Services

011 Arbejdsmiljø, herunder grundlag for plan for sikkerhed og sundhed

Del på

Introduktion

Nærværende beskrivelsesanvisning er benævnt Arbejdsmiljø, herunder grundlag for plan for sikkerhed og sundhed, da den både skal anvendes til at udarbejde en plan for sikkerhed og sundhed, når der er krav herom samt til at udarbejde en arbejdsmiljøbeskrivelse for mindre byggepladser i form af supplerende byggepladsforanstaltninger, hvor der ikke er krav om en plan for sikkerhed og sundhed (små og mellemstore byggepladser uden særligt farlige arbejder).

Bemærk: For en byggeopgave skal der altid udarbejdes en plan for sikkerhed og sundhed henholdsvis en arbejdsmiljøbeskrivelse for mindre byggepladser og en byggesagsbeskrivelse.

På baggrund af nyeste software opdatering hos Microsoft, vil Word filer downloadet fra vores hjemmeside åbnes i beskyttet visning. For at redigere i filen trykkes der på Aktiver redigering. Dette gælder kun for PC brugere.

Vejledning

Plan for sikkerhed og sundhed henholdsvis arbejdsmiljøbeskrivelse for mindre byggepladser og byggesagsbeskrivelsen
Molio (tidl. bips) har fundet det hensigtsmæssigt at opdele de generelle betingelser for en byggeopgave i to dokumenter: I en plan for sikkerhed og sundhed henholdsvis en arbejdsmiljøbeskrivelse for mindre byggepladser og i byggesagsbeskrivelsen således at betingelser altid angives samme sted, uanset om der er et krav om en plan for sikkerhed og sundhed eller ej.


- forhold omkring udbud
Plan for sikkerhed og sundhed henholdsvis arbejdsmiljøbeskrivelse for mindre byggepladser indeholder de betingelser, der gælder for flere af byggesagens entrepriser vedrørende det fælles arbejdsmiljø på byggepladsen. Til en byggesag hører enten en plan for sikkerhed og sundhed eller en arbejdsmiljøbeskrivelse for mindre byggepladser.
Ved udbud skal plan for sikkerhed og sundhed henholdsvis arbejdsmiljøbeskrivelse for mindre byggepladser altid ledsages af en byggesagsbeskrivelse. De to dokumenter supplerer hinanden og er begge nødvendige for at få prissat et byggearbejde.


- forhold efter udbud
Efter et udbud vil de to dokumenter leve hver deres liv.
Plan for sikkerhed og sundhed og til dels arbejdsmiljøbeskrivelse for mindre byggepladser vil være dynamiske dokumenter, der løbende skal ajourføres i takt med byggeriets fremdrift.
Byggesagsbeskrivelsen vil være rimelig statisk, dvs. at der som regel ikke vil være ændringer til betingelserne angivet heri.
 

Relateret

Dette værktøj/værktøjsemne relaterer sig til:

Projektspecifikt paradigme (1 element)

Arbejdsmiljø, herunder grundlag for plan for sikkerhed og sundhed, projektspecifikt paradigme 7. jul. 2016

Paradigmet anvendes til at udarbejde en projektspecifik beskrivelse om arbejdsmiljø - herunder grundlag for plan for sikkerhed og sundhed.
På projektet udsendes normalt kun den projektspecifikke beskrivelse. En undtagelse herfra er arbejdsmiljø, herunder grundlag for plan for sikkerhed og sundhed, hvor både basistekst og den projektspecifikke tekst altid skal udsendes samlet som ét dokument, da det er altafgørende, at disse tekster kan læses i sammenhæng. 

Restricted

Basisbeskrivelse (1 element)

B2+4.011 Basisbeskrivelse - arbejdsmiljø - herunder grundlag for plan for sikkerhed og sundhed 8. jul. 2016

Basisbeskrivelsen indeholder de generelle bestemmelser for arbejdsmiljø, herunder grundlag for plan for sikkerhed og sundhed.

Restricted

Beskrivelsesanvisning (1 element)

B1.011, Beskrivelsesanvisning - arbejdsmiljø, herunder grundlag for plan for sikkerhed og sundhed 7. jul. 2016

Beskrivelsesanvisningen indeholder basisbeskrivelsen, paradigme for den projektspecifikke beskrivelse og vejledning for arbejdsmiljø, herunder grundlag for plan for sikkerhed og sundhed.

Restricted

Beskrivelsesvejledning (1 element)

B3.011, Beskrivelsesvejledning - arbejdsmiljø, herunder grundlag for plan for sikkerhed og sundhed 8. jul. 2016

Beskrivelsesvejledning indeholder vejledning i at udarbejde en arbejdsmiljøbeskrivelse - herunder grundlag for plan for sikkerhed og sundhed

Restricted

Datafil til database (1 element)

Arbejdsmiljø - herunder grundlag for plan for sikkerhed og sundhed - XML fil 8. jul. 2016

XML-filen indeholder basisbeskrivelsen, vejledningen og paradigmet for den projektspecifikke beskrivelse. Datafilen anvendes i tredje parts softwareløsninger der understøtter bips beskrivelsesværktøj.

Restricted

Logbog

Area does not have any change history.

Hjælp

Nyheder

  • 10. jul. 2016

    Beskrivelseselementer til arbejdsmiljø, herunder grundlag for plan for sikkerhed og sundhed er udgivet Læs mere