Services

Nye, operationelle IKT-specifikationer er udkommet

5. sep. 2016 af Rikke Carlsen
Del på
Nu er IKT-specifikationerne udkommet i en ny, brugervenlig og mere operationel struktur. Samtidig er der udviklet tre modeller, som forenkler arbejdet at stille de rigtige IKT-krav betydeligt.

bips, som nu er en del af Byggeriets Videnscenter, har netop udgivet A102 IKT-specifikationer 2016. De nye IKT-specifikationer er udviklet på baggrund af en grundig evaluering af de hidtil brugte specifikationer, samt en bred involvering af byggebranchen i form af brugergrupper, sparringsgrupper, testpaneler og meget andet.

De specifikationer, der nu lanceres, er derfor solidt forankret i branchen og vil gøre det betydeligt lettere at få opfyldt IKT-kravene for bygherrer og bygherrerådgivere fremover.

Ny opdeling i ydelser og samarbejde

Siden de første IKT-specifikationer udkom i 2007 har strukturen været den samme, og det har været et stort ønske at få den lavet om. De nye IKT-specifikationer er nu delt op i en ydelsesspecifikation og en operativ del, der handler om samarbejdet mellem parterne. Denne opdeling imødekommer ønsket om at kunne arbejde med IKT-specifikationerne på en mere enkel måde og i praksis få adskilt de krav, bygherrer stiller til de digitale ydelser, og de indbyrdes aftaler om samarbejdet, der indgås mellem de parter der skal levere ydelserne. 

Som noget nyt er ydelsesspecifikationen derudover lavet ud fra den struktur, som rådgiverens ydelsesbeskrivelser i forvejen har. Det skaber mere sammenhæng i leverancer for alle ydelser og er med til at gøre de nye specifikationer mere enkle at arbejde med. Det er i dette paradigme, at bygherren stiller alle sine krav. 

Den operationelle del handler om det samarbejde mellem parterne, der skal til for at kunne opfylde kravene til de digitale ydelser. Denne del er udformet som en selvstændig procesmanual, der lægger sig op ad strukturen i ydelsesspecifikationen.

Modeller gør det nemmere at få opfyldt sine IKT-krav

Som en del af IKT-specifikationerne er der udarbejdet tre nye modeller for IKT-krav, så man som bygherre sikrer sig, at man får stillet de krav, der passer til den enkelte ydelse til det specifikke byggeri: 

- Der var et klart ønske fra branchen om at få lavet forskellige modeller, som man kan tilpasse det enkelte byggeri, siger Gunnar Friborg, produktchef i Byggeriets Videnscenter, og fortsætter: 
- I de nye IKT-specifikationer introducerer vi derfor tre modeller for at stille de IKT-krav, der fremgår af IKT-bekendtgørelsen.

Modellerne A, B og P

De tre modeller benævnes A, B og P, og de kan anvendes samlet for alle de stillede krav til IKT-ydelser eller enkeltvis for hver af ydelserne.

A-modellen er den meste basale. Den sikrer, at bygherren, der ikke har ret mange specifikke ønsker, kan få opfyldt IKT-kravene. Her er specifikationerne ikke så detaljerede, og model A efterlader derfor en højere grad af frihed til rådgiverne. 

B-modellen er den mest gængse. Det er den fælles praksis, der bringer de fleste de-facto standarder for værktøjer i brug, som byggeriet normalt betjener sig af. B-modellen vil i høj grad tilfredsstille de fleste bygherrers behov og ønsker. 

Den sidste model, P-modellen (projektspecifik), er for bygherrer med helt specielle krav. Her kan man fx vælge at tage udgangspunkt i A- eller B-modellen, men føje til og trække fra specifikationerne af de enkelte ydelser, som det nu passer til behovet. 

Byggeriets Videnscenter anbefaler B-modellen

På baggrund af det store evaluerings- og udviklingsarbejde, der ligger bag de nye IKT-specifikationer, er det Byggeriets Videnscenters anbefaling, at man bruger B-modellen som standard. 

- Vi anbefaler, at man arbejder med B-modellen som udgangspunkt for de fleste projekter uanset om det gælder offentligt eller privat byggeri eller det gælder nybyggeri, renovering eller alment byggeri. Med B-modellen kan bygherren både være sikker på, at alle krav er stillet præcist OG at opfyldelsen af kravene sker ved anvendelse af de metoder og værktøjer, som flest i branchen betjener sig af, siger Gunnar Friborg.

IKT-modellerne giver mange fordele

Branchen har i høj grad selv efterspurgt standarder på IKT-området, og det er der mange grunde til:

- Overordnet handler IKT-specifikationer og IKT-procesmanual om at skabe et bedre og mere præcist samarbejde blandt byggeriets parter og samarbejdspartnere til fælles fordel. Modellerne giver både bygherrer og leverandører et enkelt, standardiseret grundlag at få opfyldt IKT-kravene på. Derudover har modellerne jo den store fordel, at vi derigennem sikrer, at IKT-bekendtgørelsens krav bliver opfyldt. Endelig giver IKT-modellerne både den erfarne og den uerfarne bygherre et godt, fælles grundlag at arbejde med IKT ud fra, afrunder Gunnar Friborg. 

 

FAKTA

Værktøjet består af:

  • Anvisning – indeholder vejledning og basistekst
  • Paradigme til IKT-specifikationer
  • 3 eksempelsamlinger for klassifikation, udbud med mængder og aflevering til drift
  • IKT-procesmanual – paradigme (samarbejdsdokument for parterne/leverandørerne)

Her finder du de nye IKT-specifikationer

Kursus om de nye IKT-specifikationer
Byggeriets Videnscenter udbyder i efteråret kursus om de nye IKT-specifikationer. 

Kurset ledes af Tore Hvidegaard fra 3dbyggeri danmark ApS, som har været projektleder for revisionen af specifikationerne. 

Kurset ruster deltagerne til at kunne gå direkte hjem og anvende IKT-specifikationerne optimalt ift. både ydelser og samarbejde.

Skriv mail til dp@byggecentrum.dk med ordet ”IKT-specifikationer” i emnefeltet, hvis du vil have besked, når kurset er datosat. Eller følg med på www.byggecentrum.dk/kurser.

Baggrund om Byggeriets Videnscenter
Byggeriets Videnscenter er etableret i foråret 2016 ved en sammenlægning af bips og Byggecentrum. Videnscenteret er en selvejende, non-profit organisation og er uafhængig af særinteresser.

Formålet for Byggeriets Videnscenter er – lige som det var tilfældet for bips og Byggecentrum - at bidrage til at styrke virksomhedernes konkurrenceevne inden for byggeri, anlæg og drift til gavn for både erhverv og samfund ved at levere produkter og værktøjer, der fremmer udvikling, digitalisering og effektivisering. 

Læs mere om Byggeriets Videnscenter

Kontaktoplysninger

Kontakt Gunnar Friborg på 7012 0600 for yderligere oplysninger 

Personlig adgang

Log ind for at få adgang til værktøjer og personlige favoritter.