Services

Spørgsmål om sammenlægningen: hvordan påvirkes brugerindflydelsen?

15. mar. 2016 af met@bips.dk
Del på
Tags: bips
Hvad sker der med brugernes indflydelse, hvis bips ophører med at være en medlemsforening?

Hvis bips og Byggecentrum lægges sammen til Byggeriets Videnscenter, vil den formelle konstruktion ikke længere være en forening, men en non-profit erhvervsdrivende fond. Men hvad betyder det for brugernes indflydelse, har mange medlemmer spurgt. Her kommer svaret: 

bips har altid nydt gavn af et stort medlemsengagement, hvor mange virksomheder, brugere og ildsjæle har deltaget i de faglige diskussioner og udviklingen af nye standarder. Det er i høj grad intentionen at fastholde dette engagement, hvis bips og Byggecentrum lægges sammen til en non-profit erhvervsdrivende fond. Uden samspil med brugerne og inddragelse af deres faglige kompetencer kan videnscenteret ikke udvikle de standarder og værktøjer, som branchen har behov for, og som skaber værdi i virksomhederne.

Læs også: Vedtægter for Byggeriets Videnscenter

Dynamisk netværk sikrer brugerindflydelsen

Brugerinddragelsen vil ske via et omfattende og dynamisk netværk, hvor brugerne kan mødes om forskellige faglige temaer, udveksle erfaringer og give input til udviklingen af videnscenterets værktøjer. Der vil løbende være workshops, konferenceaktiviteter og høringer, hvor fagligheden er i fokus.

Brugerindflydelsen sikres via netværket på forskellige måder:

  • Der etableres brugergrupper omkring værktøjer, projekter og brugerbehov. Her kan brugerne diskutere erfaringer og behov og sætte deres præg på revisioner og udviklingen af nye værktøjer. Brugergrupperne vil i al væsentlighed arbejde på samme måde som bips’ nuværende fora og udvalg. Der etableres et fagligt advisory board, som i lighed med bips’ nuværende faglige styregruppe giver input til videnscenterets faglige retning.
  • Videnscenteret vil fast holde et årsmøde. Her inviteres alle brugere til at høre om og være med til drøfte centerets fremtidige retning og strategi.
  • Det vil stå i vedtægterne for Byggeriets Videnscenter, at brugerne skal involveres i udviklingen af produkter. Desuden vil der være en bestemmelse om, at hvis 25 virksomheder ønsker en sag bragt op til bestyrelsen, har de adgang til dette. Bestyrelsens afgørelse vil i sådanne sager blive offentliggjort på videnscenterets hjemmeside.

Generelt vil Videnscenterets ledelse og bestyrelse have fokus på at arbejde for brugernes ønsker og interesser. Kun gennem en tæt dialog kan videnscenteret leve op til sit formål om at tilbyde værktøjer, der skaber grundlag for øget produktivitet i byggeriets virksomheder.

Læs den fulde præsentation af Byggeriets Videnscenter

Personlig adgang

Log ind for at få adgang til værktøjer og personlige favoritter.