Services

000 B1.000 - Struktur

Del på

Introduktion

B1.000, Beskrivelsesanvisning - struktur omhandler strukturen for Molios beskrivelsesværktøj (tidl. bips) både for byggesagsbeskrivelsen og arbejdsbeskrivelserne, dvs. de regler, principper m.m. der gælder for anvendelse af beskrivelsesværktøjet ved udarbejdelse og brug af beskrivelser. Den danner en fælles ramme for opbygningen af beskrivelserne til en byggeopgave, så både afsenderen og modtageren af en beskrivelse fra byggesag til byggesag ved, hvor de forskellige specifikationer er placeret.

Vejledning

For en generel beskrivelse af Molios beskrivelsesværktøj (tidl. bips) se vejledningen til værktøjsområdet beskrivelser.

Inden udarbejdelsen af byggesag og/eller arbejdsbeskrivelser påbegyndes, er det vigtigt at gøre sig klart hvorledes beskrivelsesværktøjet er opbygget og fungerer. Derfor bør man være bekendt med indholdet af B1.000, beskrivelsesanvisning - struktur. Dette gælder specielt for:

 • hvordan man placerer specifikationer korrekt i arbejdsbeskrivelserne, herunder hvordan man fordeler informationer mellem den generelle del af arbejdsbeskrivelsen (kapitel 1, 2 og 3), arbejdsbeskrivelsens bygningsdelsbeskrivelser (kapitel 4) og tegninger/bygningsmodeller 
 • hvilke forskrifter der angives i byggesagsbeskrivelsen, således at forskrifterne herfra ikke gentages i arbejdsbeskrivelser
 • hvordan man refererer til andre basisbeskrivelser
 • hvordan man angiver tilføjelser til og fravigelser fra basisbeskrivelser 
 • hvordan man sikrer, at eventuelle opdateringer til det digitale beskrivelsesværktøj indarbejdes i den projektspecifikke beskrivelse
 • hvordan man kan håndtere revisionsstyring af dokumenterne.

Molios beskrivelsesværktøj, dets elementer og brugen heraf er nærmere beskrevet i følgende:

Er du i tvivl om noget, kan du kontakte Molio på molio@molio.dk eller tlf. 7012 0600.

Baggrund

For en generel beskrivelse af Molios beskrivelsesværktøj (tidl. bips) se vejledningen til værktøjsområdet beskrivelser.

Den første struktur udkom i august 2001. 

I 2008 udkom den reviderede udgave af struktur i form af B1.000-udgaven. Der var tale om en generel opdatering og justering af indholdsfortegnelsen. Omskrivningen havde primært til formål at give en bedre og klarere fremstilling af beskrivelsesstrukturens regler og principper, og at eksemplificere disse. Der forekommer kun mindre justeringer og præciseringer af beskrivelsesstrukturens grundlæggende regler og principper. Der er udvidet med nye regler og principper vedrørende referencer til flere basisbeskrivelser.

Denne publikation B1.000, Beskrivelsesanvisning – struktur kan gratis hentes i elektronisk form herunder:

Beskrivelsesanvisning (1 element)

B1.000, Beskrivelsesanvisning -struktur 30. sep. 2008

B1.000, Beskrivelsesanvisning – struktur er en anvisning i opbygning og brug af bips beskrivelsesværktøj. Såvel projekterende (afsender) som udførende (modtager) bør være bekendt med indholdet af denne anvisning, før beskrivelsesværktøjet tages i anvendelse.

Vejledning for udformning af tekster i den projektspecifikke beskrivelse (1 element)

Vejledning for udformning af tekster i den projektspecifikke beskrivelse 24. mar. 2015

Vejledning for udformning af tekster i den projektspecifikke beskrivelse.

Eksempler på beskrivelser (1 element)

bips garage - et beskrivelseseksempel 6. nov. 2008

bips garage - et beskrivelseseksempel, er et eksempel på beskrivelser til et mindre projekt, der omfatter byggesagsbeskrivelse, arbejdsbeskrivelse og tegning til opførelse af en garage og et opvarmet teknikrum/bryggers med indlagt vand, varme og el. Omkring garagen er et befæstet areal.

Logbog

Area does not have any change history.

Hjælp

Nyheder

 • 6. okt. 2015

  Opdateret oversigt over bips Beskrivelser udgivet Læs mere

 • 10. sep. 2015

  Udgivelse af beskrivelseselementer til arbejdsbeskrivelse for IT-kabling Læs mere

 • 20. jan. 2015

  Udgivelse af beskrivelseselementer til arbejdsbeskrivelse for sikring Læs mere

 • 6. okt. 2014

  Opdateret oversigt over bips Beskrivelser udgivet Læs mere

 • 31. maj. 2014

  Udgivelse af beskrivelseselementer til arbejdsbeskrivelser for døre, vinduer og porte, renovering Læs mere