Services

Priser

2. nov. 2016 af Rikke Carlsen
Del på
Prisen for et årsabonnement afhænger af den valgte værktøjspakke og virksomhedens størrelse

Abonnementsmodel
Vores abonnementsmodel består af en grundpakke (Aftale og kommunikation) og en række pluspakker, som man kan købe selvstændigt eller som supplement til grundpakken.

Molio (tidl. bips) tilbyder følgende pakker:

 • Aftale og kommunikation med IKT-specifikationer, IKT-projektroller, IKT-procesmanual, Dokumenthåndtering, A113, A114, Tjekliste for kravspecifikation til Facilities Management-værktøj og Digital mangelinformation.
   
 • Beskrivelser med basisbeskrivelser, beskrivelsesparadigmer, anvisninger og vejledninger
   
 • Basisbeskrivelser med basisbeskrivelserne
   
 • CAD og bygningsmodel med alle CAD/bygningsmodelværktøjerne, dvs. Projektering med bygningsmodeller, Konsistenskontrol af bygningsmodeller, Lagstruktur, Tegningsstandarder og Guide om BIM-objekter. 

Du får rabat på pluspakkerne, hvis du køber dem som supplement til grundpakken.

Uddannelsesinstitutioner og organisationer har mulighed for at købe adgang til alle værktøjer for en enhedspris.
Denne mulighed gælder kun, hvis værktøjerne skal bruges til undervisning eller medlemsrådgivning. Hvis det ønskes at bruge værktøjerne i rollen som bygningsejer, skal der tegnes abonnement som bygningsejer. 

Tegn abonnement her.

Nye priser for 2019 (gælder fra 01.04.2019 til 31.03.2020)Betaling ud fra virksomhedens størrelse

Abonnementsprisen er baseret på antallet af byggefaglige medarbejdere i virksomheden. ”Byggefaglige medarbejdere” betyder medarbejdere, som arbejder med byggeri eller drift. Administrative medarbejdere som sekretærer, bogholdere, kantinemedarbejdere, rengøringsfolk o.lign. medtælles ikke.

”Byggefaglige medarbejdere” omfatter typisk følgende medarbejdergrupper:

 • Rådgivere: Arkitekter, ingeniører, konstruktører, tekniske assistenter, tegnere, designere, projekteringsledere, projektledere, byggeledere, ikt-koordinatorer, kvalitetskoordinatorer, tilsynsførende, byggeøkonomer, landinspektører, landmålere, geoteknikere og tekniske konsulenter.
   
 • Bygningsejere, bygherrer og driftsherrer: Projektledere, byggeledere, ikt-koordinatorer, driftsadministratorer, sagsmedarbejdere og andre medarbejdere, der varetager en byg- eller driftsherrefunktion. For kommuner medtælles kun byggefaglige medarbejdere i den tekniske forvaltning. Hvis kommunen selv projekterer, medtælles disse medarbejdere også (se under ’rådgivere’).
   
 • Entreprenører/håndværksvirksomheder: Projektledere, byggeledere, entrepriseledere, mester, sjakformænd, konduktører, byggepladsassistenter, sikkerhedskoordinatorer, kvalitetskoordinatorer, landmålere, beregnere, indkøbere og ikt-koordinatorer. Har virksomheden en projekteringsafdeling, medtælles disse medarbejdere også (se under ’rådgivere’). Håndværkere og ufaglærte medtælles ikke.
   
 • Byggevareproducenter/-leverandører/-forhandlere: Byggefaglige medarbejdere, som arbejder med design, produktudvikling, projektering, teknisk rådgivning eller salg.
   
 • Data-/servicevirksomheder: Medarbejdere, som arbejder med services tilknyttet bygge- eller driftssektoren.

Hvorfor betaler man ikke ud fra antal brugere?
Man betaler ud fra antal byggefaglige medarbejdere og ikke ud fra antal brugere. 

Det vurderes at være det mest retfærdige princip, idet virksomheder organiserer deres arbejde forskelligt, men bør betale det samme for adgangen til værktøjerne. Fx kan en virksomhed organisere sit beskrivelsesarbejde via én medarbejder, der laver beskrivelser på fuld tid, mens en anden virksomhed fordeler det samme arbejde på fire medarbejdere. Værktøjet benyttes i samme omfang og bør derfor koste det samme.

Abonnementsperiode
Vores abonnementsperiode går fra 1. april til 31. marts. Hvis man tegner abonnement i perioden mellem 1. april og 31. marts, kan abonnementet betales forholdsmæssigt for den resterende periode under forudsætning af, at man forpligter sig til at beholde abonnementet det kommende år. Hvis man fx tegner abonnement den 1. oktober, betaler man 50% frem til den næste 1. april. Derefter betales helårligt abonnement.

Du tegner abonnement her.

bips og Byggecentrum er blevet til Molio

Personlig adgang

Log ind for at få adgang til værktøjer og personlige favoritter.

CCS i praksis på LinkedIn