Services

bips garage - et beskrivelseseksempel

Del på

Introduktion

bips garage - et beskrivelseseksempel, er et eksempel på beskrivelser til et mindre projekt, der omfatter byggesagsbeskrivelse, arbejdsbeskrivelse og tegning til opførelse af en garage og et opvarmet teknikrum/bryggers med indlagt vand, varme og el. Omkring garagen er et befæstet areal.

Formålet med bips garage er at vise at selvom et projekt omfatter mange arbejder og bygningsdele, så er det med bips beskrivelsesværktøj muligt at få reduceret beskrivelsesmaterialet, samtidig med at det sikres at alle relevante specifikationer er med.

NB
Bemærk at siden eksemplet blev skabt har bips ændret måden at angive datoerne for gældende referencer, og dette er ikke indarbejdet i eksemplet. Datoer for referencerne skal angives i den projektspecifikke beskrivelse, også hvis man udarbejder sin beskrivelse efter samme metode som bips garage. Dette kan ske enten i punkt 3.2, i punkt 4.1 i den enkelte bygningsdelsbeskrivelse eller i et bilag, som man så henviser til.

Vejledning

Beskrivelsen for bips garage projekt er skabt på følgende måde:

Der er taget udgangspunkt i paradigmerne for Byggesag og Arbejder generelt.

I paradigmerne for Byggesag og Arbejder generelt er de projektspecifikke tilføjelser og fravigelser indført i relevante punkter, og alle tomme punkter, hvor der på det aktuelle projekt ikke er projektspecifikke tilføjelser eller afvigelser, er slettet.

Med udgangspunkt i paradigmet til Arbejder generelt er der udarbejdet en arbejdsbeskrivelse til en hovedentreprise. Arbejdsbeskrivelsen består af Kapitlerne 1. Orientering, 2. Omfang samt kapitel 4. Bygningsdelsbeskrivelser. Projektspecifikke specifikationer for materialer, udførelse mv. er placeret i bygningsdelsbeskrivelserne, og de relevante basisbeskrivelser er gjort gældende i de enkelte bygningsdelsbeskrivelser.

Til sidst er de to dokumenter kombineret og udgivet.

Den væsentligste grund til at projektmaterialet kan reduceres er brugen af basisbeskrivelserne. Udgangspunktet er, at de udførende aktører forventes at være i besiddelse af og kende indholdet af de relevante basisbeskrivelser. For yderligere at minimere papirforbruget er arbejdsbeskrivelsen opbygget ene og alene af bygningsdelsbeskrivelser. Når man anvender denne metode, skal man dog være opmærksom på at opdateringerne til basisbeskrivelserne herunder datoer for gældende referencer, som jo ligger i det projektspecifikke word-paradigme på bips hjemmeside, skal overføres/medtages i bygningsdelsbeskrivelserne.

Bygningsdelsbeskrivelserne er i øvrigt - ud over en kort titel - forsynet med et ID nummer iht. DBK klassifikationssystem (Dansk Bygge Klassifikation).

Baggrund

Titel: bips garage - et beskrivelseseksempel
udgivelsesdato: 2008-11-06 Foreløbigt tryk
Udgave: 1.0
Dette dokument finde kun digitalt og kan ikke købes i trykt form.

Relateret

Dette værktøj er en del af:

Udgaver

Gældende udgave

Hent

bips_garage.pdf 6. Nov. 2008

Logbog

Area does not have any change history.

Hjælp

Nyheder

Der er ikke tilknyttet nogen nyheder til dette indhold.