Services

B223 Beklædninger, monterede

Del på

Introduktion

Arbejdet beklædninger, monteret omfatter generelle materiale- og udførelseskrav for beklædninger af træ, tyndplader, metalbånd, natursten, skærmtegl, fibercement- og cementspånplader og fastgørelse.

Arbejdet beklædninger, monteret eksisterer pt. kun i en udgave fra 2007, som ikke anbefales anvendt i dag. En revideret udgave i B1.000-strukturen er på vej og får tildelt nummer 390.

På baggrund af nyeste software opdatering hos Microsoft, vil Word filer downloadet fra vores hjemmeside åbnes i beskyttet visning. For at redigere i filen trykkes der på Aktiver redigering. Dette gælder kun for PC brugere.

Vejledning

For en generel beskrivelse af Molios beskrivelsesværktøj se vejledningsfanen til værktøjsområdet beskrivelser.

Arbejdet beklædninger, monterets grænseflader til andre beskrivelsesområder er følgende:

• Skeletkonstruktioner
• Stål
• Murværk
• Træ, generelt
• Maling
• Fuger

Inden udarbejdelsen af arbejdsbeskrivelser påbegyndes, er det vigtigt at gøre sig klart hvilken opdeling i arbejdsbeskrivelser der ønskes benyttet under hensyntagen til valg af udførende aktører.

Husk altid når der startes op på udarbejdelsen af en arbejdsbeskrivelse, at tage udgangspunkt i de paradigmer der er indeholdt i Molios beskrivelsesværktøj, idet disse løbende opdateres i forhold til gældende referencer, erfaringer etc. Basisbeskrivelser opdateres kun ved større revisioner, så løbende opdateringer til disse er indeholdt i de paradigmer der er indeholdt i Molios beskrivelsesværktøj.

Molios beskrivelsesværktøj, dets elementer og brugen heraf er nærmere beskrevet i følgende:
Hvad er Molios beskrivelsesværktøj
Hvordan er en arbejdsbeskrivelse opbygget
Hvordan bruges Molios beskrivelsesværktøj af projekterende
Hvordan bruges Molios beskrivelsesværktøj af udførende
samt i B1.000, beskrivelsesanvisning – struktur.

Er du i tvivl om noget, kan du kontakte Molio på molio@molio.dk eller tlf. 7012 0600.
 

Baggrund

For en generel beskrivelse af bips beskrivelsesværktøj se vejledningsfanen til værktøjsområdet beskrivelser.

Arbejdet beklædninger, monteret udkom første gang i februar 2007 i B100-systemet. En revideret udgave i B1.000-systemet er på vej.

Arbejdet beklædninger, monteret består af følgende elementer:

B223, Basisbeskrivelse - beklædninger, monteret, udgave 2007-02-28
 

Beklædninger, monteret (0 elements)

Basisbeskrivelse (1 element)

B223, Basisbeskrivelse - beklædninger, monteret 28. feb. 2007

Basisbeskrivelsen indeholder de generelle bestemmelser for arbejdet beklædninger, monteret i B100-systemet.

Restricted

Logbog

Area does not have any change history.

Hjælp

Nyheder

Der er ikke tilknyttet nogen nyheder til dette indhold.