Services

226 Beton, renovering

Del på

Introduktion

Arbejdet beton, renovering omfatter renovering. Beskrivelsen omfatter materialerne beton, slap armering, spændarmering, indstøbningsdele, reparationsmaterialer samt andre materialer der gøres brug af ved renovering. Udførelsen omfatter form, beton, slap armering, spændarmering, indstøbningsdele, støbning, membraner, isolering og fugning. 

På baggrund af nyeste software opdatering hos Microsoft, vil Word filer downloadet fra vores hjemmeside åbnes i beskyttet visning. For at redigere i filen trykkes der på Aktiver redigering. Dette gælder kun for PC brugere.

Vejledning

For en generel beskrivelse af Molios beskrivelsesværktøj se vejledningsfanen til værktøjsområdet beskrivelser.

For en nærmere beskrivelse af betonområdets opbygning og sammensætning, se vejledningen til Beton, generelt og pladsstøbt her.

Inden udarbejdelsen af arbejdsbeskrivelser påbegyndes, er det vigtigt at gøre sig klart hvilken opdeling i arbejdsbeskrivelser der ønskes benyttet under hensyntagen til valg af udførende aktører.

Husk altid når der startes op på udarbejdelsen af en arbejdsbeskrivelse, at tage udgangspunkt i de paradigmer der er indeholdt i Molios beskrivelsesværktøj, idet disse løbende opdateres i forhold til gældende referencer, erfaringer etc. Basisbeskrivelser opdateres kun ved større revisioner, så løbende opdateringer til disse er indeholdt i de paradigmer der er indeholdt i Molios beskrivelsesværktøj.

B2.226, Basisbeskrivelse - beton, renovering gør B2.220, basisbeskrivelse - beton, generelt  gældende. Dvs. basisbeskrivelsen for beton renovering gælder og skal læses i sammenhæng med basisbeskrivelsen beton, generelt og pladsstøbt. Stk.-nummereringen i basisbeskrivelsen for beton renovering er en fortsættelse af stk.-nummereringen i beton, generelt og pladsstøbt. Basisbeskrivelsen B2.226+, Basisbeskrivelse - beton, renovering er en sammenskrivning af de to basisbeskrivelser, således at alt gældende basisbeskrivelsestekst vedrørende glidestøbning er samlet i et dokument.

Basisbeskrivelsen for glidestøbning er en overbygning til basisbeskrivelsen for beton, generelt og pladsstøbt, idet den rummer alle de tillægsbestemmelser der er knyttet til renovering.

DS/EN 13670, udførelse af betonkonstruktioner rummer dels en række alment gældende regler og dels angivelser af de steder hvor der fordres projektspecifikke forskrifter. I anneks A findes en oversigt over de projektrelaterede emner som udarbejderen af en beskrivelse skal forholde sig til. En del af disse forskrifter er dækket via DS 2427 (anneks A i DS 2427 giver en oversigt over hvilke), mens andre er dækket af basisbeskrivelsen B2.220 beton generelt og pladsstøbt. DS 2427 giver reglerne for brug af DS/EN 13670 i Danmark.

Molios beskrivelsesværktøj, dets elementer og brugen heraf er nærmere beskrevet i følgende:

Er du i tvivl om noget, kan du kontakte Molio på molio@molio.dk eller tlf. 7012 0600.

Baggrund

For en generel beskrivelse af Molios beskrivelsesværktøj se vejledningsfanen til værktøjsområdet beskrivelser.

De første betonbeskrivelser udkom i 2001. Beskrivelserne var samlet i B103 Beskrivelsesanvisning – beton, med tilhørende B203, Basisbeskrivelse – beton. Beskrivelsesanvisningen og basisbeskrivelsen var opdelt i betonelementer leverance, betonelementer montage og glidestøbning.

