Services

412 Køling

Del på

Introduktion

Arbejdet omfatter dimensionering, leverance og montage af almindelig forekommende køleinstallationer, normalt afgrænset til køleforsyningsanlægget. For at tilgodese de situationer, hvor kun dele af et rørfordelingsanlæg skal være en del af arbejdet køling, er der i denne basisbeskrivelse medtaget specifikke henvisninger til bips B2.410, Basisbeskrivelse - vvs. For de situationer, hvor arbejdet køling skal indeholde den komplette vandbårne køleinstallation anbefales det, at der ligeledes udarbejdes en arbejdsbeskrivelse for installationer for afkølet vand og installationer for tørkøler vand, disse baseret på bips B2.410, Basisbeskrivelse - vvs. Tilsvarede gælder for arbejder, der indeholder de vandbårne installationer for fjernkøling fra forsyningsselskaberne, hvilket ikke er medtaget i denne beskrivelse.

Køling kan anvendes for såvel nybyggeri som for renovering/ombygningsarbejder.

Bemærk: Styknummereringen er ikke længere en fortsættelse af styknummereringen fra bips B2.400, Basisbeskrivelse - bygningsinstallationer.

På baggrund af nyeste software opdatering hos Microsoft, vil Word filer downloadet fra vores hjemmeside åbnes i beskyttet visning. For at redigere i filen trykkes der på Aktiver redigering. Dette gælder kun for PC brugere.

Vejledning

Grænseflader
Denne beskrivelsesanvisnings grænseflader til andre beskrivelsesanvisninger er følgende:

Interne fortrådninger i og omkring kølingen beskrives ved brug af B1.450, Beskrivelsesanvisning – el.

Selvstændig automatik uden homogen integration til CTS anlægget beskrives ved brug af bips B1.460, Beskrivelsesanvisning – bygningsautomation.

I nærværende beskrivelsesanvisnings basisbeskrivelse (B2.412) er nedenstående basisbeskrivelse gjort gældende. Fordelingen af krav til omfang, materialer, produkter, udførelse og/eller kontrol er følgende:

bips B2.400, Basisbeskrivelse – bygningsinstallationer
Forskrifterne i kapitel 1, 2 og 3 gælder sammen med forskrifterne i nærværende basisbeskrivelse. Generelle forskrifter, der er fælles for flere af de installationstekniske arbejder, er angivet i bips B2.400, Basisbeskrivelse – bygningsinstallationer, mens specifikke forskrifter for arbejdet køling er angivet i bips B2.412, Basisbeskrivelse – køling.

bips B2.410, Basisbeskrivelse - vvs
Generelle krav til materialer, produkter, udførelse og/eller kontrol af vvs-installationer er indeholdt i bips B2.410, Basisbeskrivelse - vvs som fx krav til koldtvandsrør og overfladebehandling af rør
Krav til materialer, produkter, udførelse og/eller kontrol af vvs-installationer, som er specifikke for arbejdet køling, er indeholdt i bips B2.412, Basisbeskrivelse - køling som fx krav til afblæsningsledninger.

bips B2.430, Basisbeskrivelse - ventilation
Generelle krav til materialer, produkter, udførelse og/eller kontrol af ventilationsanlæg er indeholdt i bips B2.430, Basisbeskrivelse - ventilation som fx krav til ventilationskanaler
Krav til materialer, produkter, udførelse og/eller kontrol af ventilationsanlæg, som er specifikke for arbejdet køling, er indeholdt i bips B2.412, Basisbeskrivelse - køling som fx krav til nødventilation i maskinrum til køling.

bips B2.480, Basisbeskrivelse - teknisk isolering
Generelle krav til materialer, produkter, udførelse og/eller kontrol af teknisk isolering er indeholdt i bips B2.480, Basisbeskrivelse - teknisk ventilation som fx krav til brandlukninger omkring rørgennemføringer
I bips B2.412, Basisbeskrivelse - køling er alene medtaget overskrifter for korrekt placering i den projektspecifikke beskrivelse.

Grænsefladen til B.2400, basisbeskrivelse, bygningsinstallationer
bips B2.400, Basisbeskrivelse – bygningsinstallationer indeholder fælles forskrifter, der er gældende for flere af de installationstekniske arbejdsbeskrivelser, bl.a. grænseflader mod bygningsautomation, der er gældende for flere af de installationstekniske arbejder. De enkelte punkter i bips B2.400, Basisbeskrivelse – bygningsinstallationer gælder sammen med nærværende beskrivelsesanvisnings basisbeskrivelses tilsvarende punkter.

