Services

Nyt svensk klassifikationssystem er baseret på CCS

18. jul. 2016 af Rikke Carlsen
Del på
Til efteråret lanceres det nye svenske klassifikationssystem CoClass. CoClass er udviklet af Svensk Byggtjänst og BIM Alliance Sweden i projektet BSAB 2.0.

Initiativtagerne til projektet har derudover været Trafikverket, Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare, PEAB, BEAst, Swedavia, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Stockholms Läns Landsting (SLL) Trafikförvaltningen.

CoClass indeholder - ligesom CCS - en række klassifikationstabeller, og tabellerne for bygningsdele, bygværker og rum er i stor udstrækning identiske med tabellerne i CCS.

Da den kommende internationale standard for klassifikation i ISO/IEC 81346-serien også i vid udstrækning er baseret på CCS - og omvendt, bevæger vi os hen imod en situation, hvor klassifikation af byggeprojekter kan blive harmoniseret på tværs af landegrænser.

Baggrunden for at parterne bag CoClass har valgt at basere sig på de principper og standarder, der har ligget til grund for CCS, er ønsket om at have et system, der er velegnet til digital projektering, og som kan medvirke til at forløse potentialerne ved BIM.

Ligesom CCS er CoClass designet til at understøtte alle aktører i byggeriets processer i alle byggeriets faser fra idé til nedrivning.

De ledende offentlige bygherrer i Sverige har i en hensigtserklæring tilkendegivet, at de vil implementere CoClass. Det svenske Trafikverket vil starte implementeringen i efteråret 2016 og målet er, at man i 2018 vil stille krav om, at alle leverandører anvender systemet.

Personlig adgang

Log ind for at få adgang til værktøjer og personlige favoritter.