Services

222 Betonelementer, montage

Del på

Introduktion

Arbejdet betonelementer, montage omfatter montage af alle former for betonelementer undtagen betonpæle. Beskrivelsen omfatter materialerne beton, slap armering, forspændt armering, indstøbningsdele samt andre materialer der gøres brug af ved betonelementmontage. Udførelsen omfatter form og stillads, indstøbningsdele, slap armering, forspændt armering, støbning, membraner, isolering og fugning. Derudover omfatter beskrivelsen også tilkørselsforhold, lagring, plan for montage og montering af elementer.

Bemærk: Molio B2.220, Basisbeskrivelse - betonkonstruktioner, pladsstøbte fungerer ikke længere som en referencebasisbeskrivelse for de øvrige betonbeskrivelser, hvor de enkelte punkter gjaldt sammen med de tilsvarende punkter i de øvrige betonbeskrivelser.

På baggrund af nyeste software opdatering hos Microsoft, vil Word filer downloadet fra vores hjemmeside åbnes i beskyttet visning. For at redigere i filen trykkes der på Aktiver redigering. Dette gælder kun for PC brugere.

Vejledning

For en generel beskrivelse af Molios beskrivelsesværktøj se vejledningen til værktøjsområdet beskrivelser.

Molios beskrivelsesværktøj, dets elementer og brugen heraf er nærmere beskrevet i følgende:

Er du i tvivl om noget, kan du kontakte Molio på info@molio.dk eller tlf. 7012 0600.

Relateret

Dette værktøj er en del af:

Dette værktøj/værktøjsemne relaterer sig til:

Paradigmer for generelle forskrifter (1 element)

Betonelementer, montage, projektspecifik paradigme 4. dec. 2017

Paradigmet anvendes til at udarbejde en projektspecifik beskrivelse for arbejdet betonelementer, montage. NB! Bemærk at makroer er fjernet fra Arbejdsbeskrivelsen, der er opsat som en fortløbende sektion, således at sidehovedet er det samme i hele dokumentet. NB! Udbudskontrolplanen er frigjort fra Arbejdsbeskrivelsen og ligger nu alene som en selvstændig fil. Hvis den ønskes indsat i Arbejdsbeskrivelsen, kan der efter bygningsdelsbeskrivelser indsættes et sektionsskift og layout ændres på den sidste side til vandret format. På PC: Layout/Skift/Sektionsskift og Layout/Retning/Liggende. På MAC: Indsæt/Sideskift/Sektionsskift og Filer/Sideopsætning/Vandret

Restricted

Paradigme for bygningsdelsbeskrivelse (1 element)

Betonelementer, montage, paradigme bygningsdelsbeskrivelse 4. dec. 2017

Paradigmet anvendes til at udarbejde bygningsdelsbeskrivelser for arbejdet betonelementer, montage.

Restricted

Eksempler på bygningsdelsbeskrivelser (1 element)

Slapt armeret bjælkeelement 4. dec. 2017

Eksempel på en bygningsdelsbeskrivelse for arbejdet betonelementer, montage.

Restricted

Paradigme for udbudskontrolplan (1 element)

Betonelementer, montage, paradigme for udbudskontrolplan 4. dec. 2017

Paradigmet anvendes til at udarbejde udbudskontrolplan for arbejdet betonelementer, montage.

Restricted

Basisbeskrivelser (1 element)

B2.222, Basisbeskrivelse - betonelementer, montage 4. dec. 2017

Basisbeskrivelsen indeholder de generelle bestemmelser for arbejdet betonelementer, montage.

Restricted

Beskrivelsesanvisning (1 element)

B1.222, Beskrivelsesanvisning - betonelementer, montage 4. dec. 2017

Beskrivelsesanvisningen indeholder basisbeskrivelsen, paradigme for den projektspecifikke beskrivelse og vejledning for arbejdet betonelementer, montage.
Læsevenlig 2-sidet visning i Acrobat Reader/Acrobat Pro kan indstilles på følgende måde: Vis - Sidevisning - To sider - Vis forside i tosidevisning.

Restricted

Beskrivelsesvejledning (1 element)

B3.222, Beskrivelsesvejledning - betonelementer, montage 4. dec. 2017

Beskrivelsesvejledning indeholder vejledning i at udarbejde en arbejdsbeskrivelse til arbejdet betonelementer, montage.

Restricted

Datafil til database (1 element)

Betonelementer, montage - XML fil 4. dec. 2017

XML-filen indeholder basisbeskrivelsen, vejledningen og paradigmet for den projektspecifikke beskrivelse. Datafilen anvendes i tredje parts softwareløsninger der understøtter bips beskrivelsesværktøj.

Restricted

Hjælp

Nyheder

 • 9. feb. 2018

  Beskrivelseselementer til Betonelementer, montage er revideret Læs mere

 • 30. jul. 2012

  Plusudgaver til basisbeskrivelserne for beton er udkommet. Læs mere

 • 30. jul. 2012

  Beskrivelseselementer til betonelementer, montage er opdateret Læs mere

 • 30. jul. 2012

  Beskrivelseselementer til betonelementer, leverance er opdateret Læs mere

 • 30. jul. 2012

  Beskrivelseselementer til beton, generelt og pladsstøbt er opdateret Læs mere