Services

A106 - Tjekliste for kravspecifikation til Facilities Management-værktøj

Del på

Introduktion

Når en driftsorganisation står over for at skulle anskaffe IT-system(er) til Facilities Management (FM) for at kunne håndtere ejendomsforvaltning, administration og drift og vedligehold integreret og digitalt, skal der tages stilling til en lang række emner.

Det kan være en næsten uoverskuelig opgave, der ligger foran driftsorganisationen, når der skal udarbejdes en samlet kravspecifikation for et sådant IT-system til FM. 

Denne liste skal opfordre til intern diskussion om nytænkning af processer i driftsorganisationen. Anskaffelse af FM-programmet er den mindste del, implementering og nødvendige ændringer af de eksisterende processer er mindst lige så vigtige områder at få tænkt ind fra starten.

Det tidligere bips Bygherre-/driftsforum har på basis af fem driftsorganisationers udbud og anskaffelse af et sådant system fået sammenskrevet en lang række af de emner, der typisk vil kunne komme på tale, i anonymiseret form. Det er tanken, at oversigten skal kunne fungere som en generel tjekliste for den kravspecifikation, der skal tages stilling til og arbejdes med i forbindelse med udbud og/eller anskaffelse af IT-system til FM. 

Målgruppen for denne publikation er offentlige og private bygherre/driftsorganisationer og disses ledelser og medarbejdere, som skal stå for anskaffelsen og den efterfølgende implementering og anvendelse af IT-systemet.

Vejledning

Emnerne er i publikationen grupperet og oplistet hierarkisk for at skabe overblik. Det er én måde at se emnerne på. De oprindelige kravspecifikationer var fælles om nogle af disse grupperinger men afveg fra hinanden på andre punkter. Den enkelte driftsorganisation må derfor selv tage stilling til, om de relevante emner, der medtages, eventuelt skal grupperes på en anden måde.

Tjeklisten kan ikke anvendes som en fuldstændig facitliste, som tilgodeser alle krav, da den alene opremser emner og giver enkelte eksempler eller ledsagende bemærkninger til de enkelte punkter. Men den kan tjene til inspiration og være med til at sikre, at driftsorganisationen får diskuteret sine behov og får taget stilling til, hvad der skal medtages, hvad ikke, og hvordan kravene skal udformes.

Det er tanken, at listen kan udbygges eller revideres i takt med at der kommer flere erfaringer, eller der modtages feedback fra andre driftsorganisationer om vigtige emner, der måtte mangle, eller overvejelser der bør gøres. Sådanne input kan sendes til molio@molio.dk mærket ”Brugergruppe for Drift – Kravspecifikation for FM”.

Der skal gøres opmærksom på, at den foreliggende version er en første udgave, som endnu ikke har nået at blive præsenteret eller evalueret ved hverken et styregruppemøde eller en præsentations- eller høringsworkshop og delelementer blev første gang præsenteret ved bips konferencen 2015.

Tjeklisten vil foreligge som regnearksfil og samtidig være inkluderet i denne publikation, som hen ad vejen tænkes udbygget med relevante eksempler.
 

Anvisning (1 element)

A106 - Tjekliste for kravspecifikation til Facilities Management-værktøj 8. apr. 2016

Restricted

Tjekliste (1 element)

Tjekliste for kravspecifikation til Facilities Management-værktøj 8. apr. 2016

Restricted

Logbog

Area does not have any change history.

Hjælp

Nyheder

Der er ikke tilknyttet nogen nyheder til dette indhold.