I 2010 udkom reviderede udgaver af beskrivelserne i form af B1.000-systemet. Der var tale om en generel opdatering og justering af indholdsfortegnelsen, fx i forhold til at projektering fik en mere fremtrædende rolle. Samtidig hermed blev beton opdelt i fire selvstændige områder, nemlig B2.200 beton, generelt og pladsstøbt, B2.221 betonelementer leverance, B2.222 betonelementer montage og B2.225 beton, glidestøbning.

Arbejdet beton, renovering består af følgende elementer:

  • B1.226, Beskrivelsesanvisning - beton, renovering, udgave 2012-12-31
  • B2.226, Basisbeskrivelse - beton, renovering, udgave 2012-12-31
  • B3.226, Beskrivelsesvejledning - beton, renovering, udgave 2012-12-31
  • Paradigme for den projektspecifikke beskrivelse, udgave 2012-12-31.

Relateret

Dette værktøj/værktøjsemne relaterer sig til:

Paradigmer for generelle forskrifter (2 elements)

Beton, renovering, paradigme layout 1 31. dec. 2012

Paradigmet anvendes til at udarbejde en projektspecifik beskrivelse for arbejdet beton, renovering. Layout 1 er opbygget med fortløbende sidenummerering i hvert kapitel og med mulighed for revisionsstyring af hvert enkelt kapitel. NB! Bemærk at makroer er fjernet fra Arbejdsbeskrivelsen, der er opsat som en fortløbende sektion, således at sidehovedet er det samme i hele dokumentet.

Beton, renovering, paradigme layout 2 31. dec. 2012

Paradigmet anvendes til at udarbejde en projektspecifik beskrivelse for arbejdet beton, renovering. Layout 2 er opbygget med fortløbende sidenummerering og mulighed for revisionsstyring af hele dokumentet i topteksten.

Paradigme og eksempler på bygningsdelsbeskrivelser (1 element)

Beton, renovering, paradigme bygningsdelsbeskrivelse 31. dec. 2012

Paradigmet anvendes til at udarbejde bygningsdelsbeskrivelser for arbejdet beton, renovering.

Basisbeskrivelse (3 elements)

B2.220 Basisbeskrivelse - betonkonstruktioner, pladsstøbte 4. dec. 2017

Basisbeskrivelsen indeholder de generelle bestemmelser for arbejdet betonkonstruktioner, pladsstøbte

Restricted

B2.226, Basisbeskrivelse - beton, renovering 31. dec. 2012

Basisbeskrivelsen indeholder de generelle bestemmelser for arbejdet beton, renovering.

Restricted

B2.226+, Basisbeskrivelse - Beton, renovering 31. dec. 2012

Plusudgave af basisbeskrivelsen, der indeholder de generelle bestemmelser for arbejderne Beton, renovering og Beton, generelt og pladsstøbt.

Restricted

Beskrivelsesanvisning (1 element)

B1.226, Beskrivelsesanvisning - beton, renovering 31. dec. 2012

Beskrivelsesanvisningen indeholder basisbeskrivelsen, paradigme for den projektspecifikke beskrivelse og vejledning for arbejdet beton, renovering.
Læsevenlig 2-sidet visning i Acrobat Reader/Acrobat Pro kan indstilles på følgende måde: Vis - Sidevisning - To sider - Vis forside i tosidevisning.

Beskrivelsesvejledning (1 element)

B3.226, Beskrivelsesvejledning - beton, renovering 31. dec. 2012

Beskrivelsesvejledning indeholder vejledning i at udarbejde en arbejdsbeskrivelse til arbejdet beton, renovering.

Datafil til database (1 element)

Beton, renovering XML fil 31. dec. 2012

XML-filen indeholder basisbeskrivelsen, vejledningen og paradigmet for den projektspecifikke beskrivelse. Datafilen anvendes i tredje parts softwareløsninger der understøtter bips beskrivelsesværktøj.

Hjælp

Nyheder

  • 31. dec. 2012

    Udgivelse af beskrivelseselementer til arbejdsbeskrivelser for beton, renovering Læs mere