Services

A102 - IKT-specifikationer (2016)

Del på

Introduktion

Molios IKT-specifikationsværktøj (tidl. bips) gør det enkelt at definere omfanget af IKT-ydelserne, der indgår som en del af aftalegrundlaget for byggeriet parter i et projekt.

Ved at sikre enighed om IKT-ydelsernes omfang og leverancer, skabes det optimale grundlag for det digitale samarbejde på projektet til gevinst for alle parter.

Formålet med Molios IKT-specifikationsværktøj er:

  • at understøtte udarbejdelsen af IKT-specifikationer som aftalegrundlag mellem byggeriets parter,
  • at sikre at udarbejdelsen af IKT-specifikationer kan foregå uanset størrelse af byggesag og udbudsform samt det IKT-tekniske niveau hos klienten,
  • at sikre at alle tilvalgte IKT-ydelser og tilhørende leverancer er specificeret ved aftaleindgåelse.

Høringssvar
Her kan du hente høringssvarene for A102 - IKT-specifikationer (2016)

--------------------------------------------------------------
Kursus: IKT-specifikationer og -aftale
Vil du sikre dig at du stiller de rigtige IKT-krav på dine næste byggesag, eller vide hvordan du bedst lever op til det bygherren beder om?

Bliv rustet til at arbejde med de nye IKT-specifikationer, og til at kunne udarbejde helt opdaterede IKT-aftaler.

Læs mere om vores kursus
--------------------------------------------------------------

Vejledning

Molios IKT-specifikationer (tidl. bips) tager udgangspunkt i strukturen i FRI og DANSKE ARKs Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning 2012 (i det følgende benævnt YB2012), men kan anvendes i alle aftaler uanset metode eller aftaleforhold, og uanset rådgivnings- og entrepriseform.

Molios IKT-specifikationer anvendes enten som bilag til rådgiveraftale efter ABR89 ved indgåelse af aftale mellem klient og rådgiver, eller der kan blot henvises til de tilvalgte specifikationer i rådgiveraftalen.

Molios IKT-specifikationer understøtter, at offentlige og almene bygherrer overholder de to IKT-bekendtgørelser, gældende for henholdsvis offentligt byggeri, BEK nr. 118 af 06/02/2013 og alment byggeri, BEK nr. 119 af 07/02/2013.

Anvisning (1 element)

A102 - IKT-specifikationer (2016) 19. aug. 2016

Restricted

Paradigmer (2 elements)

Paradigmer til A102 - IKT-specifikationer 19. aug. 2016

Restricted

A402 - IKT-procesmanual 24. aug. 2016

For at understøtte det digitale samarbejde internt mellem projekterende og udførende kan det være hensigtsmæssigt at disse udarbejder et dokument, der projektspecifikt beskriver de fælles retningslinjer.

Eksempelsamlinger (3 elements)

A102-a Eksempler på klassifikation 23. aug. 2016

Restricted

A102-b Eksempler på opdeling i forbindelse med udbud med mængder 19. aug. 2016

Restricted

A102-c Eksempler på digital aflevering til drift 19. aug. 2016

Restricted

Vejledning (1 element)

C402 - Konsistenskontrol af bygningsmodeller 13. sep. 2016

Formålet med denne publikation er at definere fælles begreber og betegnelser for de mest anvendte typer af konsistenskontroller, som i stigende grad benyttes i projekteringssammenhæng.

Logbog

Area does not have any change history.

Hjælp

Nyheder

Der er ikke tilknyttet nogen nyheder til dette indhold.