Services

A305 IKT-projektroller

Del på

Introduktion

Et effektivt projektsamarbejde er et nøgleområde i forhold til at effektivisere og værdioptimere projekteringsprojekter. Det er formålet med publikationen, at opnå værdi med digitalt samarbejde på projekteringsorganisering via en fælles forståelse for de projektroller og projektorganisering som skal sikre projektets digitale gennemførsel.

I publikationen defineres fælles betegnelser og beskrivelser af de projektroller, som i stigende grad anvendes i projekteringssammenhæng hos bygherrer, arkitektvirksomheder og rådgivende ingeniører.

Målgruppen for nærværende publikation er projekterende virksomheder, herunder arkitektvirksomheder, rådgivende ingeniører og totalentreprenører.

Publikationen kan endvidere med fordel anvendes af bygherrer, som ønsker at sikre, at værdien af øget anvendelse af digitale værktøjer forankres i en effektiv projektorganisation. 

Vejledning

Nærværende publikation definerer IKT projektroller, som bør være på projekteringsprojekter. Rollerne løfter i fællesskab ydelsen IKT-ledelse som defineret i Ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og Planlægning – der er altså ikke en entydig sammenhæng mellem ydelsen IKT-ledelse og IKT-lederen. En rolle skal forstås som en gruppering af ansvar og opgaver, og derfor kan en person varetage flere roller på en gang. Publikationen definerer derfor ikke et antal af egentlige projektmedarbejdere, som arbejder med BIM og IKT. Publikationen finder anvendelse på såvel store projekteringsopgaver som mindre. Det er væsentligt, at roller – og dermed ansvarsområder - ikke overses og dermed ikke efterleves i et projekt.

Det bemærkes, at nærværende publikation ikke forholder sig til firmaroller for digital udvikling, men alene relaterer sig til gennemførelse af projekteringsprojekter.

Publikation (2 elements)

A305 - IKT-projektroller 2. nov. 2015

Restricted

Tjekliste A305 - IKT-projektroller 28. okt. 2015

Restricted

Logbog

Area does not have any change history.

Hjælp

Nyheder

Der er ikke tilknyttet nogen nyheder til dette indhold.