Services

Spørgsmål om sammenlægning med Byggecentrum: Hvad sker der med CCS?

10. mar. 2016 af met@bips.dk
Del på
Tags: bips
Hvad betyder det for videreudviklingen og driften af CCS, hvis bips lægges sammen med Byggecentrum?

Bestyrelsens forslag om en sammenlægning af bips og Byggecentrum giver naturligt nok anledning til mange spørgsmål fra medlemmerne. Vi lægger spørgsmål og svar ud her på siden, i takt med at spørgsmålene kommer ind.

Det første spørgsmål drejer sig om, hvad der sker med CCS i det nye videnscenter.

Hvad er videnscenterets strategi for udvikling af CCS?

Spørgsmål: Eftersom Byggeriets Videnscenter skal drives på markedsmæssige vilkår, i hvilket omfang vil centeret da investere i videreudvikling og drift af CCS, som på nuværende tidspunkt ikke skaber indtægter?

Svar: Videnscenterets strategi vil i første omgang tage afsæt i bips' og Byggecentrums kendte grundlag. bips ønsker klart at videreføre CCS-udviklingen. Den faglige retning vil blive sat af et fagligt advisory board, som består af brugere fra virksomhederne, og som erstatter bips’ faglige styregruppe.

Adgangen til bips’ værktøjer er i dag abonnementsbetinget. Det vil også være modellen fremover. Der forventes en stigende omsætning af CCS, bl.a. i takt med at it-leverandørerne implementerer CCS. 

bips har hidtil brugt meget få kræfter på salg og markedsføring. En sammenlægning med Byggecentrum forventes at øge omsætningen via Byggecentrums store virksomhedsnetværk og stærke kompetencer inden for salg, markedsføring og kursusvirksomhed – og herved skabe bedre økonomisk grundlag for videreudviklingen og driften af CCS og de andre bips-værktøjer.

Hvad betyder sammenlægningen for muligheden for at søge fondstilskud?

Spørgsmål: cuneco-projektet blev finansieret af tilskud fra eksterne fonde. Vil bips’ overgang fra forening og medlemsejet virksomhed til at blive en del af et videncenter reducere eller øge muligheden for at søge denne form for tilskud?

Svar: Adgangen til bevillinger fra eksterne fonde forventes at blive endnu bedre i Byggeriets Videnscenter. Centeret vil være en selvejende, non-profit organisation med et bruger- og udviklingsorienteret formål. Der er altså ingen ejere, som skal tilgodeses, og overskud skal anvendes til ny udvikling.

Den større organisation forventes at være bedre i stand til at ansøge projekter og at kunne optræde med større økonomisk troværdighed over for bevillingsgiverne, end bips kan alene. Desuden forventes det, at flere eksterne parter vil finde videnscenteret relevant som medspiller på større projekter.

Send os dine spørgsmål

Har du et spørgsmål om sammenlægningen, send det til bips på bips@bips.dk. Vi lægger alle spørgsmål og svar ud på bips.dk i anonymiseret form.

Personlig adgang

Log ind for at få adgang til værktøjer og personlige favoritter.