Services

A402 - IKT-procesmanual

Del på

Introduktion

For at understøtte det digitale samarbejde internt mellem projekterende og udførende kan det være hensigtsmæssigt at disse udarbejder et dokument, der projektspecifikt beskriver de fælles retningslinjer.

Molios IKT-procesmanual (tidl. bips) er tænkt som et sådan dokument, hvor de aktuelle parter i fællesskab kan afstemme det digitale samarbejde, og på mest effektive måde, nå frem til de aftalte digitale leverancer fastlagt i IKT-specifikationerne.

Parterne omkring procesmanualen er typisk de projekterende og udførende på projektet, dvs. arkitekt, ingeniør, entreprenører (hoved-, total- og fagentreprenører) samt leverandører.

Høringssvar
Her kan du hente høringssvarene for A402 - IKT-procesmanual

Vejledning

Klienten (oftest bygherren) er som udgangspunkt ikke omfattet af procesmanualen, men det anses dog for god skik at give klienten fuldt indblik i procesmanualen, såfremt denne måtte have ønske om dette.

IKT-procesmanualen er ikke en del af den kontraktmæssige aftale på projektet mellem klient og rådgiver/udførende, men et dynamisk dokument, som parterne løbende kan opdatere, raffinere, præcisere og tilføje afsnit og tekst til, efterhånden som projektet skrider frem, og nye parter indgår i samarbejdet.

Har klienten specifikke ønsker til parternes digitale retningslinjer og samarbejdsprocesser, skal disse være specificeret i aftalegrundlaget. 

Relateret

Dette værktøj er en del af:

Dette værktøj/værktøjsemne relaterer sig til:

Paradigme (1 element)

A402 - IKT-procesmanual 24. aug. 2016

bips IKT-procesmanual understøtter det digitale samarbejde mellem projekterende og udførende, og lader de aktuelle parter i fællesskab afstemme det digitale samarbejde, og på den mest effektive måde, nå frem til de aftalte digitale leverancer fastlagt i IKT-specifikationerne.

Restricted

Eksempel på udfyldt paradigme (1 element)

A402 - IKT-procesmanual, Eksempel på udfyldt paradigme 24. aug. 2016

Restricted

Logbog

Area does not have any change history.

Hjælp

Nyheder

Der er ikke tilknyttet nogen nyheder til dette indhold.