Services

A113 - Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton

Del på

Introduktion

A113, Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton benyttes til at udarbejde grundlag for aftaler for fordeling af projekteringsydelser mv. mellem rådgivere, leverandører og montageentreprenører ved byggerier, hvori der indgår elementer af beton og letklinkerbeton. Anvisningen indeholder et katalog over mulige modeller for fordeling af projekteringsydelser.

Vejledning

Anvisningen indeholder et katalog over mulige modeller for fordeling af projekteringsydelser. For hvert  byggesag kan der vælges én eller flere modeller, som kan indgå i aftalegrundlaget – ydelses-aftalen.

Modellerne spænder fra model 1, hvor rådgiveren udfører al projektering af det færdige bygværk, til model 6, hvor rådgiveren udelukkende forestår projektgrundlaget for bygværket. Modellerne er udarbejdet med det formål at dække de oftest forekommende modeller for fordeling af projekteringsydelser.

Modellerne kan modificeres alt efter behov – model 7. Der findes et skema – ydelsesfordelingsskema – herfor i publikationen. For de begreber mm., der indgår i del A, henvises til del B for definitioner, principper, beskrivelser mm. I publikationen findes en række paradigmer, se del C. 

Publikationen koncentrer sig om de aktiviteter/dokumenter, der er indbyrdes mellem aktørerne; rådgiver, leverandør, montageentreprenør, projektkoordinator og projekteringskoordinator. Disse aktørers interne aktiviteter/ dokumenter og aktiviteter/dokumenter i forhold til andre aktører er kun medtaget i det omfang, det har været formålstjenligt.

Rådgiveren, leverandøren og montageentreprenøren er ofte ikke hinandens kontraktparter, forstået som henholdsvis køber og sælger. Derfor er der behov for et fælles dokument – en ydelsesaftale – for fordeling af ydelserne parterne imellem. Såvel køber som sælger skal sikre, at ydelsesaftalen indgår i parternes indbyrdes kommercielle aftaler, uafhængig af entrepriseform,som f.eks.:
Ved fagentrepriser

- Aftale mellem bygherre og rådgiver-
- Aftale mellem bygherre og leverandør
- Aftale mellem bygherre og montageentreprenør
Ved hovedentreprise
- Aftale mellem bygherre og rådgiver
- Aftale mellem bygherre og hovedentreprenør
- Aftale mellem hovedentreprenør og leverandør
- Aftale mellem hovedentreprenør og montageentreprenør
Ved totalentreprise
-  Aftale mellem totalentreprenør og rådgiver
-  Aftale mellem totalentreprenør og leverandør
-  Aftale mellem totalentreprenør og montageentreprenør

Baggrund

A113, Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer
af beton og letklinkerbeton erstattede i januar 2005 BPS publikation 113: ”Fordeling af
projekteringsydelser ved betonelementleverance“ fra februar 1998.

Projektet er gennemført med økonomisk støtte fra Betonelement-Foreningen

(BEF), Dansk Beton Industriforening – Elementfraktionen (BIH), Hoffmann A/S,
MT Højgaard a/s, NCC Construction Danmark A/S, Skanska Danmark A/S, E.
Pihl & Søn A.S. og Rambøll.

Gratis udlevering af den elektroniske udgave af denne publikation er muliggjort
gennem økonomisk støtte fra Dansk Byggeri, MT Højgaard a/s,
Hoffmann A/S, Skanska Danmark A/S, E. Pihl & Søn A.S., NCC
Construction Danmark A/S, Dansk Beton Industriforening – Elementfraktionen
(BIH) og Betonelement-Foreningen (BEF). FRI har støttet intentionen
bag den gratis elektroniske udgave, således at bips A113 hurtigst muligt
vinder indpas i praksis.

Relateret

Dette værktøj/værktøjsemne relaterer sig til:

Paradigmer for generelle forskrifter (3 elements)

C.1 Paradigme for ydelsesaftale 31. jan. 2005

Paradigmet anvendes til at udarbejde en projektspecifik ydelsesaftale.

Restricted

C.4 Paradigme for modelfordelingsskema 31. jan. 2005

Paradigmet anvendes til at udarbejde et projektspecifikt modelfordelingsskema.

Restricted

C.5 Paradigme for ydelsesfordelingsskema 31. jan. 2005

Paradigmet anvendes til at udarbejde et projektspecifikt ydelsesfordelingsskema.

Restricted

Anvisning (3 elements)

A113, Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton 31. jan. 2005

Anvisningen benyttes som grundlag for aftaler for fordeling af projekteringsydelser mv. mellem rådgivere, leverandører og montageentreprenører ved byggerier, hvori der indgår elementer af beton og letklinkerbeton.

Restricted

Rettelsesblad 2014 til A113 9. okt. 2018

Rettelsesblad fra den 2014-11-14

Restricted

Rettelsesblad til A113 16. feb. 2006

Rettelsesblad fra den 2005-02-16

Restricted

Logbog

Area does not have any change history.

Hjælp

Nyheder

Der er ikke tilknyttet nogen nyheder til dette indhold.