Der skal altid udarbejdes en projektspecifik beskrivelse for bygningsinstallationer og denne skal, analogt basisbeskrivelsen for bygningsinstallationer, gøres gældende projektspecifikt i de installationstekniske arbejdsbeskrivelser. Det anbefales at udarbejde den projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer før de projektspecifikke beskrivelser til de enkelte installationstekniske arbejder. Desuden anbefales det at udarbejde relevante grænsefladeskemaer før udarbejdelsen af de projektspecifikke beskrivelser, da grænsefladeskemaerne giver et godt overblik.

Videreførelse af projektering
Den der udarbejder en arbejdsbeskrivelse er ikke nødvendigvis den der forestår al projektering. For arbejder, hvor det er kutyme, at den udførende forestår en del af projekteringen, er der derfor medtaget ekstra overskrifter, der vedrører projektering.

De oplysninger, den udførende har behov for for at færdiggøre projekteringen, vil være forskellige fra byggesag til byggesag ligesom de vil være afhængige af selve arbejdet. Ved eksempelvis køleanlæg kan det fx være nødvendigt at give oplysninger om og/eller krav til køleeffekt, energiforbrug, støjforhold, geometri og funktion.

Det er selvsagt vigtigt at få præciseret, hvem der er ansvarlig for hvilken del af projekteringen. Der kan eventuelt hentes inspiration i bips A113, Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton.
 

Relateret

Dette værktøj er en del af:

Dette værktøj/værktøjsemne relaterer sig til:

Paradigmer for generelle forskrifter (1 element)

Køling, projektspecifikt paradigme 1. mar. 2019

Paradigmet anvendes til at udarbejde en projektspecifik beskrivelse for arbejdet køling. Paradigmet er opbygget med fortløbende sidenummerering igennem hele dokumentet og kun mulighed for revisionsstyring i topteksten. NB! Bemærk at makroer er fjernet fra Arbejdsbeskrivelsen, der er opsat som en fortløbende sektion, således at sidehovedet er det samme i hele dokumentet.

Paradigme for bygningsdelsbeskrivelser (1 element)

Køling, paradigme bygningsdelsbeskrivelse 1. mar. 2019

Paradigmet anvendes til at udarbejde bygningsdelsbeskrivelser for arbejdet køling.

Eksempler på bygningsdelsbeskrivelser (5 elements)

Vandkølet vandkøleaggregat 1. mar. 2019

Eksempel på en bygningsdelsbeskrivelse for arbejdet køling.

Luftkølet vandkøleaggregat 1. mar. 2019

Eksempel på en bygningsdelsbeskrivelse for arbejdet køling.

Varmegiver 1. mar. 2019

Eksempel på en bygningsdelsbeskrivelse for arbejdet køling.

Kølegiver 1. mar. 2019

Eksempel på en bygningsdelsbeskrivelse for arbejdet køling.

Splitanlæg 1. mar. 2019

Eksempel på en bygningsdelsbeskrivelse for arbejdet køling.

Paradigme for udbudskontrolplan (1 element)

Køling, paradime for udbudskontrolplan 1. mar. 2019

Paradigmet anvendes til at udarbejde udbudskontrolplan for arbejdet køling.

Basisbeskrivelse (2 elements)

B2.412, Basisbeskrivelse - køling 1. mar. 2019

Basisbeskrivelsen indeholder de generelle bestemmelser for arbejdet køling.

Beskrivelsesanvisning (1 element)

B1.412, Beskrivelsesanvisning - køling 1. mar. 2019

Beskrivelsesanvisningen indeholder basisbeskrivelsen, paradigme for den projektspecifikke beskrivelse og vejledning for arbejdet køling.
Læsevenlig 2-sidet visning i Acrobat Reader/Acrobat Pro kan indstilles på følgende måde: Vis - Sidevisning - To sider - Vis forside i tosidevisning.

Beskrivelsesvejledning (1 element)

B3.412 Beskrivelsesvejledning - køling 1. mar. 2019

Beskrivelsesvejledning indeholder vejledning i at udarbejde en arbejdsbeskrivelse til arbejdet køling.

Datafil til database (1 element)

Køling - XML fil 1. mar. 2019

XML-filen indeholder basisbeskrivelsen, vejledningen og paradigmet for den projektspecifikke beskrivelse. Datafilen anvendes i tredje parts softwareløsninger der understøtter bips beskrivelsesværktøj.

Hjælp

Nyheder

  • 1. mar. 2019

    Beskrivelseselementer til Køling er revideret Læs mere

  • 14. dec. 2018

    Beskrivelseselementer til Bygningsinstallationer er revideret Læs mere

  • 5. sep. 2018

    Beskrivelseselementer til Bygningsinstallationer er revideret Læs mere