015

    Beskrivelseselementer til byggeplads er reviderede Læs mere

  • 18. jan. 2012

    Udgivelse af beskrivelseselementer til arbejdsbeskrivelser for byggeplads Læs mere