Services

Seminar om Digital mangelinformation 7. november

7. nov. 2014 af Anonymous
Del på
Opsamling og præsentationer

Program for seminaret bestod i præsentationer om digital mangelhåndtering samt indberetning og analyse af mangelinformation. Konklusion ved seminaret var, at man er nået meget længere end ved to tidligere bips-publikationer i 2005 og 10 (C207 og U104), men at der stadig er plads til forbedring - ikke som tidligere mest af it-mæssig karakter - men af datakvalitet samt mulighed for koordinering og internationalisering.

Fra Dalux mangelhåndteringssystem er det muligt at skabe sammenhæng til model vha buildingSMART-standarden BCF. BCF kan i et vist omfang anvendes ved mangelhåndtering, men den er ikke dækkende i forhold til U106. Der findes, så vidt vides, ikke en mangelinformationsstandard i et andet land eller internationalt. bips blev opfordret til at tage aktion ift. bS International, dvs. at U106 afleveres til bSI.

Det vil være oplagt at udvide digitale mangelhåndteringssystemer med indberetning til bl.a Byggeskadefonden – og dermed en mulighed for en anden koordinering og udnyttelse af information.

Mainmanager vil blive anvendt som driftssystem bl.a. i Skejby og deltager herigennem i et Start-projekt med brug af CCS. Anvender derudover SfB og Forvaltningsklassifikation. Der er hos både Dalux og Mainmanager mulighed for at anvende forskellig klassifikation.

MT Højgaard har 2010-14 samlet mangelinformation til analyser, og selvom de mange data ikke er perfekte, kan de bruges, se ppt. 40% af registrerede mangler er N/A Not Assigned, dvs. en mangel på en dør er registreret, uden at det præciseret, hvad manglen omfatter. En mangel er sat til at koste 750 kr, men pris for f.eks. udbedring er ikke registreret, ligesom det ikke er præciseret om en mangel er enkeltstående eller går igen mange gange.

Byggeskadefonden registrerer ikke mangler, men svigt, ved 1 og 5 års eftersyn. Byggeskaderne kan konstateres ved eftersyn eller inden for de første 20 år af en bygnings levetid. Der sker en grov sortering af mangler ved indberetning. Er der mulighed for samarbejde om kvalificering og nuancering jf. MT Højgaards analyser?
Nøgletalssystemet er politisk bestemt. Hvor evaluering af entreprenør sker ud fra indberetning om forskellige objektive forhold herunder mangler, er det bygherren alene som evaluerer rådgiveren Med baggrund i to white papers om (manglende) kvalitet i rådgivers designmateriale ved udbud – og risiko for efterfølgende mangler - spurgte MT Højgaard til dette?

Personlig adgang

Log ind for at få adgang til værktøjer og personlige favoritter.